Vybíjaná – vianočný darček

Picture-Taker-Q3Icr8
Obrovský úspech a radosť zažili naši žiaci na Školských majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej najmladších žiakov. Svoje víťazstvá si postupne „vychutnávali“ v Bytči na okresnom a regionálnom kole, v Dolnom Kubíne na krajskom kole, kde získali najcennejší kov – zlato. Po úspešných kolách postúpili medzi 8 najlepších družstiev Slovenska, ktoré si medzi sebou zasúťažili 11. a 12. decembra 2018 v Trnave. Po vzájomných zápasoch sa žiaci 3. a 4. roč. umiestnili na veľmi peknom 3. mieste, ktoré má pre našu školu nesmierny význam, posolstvo,... Veríme, že čas, ktorý spolu aktívne zdieľame v školskej i mimoškolskej činnosti, má zmysel a po určitom čase a námahe prinesie aj vytúžené „ovocie“. Kľúčovým článkom vo vzdelávaní naďalej zostáva učiteľ, ktorý žiakov motivuje k lepším výsledkom a výkonom. Poďakovanie preto patrí našej kolegyni, p. uč. Vlaste Skukálkovej, ktorá spoločne s deťmi „uplietla nádhernú niť víťazstiev“.

Vivat to champions!

Vanessa Miková – najlepšia žiačka turnaja,
Riana Kaštanová, Milan Lukniš, Šimon Šmehyl, Dávid Židek, Matúš Dadlík, Dominika Dižová, Nicol Gáliková, Klára Gendiarová, Paulína Hrobáriková, Dominika Mičacíková, Jakub Skukálek.

Fotogaléria

Školské kolo Pytagoriády

Matematika nie je žiadna veda, pokiaľ sa precvičuje, rozvíja, rozširuje obzor poznania a rozvíja kritické myslenie. Svoje matematické schopnosti a zručnosti si mohli žiaci 3. až 8. roč. otestovať v školskom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo 12. a 13. 12. 2018.

Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola:
1. Lenka Drobčiarová – IV. A
2. Alex Lőrincz – IV. A 
3. Sofia Risová – IV. B
4. Matej Možješ – V. A 
5. Ivan Puchoň – VI. A
6. Mário Králik – VII. A
7. Romana Puchoňová – VII. A
8. Adela Hrtánková – VIII. A
9. Barbora Hrobáriková – VIII. A

Vôňa Vianoc

Picture-Taker-8RTwq5
Po predchádzajúcich úspešných akciách zameraných na zdravý životný štýl – ovocné poháre a mliečne kokteily rôznych chutí (čokoládové, banánové a jahodové), dievčatá ôsmeho ročníka v priebehu týždňa upiekli, ozdobili a ponúkli na predaj žiakom našej školy 156 chrumkavých vianočných medovníčkov. Pri tejto činnosti si otestovali svoje manažérske schopnosti a základy finančnej gramotnosti. Získané finančné prostriedky (183 €) budú použité na dobročinné účely.

Fotogaléria

Advent a Mikuláš

Picture-Taker-WAcMeW
S prvou adventnou nedeľou a prvou rozsvietenou sviečkou na adventnom venci sme si všetci viac uvedomili, že sa blíži jedno z najkrajších období roka – Vianoce. Zo školských chodieb a tried vymizli šarkany, tekvičky, jesenné lístie a rozžiarili sa prvým plamienkom adventnej sviece i žiarou vianočného stromčeka s ukrytými darčekmi. A kým sa deti dočkajú naozajstného snehu, čarujú zatiaľ v školskom klube z papiera vločky, nezbedných snehuliakov, anjelov i čertíkov. A aby neostalo iba pri papierových, tí naozajstní čerti a čertíci, anjeli i Mikuláš nezabudli ani tento rok prísť odmeniť všetky dobré deti z našej školy. Niekoho postrašili, niekoho potešili, ale predovšetkým priniesli dobrú náladu a veľa smiechu.

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Picture-Taker-Ze82Kw
Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy uskutočnila strelecká súťaž pre žiakov základných škôl z okresu Bytča. Pravidelným tréningom v rámci záujmovej činnosti pod vedením p. riaditeľa školy sa chlapci a dievčatá zodpovedne pripravovali na okresné kolo. V deň „D“ všetci súťažiaci – Mário Králik, Ivan Puchoň, Matej Možješ, Jakub Žídek, Samuel Žídek, Vlado Kaštan „vystrieľali“ nádherné 1. miesto.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Cestou necestou – šikovné ruky našich žiakov

Picture-Taker-jQjEpE
Žiaci 7. A a 8. A nám svojimi prácami priblížili európske a slovenské zaujímavosti z histórie a geografie. Ich práce nás previedli Belgickom a jeho zaujímavosťou – Atómiom, Fínskom a tradičnou saunou, Talianskom a rôznymi druhmi cestovín, Španielskom a jeho matadorom, či vejárom temperamentných dám, Slovenskom a hlavne jeho východnou časťou – Šarišom s modelom dreveného kostolíka v Hervartove, no i obdobím Veľkej Moravy.

Fotogaléria

Červené stužky

Picture-Taker-LSICfA
Blíži sa 1. december - Deň boja proti AIDS.
Dňa 28.11.2018 sme sa zúčastnili stretnutia Červené stužky, ktoré sa konalo v Žiline pri príležitosti vyvrcholenia 12. ročníka kampane Boja proti AIDS. Kampaň organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline a je odborne podporovaná Kanceláriou WHO na Slovensku, Ministerstvom zdravotníctva SR i MŠVVaŠ SR. Všetci zúčastnení si vypočuli odborné prednášky na témy HIV/AIDS (odborná lekárka z Lekárskej fakulty v Martine) či Obchodovanie s ľuďmi ( odborníčky zo Slovenskej katolíckej charity). Kampaň možno podporiť nosením červených stužiek, ako symbolu vyjadrenia solidarity v boji proti AIDS.

Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-uPjsdV
Dňa 28.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C. Odborná porota preverila vedomosti a jazykové zručnosti súťažiacich v 3 častiach. Prvú časť tvoril vedomostný test, v druhej časti mali súťažiaci v časovom limite transformovať text na novinovú správu. V tretej časti dievčatá a chlapci predviedli svoje rečnícke schopnosti, pretože ich úlohou bolo pripraviť a predniesť slávnostný príhovor. Pri riešení náročných úloh museli predviesť nielen svoje vedomosti, ale aj komunikačné zručnosti a cit pre jazyk. Náš deviatak Karol Kalabus v silnej konkurencii žiakov ostatných škôl získal krásne prvé miesto a bude našu školu reprezentovať aj v krajskom kole v Žiline. Budeme mu držať palce! Gratulujeme!

Deň pásikavých tričiek

Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, aká je ich viera či kultúra. Aj keď sme každý iný, mali by sme mať všetci rovnaké práva. 16. november sa preto stal Medzinárodným dňom tolerancie. V našej škole sme v tento deň zorganizovali Deň pásikavých tričiek. Tí, ktorí mali rovnaký postoj k tolerancii voči vierovyznaniu, rasám a nesúhlasia s rasizmom a xenofóbiu, si obliekli pásikavé tričko.
Ľudí okolo nás predsa musíme posudzovať podľa toho, ako sa správajú, čo dokázali urobiť pre ostatných a nie podľa toho ku ktorým náboženstvám či kultúrnym tradíciám sa hlásia.

Fotogaléria

Vzájomná výmena skúseností

Picture-Taker-YHavDD
Dňa 14. 11. 2018 žiaci 6. ročníka prijali pozvanie Základnej školy v Kotešovej na prezentáciu environmentálneho projektu pod názvom "Aj malé zvieratká dokážu veľké veci". Celý projekt sa niesol v duchu aktivít zameraných na lúčny ekosystém. Do projektu bola zapojená celá škola. Žiaci vysadili na školskom pozemku záhony kvetov, do ktorých neskôr vypustili motýle - Bábôčku bodliakovú. Všetci sledovali celý zázrak premeny húsenice na kuklu a nakoniec na dospelého motýľa. Realizácia projektu bola pre žiakov ZŠ Kotešová ale aj pre nás veľmi podnetná a poučná. Naši žiaci odchádzali nielen s novými vedomosťami, ale aj s malými darčekmi.

Lampiónový sprievod

Picture-Taker-4hJKTZ
Žiaci navštevujúci školský klub detí počas aktívnej popoludňajšej práci vytvorili nádherné lampióny. Naplno sa prejavila ich kreativita, zmysel pre trpezlivosť a manuálna zručnosť. Začiatky boli ťažké, ale konečný výsledok ich potešil, vytvorené lampióny si vzájomne prezentovali a spoločne sa tešili na deň „D“, kedy s rozsvietenými lampiónmi oslavovali príchod jesenných sviatkov.

Fotogaléria

HALLOWEEN – keltská tradícia

Picture-Taker-SLpAWt
Už po druhýkrát sa na našej škole uskutočnila 26. 10. 2018 „Halloweenska párty“, ktorá je súčasťou osláv jesene. Žiaci 9. ročníka sa premenili na rôznorodé strašidlá sveta, ktoré nezastaviteľne putovali z triedy do triedy a takýmto spôsobom prezentovali prichádzajúci Halloween, ktorý symbolizuje určitú spojitosť medzi živými a mŕtvymi. Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých najviac vnímame „duchovno“, spomíname na našich zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami a pri návšteve cintorína im zapaľujeme sviečku – symbol večného svetla.

Fotogaléria

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna v ZŠ Kolárovice a prerušení prevádzky v MŠ Kolárovice

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje 29. októbra 2018 (pondelok) žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Zároveň Vám oznamujeme, že v dňoch 31. 10. 2018 a  02. 11. 2018 bude zatvorená MŠ z dôvodu nízkeho počtu nahlásených detí.

Školské vyučovanie v ZŠ s MŠ v Kolároviciach sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

Testovanie 5 - 2018

Picture-Taker-kMVO3l
V stredu 21. 11. 2018 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Cieľom testovania je získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2. Žiaci budú písať test z matematiky (60 minút, 30 úloh: 20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – z ktorých je vždy iba jedna správna) a zo slovenského jazyka (60 minút, 30 úloh: 10 úloh s krátkou odpoveďou, 20 úloh s výberom odpovede A, B, C, D – z ktorých je vždy iba jedna správna). Testované učivo obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1. Podrobnejšie informácie o testovaní sú uvedené na webovom portáli: www.nucem.sk – Testovanie 5.

Komparo

Picture-Taker-ro26dD
Dňa 15. novembra 2018 sa zapoja žiaci 9. ročníka do testovania z matematiky a slovenského jazyka. Prípravné testovanie žiakov z matematiky overí ich získané vedomosti, schopnosti a zručnosti v matematike (čísla, premenná, počtové výkony s číslami, percentá, vzťahy, funkcie, tabuľky a grafy, geometria a meranie, kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, dôvodenie, dôkazy) ako aj v slovenskom jazyku (čítanie s porozumením, zvuková stránka jazyka, pravopis, ohybné a neohybné slovné druhy, rozdelenie slovnej zásoby a jej obohacovanie, nepriame pomenovania, jednoduchá veta a jednoduché súvetie, vetné členy, slohové útvary a postupy, literárne druhy a žánre, umelecké jazykové prostriedky). Po absolvovaní testovania každý žiak získa spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických dát, ktoré budú súčasťou ďalšej prípravy na Testovanie 9, ktoré sa uskutoční 3. apríla 2019. Podrobnejšie informácie o Kompare sú uvedené na webovom portáli: www.komparo.sk.

Šarkaniáda

Picture-Taker-NI3sqH
Pestrofarebná jesenná príroda a vietor zlákali našich najmenších na veselé „nebeské divadlo“. Deti si vytvorili v školskom klube detí vlastné šarkany a na čerstvom vzduchu ich vypúšťali na oblohu. Veru, bolo to napínavé divadlo!

Fotogaléria

Darček pre našich starých rodičov

Picture-Taker-HF3WFD
Pri príležitosti sviatku „Október – mesiac úcty k starším“ Obecný úrad Kolárovice v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach zorganizoval 22. 10. 2018, spoločné posedenie pre našich „starkých“. Darček v podobe básničiek, pesničiek, tanca, ktorý pripravili naši predškoláci spolu so žiakmi zo ZŠ bol najkrajším vyjadrením lásky a úcty našim najbližším, ktorých už krášlia vrásky a pokrývajú šediny jesene života.

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Picture-Taker-t6Ppga
V zmysle § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015, sme uskutočnili 19. 10. 2018 testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Rovnaké testy (telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4x10m, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh člnkový beh na 20 metrov) absolvujú žiaci opäť v 3. ročníku. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport.

Literárna exkurzia na Oravu

Picture-Taker-xZVSVY
19. 10. 2018 vymenili 48 žiaci V. až VIII. ročníka školské lavice za zážitkové učenie sa v prostredí Hviezdoslavovho múzea v Dolnom Kubíne. Spoznali historickú aj literárnu osobnosť Martina Bencúra, známeho ako Kukučín, pobytom v jeho rodnom dome v obci Jasenová a prešli po viac ako 600 schodoch, aby lepšie pochopili neľahký život v stredoveku, dotkli sa reálií Oravského hradu, a objavili aj jeho novodobú filmovú históriu, ktorá začína filmovaním „Upíra Nosferatu“, pokračuje „Kráľom drozdia brada“, „Statočným srdcom“, či „Sokoliarom Tomášom“. Aj napriek tomu, že sa v kalendári píše október, bolo im počasie naklonené, a tak mohli v jesennom slnku obdivovať prekrásnu oravskú prírodu a odniesť si mnoho nových vedomostí, informácií, ale aj upevnených priateľstiev a spoločných zážitkov.

Fotogakéria

Juraj Jánošík - prednáška

Picture-Taker-qphuf6
Zdá sa vám, že o našom najslávnejšom zbojníkovi už viete všetko? To si na začiatku prednášky o Jurajovi Jánošíkovi mysleli aj siedmaci. A predsa sa v Sobášnom paláci v Bytči 18.10. 2018 opäť dozvedeli nové informácie – napríklad, že v tomto roku oslavujeme 330-te výročie jeho narodenia, že bojoval vo vojsku kurucov a uveril heslu „S Bohom za národ a slobodu“ a že v skutočnosti zbíjal len jednu zbojnícku sezónu, t. j. nie viac ako pol roka. Aj napriek tomu, že mu súd nedokázal vinu, bol odsúdený a exemplárne potrestaný obesením za ľavé rebro na výstrahu ostatným. Možno táto veľká nespravodlivosť, možno skutočnosť, že Jánošík preukázateľne nezbíjal pre seba, ale ulúpené peniaze rozdával najchudobnejším a najpotrebnejším a možno jeho veľká osobná odvaha a statočnosť zapísali sa do sŕdc Slovákov a spravili z neho legendu.

Fotogaléria

Svet peňazí - výchovný koncert

„Bez práce nie sú koláče!“ Aj v duchu tohto hesla sa nieslo divadelné predstavenie pod názvom Svet peňazí, ktoré dňa 17.10. 2018 pre našu školu sprostredkovalo divadlo Clipperton. Dvaja herci, Alek a Oliver, formou rozhovoru a populárnych piesní, vysvetlili deťom základné pojmy z finančnej gramotnosti ako sú rozpočet, úrok, úver, dlh, exekútor, pôžička, platobná karta,… Počas predstavenia kládli herci deťom kontrolné otázky z danej problematiky. Deti za správnu odpoveď dostali zdravú odmenu. Hlavná myšlienka divadelného predstavenia bola naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi, rozpoznať, čo je v živote viac a čo menej dôležité, prečo je dobré šetriť a pod ...

A na záver jedno múdre odporúčanie od samotných hercov: „Tešiť sa z toho, čo máme, a netrápiť sa nad tým, čo nemáme.”

Ovocný deň

Picture-Taker-IiMY2k
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.), dievčatá 8. ročníka pripravili 17. 10. 2018 pre žiakov celej školy ovocné poháre. Prvotné nadšenie, donáška ovocia z regiónu, samotná príprava – za prísneho dodržania hygienických pravidiel, kalkulácia ceny, predaj, čistý zisk, recyklácia plastových pohárov a lyžičiek, radosť, smiech a zábava pri práci sa niesli v duchu rozvoja zdravého životného štýlu, environmentálnej výchovy a finančnej gramotnosti. S blížiacim obdobím Vianoc majú dievčatá rôzne nápady a návrhy, ktoré by chceli zrealizovať. Dúfajme, že sa im to podarí a získané finančné prostriedky budú použité na prospešné účely.

Cirkus Jacko

Picture-Taker-4G0YI4
Hudba, tanec, artistické čísla, kúzelná mágia, obrovské bubliny a radosť sa niesli 10. 10. 2018 telocvičnou ZŠ s MŠ v Kolároviciach pri predstavení „Medveď a  Máša“. Detský smiech predškolákov a žiakov ZŠ z Petrovíc spolu s našimi žiakmi bol neodolateľný a nákazlivý. Aspoň na chvíľu sme mohli spoločne zrelaxovať, zabudnúť na školské povinnosti a objavovať tajomstvá spoločných stretnutí, radostných chvíľ, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu. Nielen vedomosťami je človek živý, ale každým zážitkom, prežitým v školskom prostredí sa formuje osobnosť žiaka, osobnosť, ktorá má byť tolerantná aj voči iným kultúram, zvykom a tradíciám.

Fotogaléria

Návšteva Budatínskeho zámku

Picture-Taker-nlAUDQ
Aj keď sa školský rok ešte len začal, žiaci 2.A, 3.A, 4.A a 4.B sa 25. septembra 2018 zúčastnili exkurzie na Budatínsky zámok, ktorý sa nachádza na sútoku riek Kysuce a Váhu. Všetci žiaci si mohli prezrieť dobový interiér z obdobia gotiky a baroka, keď tam žil pán Váhu i Tatier, Matúš Čák Trenčiansky (14. storočie), no i z neskoršieho obdobia, keď hrad vlastnil rod Suňogovcov. Rovnako zaujímavá bola aj výstava drotárskych výrobkov Považského múzea v Žiline. Jej expozície boli zamerané na dejiny slovenského umenia a kultúry. Väčšina našich žiakov 1. stupňa ZŠ navštívila Budatínsky hrad prvýkrát, očarení a  o vedomosti bohatší, odchádzali s krásnymi zážitkami a dojmami.

Fotogaléria

Beseda o extrémizme

Picture-Taker-R7MbyQ
Dňa 18. septembra 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na prejavy extrémizmu. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth, pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s prejavmi extrémizmu v našej spoločnosti, no i predsudkami, ktoré ho môžu vyvolať. Autentickými príbehmi zo života, fotografiami a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí, „bulvárov“ a neoverených článkov v novinách a časopisoch, ktoré dokážu náš úsudok svojou činnosťou ovplyvniť.

Prednáška o Imrichovi Thurzovi

Picture-Taker-kQR7V1
Viete, ktorý strom je v Bytči najstarší? Ak nie, spýtajte sa siedmakov, resp. siedmačok, majú pod ním krásnu fotku. A kým vás k nemu zavedú, porozprávajú vám pár zaujímavých informácií o Imrichovi Thurzovi, ktoré sa dozvedeli na prednáške  v Sobášnom paláci s PhDr. Janou Kurucárovou. 11. 9. 2018 bol nielen termín prednášky, ale aj deň 420-teho výročia narodenia jediného syna palatína Juraja Thurzu - Imricha. My sme sa v tento deň nechali pozvať na prechádzku dejinami a jedným zaujímavým životným príbehom, ktorý sa za menom Imrich Thurzo skrýva.

Fotogaléria

Otvorenie školského roka 2018/2019

Milí žiaci a rodičia,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční 3. septembra 2018 o 08.00 hod. v budove základnej školy. Po úvodnom zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli vhodnú obuv na prezutie a písacie potreby.

Mgr. Stanislav Klimo
riaditeľ školy

Máme svoje STARs!!!

Picture-Taker-2VxgpA
Dňa 21. mája 2018 sa 25 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom ENGLISHSTAR. Každý ročník druhého stupňa školy mal v súťaži zastúpenie svojej kategórie. Výsledky ukázali, že máme žiakov, ktorým môžeme prideliť titul „ENGLISHSTAR“. Žiaci nás veľmi potešili, sú proste HVIEZDY!!!

Najlepší boli:
98% - Sabína Risová (8.A)
97% - Marko Skukálek (6.A)
91% - Šimon Hulín (8.A)
90% - Samuel Žídek (8.A) a Tomáš Dunaj (6.A)
86% - Karin Bugalová (9.A)
80% - Patrik Hrtánek (5.A)

Ostatní súťažiaci s výsledkami v rozmedzí od 40 do 79%:

Kristián Randa, Filip Sedlák, Romana Puchoňová, Mária Marczinková, Eliška Krajčíová, Klára Ciesaríková, Stanislav Kaštan, Mário Králik, Monika Kytková, Barbora Šichmanová, Daniel Meliš, Filip Cifra, Barbara Dižová, Marek Raždík a Roman Paštinský.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, gratulujeme k super úspechom a prajeme HVIEZDNE PRÁZDNINY.

Deň matiek a Deň otcov

Picture-Taker-C0XiFH
Rodina - spoločenstvo, ktoré od nepamäti prežilo všetky nástrahy života a v budúcnosti zostane najdôležitejším pilierom života na Zemi, miestom, kde cítime vrúcne dlane našich mamičiek a múdrosť otcov. Všetky deti si v tieto dni na celom svete uctievajú svojich rodičov. Naši žiači spolu s deťmi z MŠ pripravili 13. mája 2018 v KD v Kolároviciach pre naše mamy, staré mamy, veľké ĎAKUJEME v podobe pesničiek, básničiek a tancov. Samozrejme, nezabúdame ani na Deň otcov - 17. júna, otcov, ktorí nás dennodenne povzbudzujú, ukazujú nám cestu, podávajú pomocnú ruku pri objavovaní krás života. Aj Vám otcovia, starí otcovia, dedovia patrí veľké ĎAKUJEME!

Fotogaléria

Práva dieťaťa, prevencia kyberšikany

Picture-Taker-duRr47
Dňa 13. júna 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na práva dieťaťa a prevenciu kyberšikanovania. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s právami dieťaťa a zameral sa hlavne na kyberšikanovanie ako na novodobú formu agresie a jeho prevenciu. Autentickými príbehmi zo života a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí a internetu.

Fotogaléria

Typy prírodných krajín – práce našich piatakov

Picture-Taker-wjaX1k
Žiaci piateho ročníka nám svojimi prácami priblížili rôznorodosť našej planéty Zem. Využitím medzipredmetových vzťahov nám predstavili polárnu krajinu, savanu, púšte a polopúšte, dažďový prales a ich typických obyvateľov. Žiaci pri tvorbe projektov využili znalosti z predmetu geografia, výtvarná výchova, technika a slovenský jazyk. Počas hodín kooperatívneho vyučovania vytvorili časopis, informačné letáky a plagáty.

Fotogaléria

Ochtinská aragonitová jaskyňa, Betliar a iné...

Picture-Taker-9HPgg4
Ak sa niekedy budete chcieť stretnúť s tisícročiami a výnimočnou krásou, zájdite do Ochtinskej aragonitovej jaskyne. 42 žiaci našej školy tak urobili 5. 6. 2018 a objavili poklady jednej z najvýnimočnejších jaskýň na Slovensku, ktorá patrí medzi svetové unikáty. Kým jaskyňa dýchala pradávnym chladom, ďalšia návšteva smerovala do kaštieľa v Betliari, kde sa nás dotýkala nielen história a luxus, ale aj atmosféra známeho slovenského seriálu "1890". Po krátkej pauze vyhradenej nákupom a dobrému jedlu sme pokračovali v Podtatranskom múzeu v Poprade. Čakal tam na nás odliatok mozgovne neandertálca, meče z doby železnej, ale aj 3D model Vysokých Tatier z dreva, či bankovky z čias 1. Československej republiky vytlačené v Londýne - skrátka, z každého rožku trošku. Mohli sme porovnať cestovanie vlakom i autobusom, lebo oboje sme si užili vrchovate, porovnať východ a západ našej republiky, aby sme zistili, že Slovensko je skutočne krásna krajina, ktorá nám má čo ponúknuť a kde máme stále čo spoznávať a nechať sa prekvapovať. Už teraz sa tešíme na ďalšie poznávacie exkurzie.

Fotogaléria

Kolorit slovenského ornamentu 2018

Picture-Taker-saqOW1
Rozvoj regionálnej výchovy, kultúrnych zvyklostí a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry patrí medzi obľúbené činnosti žiakov primárneho vzdelávania. Dievčatá a chlapci v rámci záujmovej činnosti pod vedením p. Master of Arts Schmutzovej, spoznávajú kultúrne dedičstvo našich predkov, pestujú pozitívny vzťah k regionálnym zvyklostiam a tradíciám a zároveň rozvíjajú svoje talenty. Svoj výtvarný talent v kreslení ornamentu preukázala aj žiačka 4. roč., Elisabeth Slípková a získala cenu Domu Matice slovenskej.

Elisabeth, srdečne blahoželáme!

Ochrana života a zdravia

Picture-Taker-aus6AS
Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma „Ochrana života a zdravia“, ktorá sa zameriava na riešenie mimoriadnych situácií – civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode. Život a zdravie patria medzi najcennejšie hodnoty človeka. V ohrození života, dokáže len veľmi málo ľudí poskytnúť prvú pomoc. Základné zručnosti v poskytovaní pomoci by mal ovládať každý žiak, preto sme sa rozhodli, že uskutočníme kurz prvej pomoci pre všetkých žiakov školy. Vo štvrtok 24. 05. 2018 nás navštívili štyria pracovníci SČK zo Žiliny. Ich prítomnosť bola „osviežujúcim“ prínosom vedomostí a zručností z oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci v edukačnom procese. Žiaci boli oboznámení so život ohrozujúcimi stavmi – zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, bezvedomie, veľké vonkajšie krvácanie a šok. Každý žiak si vyskúšal resuscitáciu - oživovanie. Príjemným spestrením boli aj audiovizuálne záznamy z poskytovania prvej pomoci.

Fotogaléria

Krajské kolo CO

Picture-Taker-poYs26
Dňa 22. 05. 2018 sa v priestoroch areálu školy a v obci na jednotlivých stanovištiach uskutočnilo overovanie teoretických vedomostí a praktických zručností z civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, poskytovania prvej pomoci a hasenia malých požiarov. 11 najlepších družstiev Žilinského kraja tvorili žiaci z jednotlivých okresov. Tí najlepší postúpili do celoslovenského kola. Súťaž prebehla v súlade s propozíciami a organizačným poriadkom. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto súťaže.

Tuláčik a Klára

Picture-Taker-YgEWj9
Pútavý príbeh o priateľstve medzi malým psíkom a dievčatkom zaujal žiakov primárneho vzdelávania 22. 05. 2018 v Bábkovom divadle v Žiline. Žiaci pozorne počúvali a sledovali celý dej divadelného spracovania rozprávky o domove, ľudskej múdrosti... Klára prostredníctvom lásky k Tuláčikovi - najvernejšiemu priateľovi človeka, vyjadrila lásku k mame.

Viedeň 2018

Picture-Taker-BtOx95
Už tradičnou súčasťou školských výletov a exkurzií sa každoročne stalo spoznávanie zahraničných miest. Tento rok sa naším cieľom stala Viedeň. 18. 5. 2018 vymenili žiaci VI., VII., VIII. a  IX. ročníka školské lavice za prechádzku po prekrásnych záhradách zámku Schönbrunn s jeho fontánami, lesíkom, záhradou ruží a nezameniteľnou atmosférou. Spoznávali sme najkrajšie kostoly a katedrálu, honosné paláce, pozostatky rímskej Vindobony. Potešilo nás množstvo koní v meste a mali sme možnosť zahliadnuť aj lipicany v známej viedenskej jazdeckej škole. V nemeckej konverzácií sme sa precvičili pri nakupovaní v čokoládovni či v  Primarku.

Fotogaléria

Slávik Slovenska

Picture-Taker-TnQl52
Dňa 16. 05. 2018 sa v Základnej umeleckej škole v Bytči konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali Nikolka Sedláková a Monika Kytková. Obidve súťažiace získali v jednotlivých kategóriách 1. miesto. Ich „spevácka príprava“ pod vedením p. uč. Mgr. Skukálkovej naďalej pokračuje, nakoľko nás budú víťazky OK reprezentovať v krajskom kole Slávika Slovenska v Žiline.
Nikolke a Monike gratulujeme, obdivujeme ich „zlato v hrdle“ a želáme im veľa šťastia v speváckom prejave 6. júna 2018.

Fotogaléria

Ľudové liečiteľstvo

Picture-Taker-G4rUei
16.5.2018 žiaci VI.A triedy navštívili Sobášny palác v Bytči, aby si vypočuli odbornú etnologickú prednášku o liečivých rastlinách, ich výskyte, použití a príprave. Zároveň sa dozvedeli, ako sa tieto rastlinky používali v minulosti. Okrem teoretických znalostí mali možnosť overiť si svoju pamäť aj v praktickom kvíze. Na záver  každý odchádzal na autobus s pohárom teplého bylinkového čajíka v ruke. Aj touto cestou ďakujeme pracovníkom Považského múzea v Žiline za zaujímavé a podnetné informácie.

Mladí zdravotníci úspešní!

Picture-Taker-Kymd5r
Dňa 11. 05. 2018 nás reprezentovali mladší žiaci v regionálnej súťaži Mladých zdravotníkov prvej pomoci v Žiline. Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Mgr. Klimová. Zodpovedná teoretická príprava a praktické nacvičovanie prvej pomoci im prinieslo umiestnenie na stupni víťazov. V konkurencii žiakov zo Žiliny, Bytče a Rajca obsadili veľmi pekné 2. miesto.
Našu školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

„Mladým záchranárom“ srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 7. 5. 2018

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje 7. mája 2018 (pondelok) žiakom 1. až 9. ročníka riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začne v stredu 9. mája 2018 podľa platného rozvrhu v jednotlivých ročníkoch.

Stavanie mája

Picture-Taker-OuiiCH
Zachovanie zvykov a tradícií našich predkov patrí medzi priority našej školy. Každoročne organizujeme na vstupnom nádvorí školy stavanie nášho „májového stromu“. Žiaci 2. roč. aj tento rok „priložili ruky k dielu“ a 30. apríla pod vedením p. uč. Klimovej, nádherne vyzdobili máj, ktorý symbolizuje pestrosť a krásu prebúdzajúcej sa okolitej prírody.

Fotogaléria

Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-2QRztc
Svoje získané teoretické vedomosti, schopnosti a praktické zručnosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, civilnej ochrany, hasenia malých požiarov, preukázali súťažné družstvá z okresu Bytča a Žilina v okresnom kole súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, 26. apríla 2018. Naši súťažiaci Eliška Krajčíová, Barbara Dižová, Karol Kalabus a Vlado Kaštan spoločne prekonávali „nástrahy súťaže“ a úspešne zdolávali úlohy na jednotlivých stanovištiach. Záverečný úsmev na tvári, pocit spokojnosti a radosť z umiestnenia - 2. miesto, pomohli súťažiacim zabudnúť na maličké neúspechy, sklamania, ktoré sa vyskytli v priebehu súťaže.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutému výsledku!

Fotogaléria

Kuchárske umenie

Picture-Taker-4wBTKt
Už niekoľko rokov realizujeme na našej škole v rámci zdravého životného štýlu praktickú prípravu jedál. Dievčatá z  8. ročníka po absolvovaní zásad zdravej životosprávy, kultúry stolovania a spracovania jedál sa aktívne zapájajú do vlastnej prípravy kulinárskych špecialít - receptov „starých mám,“ ale aj modernejších prevedení. Zakaždým sa tešia z pestrej palety rôznych druhov jedál, napr. zo zeleninového šalátu, chutne uvarenej polievky, halušiek, duseného mäsa na šampiňónoch, .... ale aj upečeného koláča. Najkrajšou odmenou pre dievčatá, ktoré priniesli recept a spolu s ostatnými spolužiačkami pripravili obedové menu, sú „čisté taniere.“

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-zCSUqZ
Dňa 10. apríla 2018 sa v ZŠ J. I. Bajzu Predmier uskutočnili Majstrovstvá okresu vo vybíjanej žiačok. Do turnaja sa zapojilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše dievčatá súťažili v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ E. Lániho v Bytči a ZŠ Kotešová. Nad uvedenými družstvami zvíťazili a vo finále sa stretli s dievčatami zo ZŠ Ul. Mieru v Bytči. Po finálovej remíze rozhodlo skóre, ktoré im prinieslo 2. miesto.
Školu reprezentovali: Vanessa Dadlíková, Barbora Hrabovská, Julka Šimáková, Adelka Hrtánková, Lucia Kytková, Romana Puchoňová, Martina Šebeňová, Vanesa Frolová, Michaela Krivošová a Anabel Záhumenská.

Dievčatám blahoželáme!

Národná rada Slovenskej republiky

Picture-Taker-g1FW2y
10. apríla navštívili naši ôsmaci a deviataci NR SR v Bratislave. Spoznali miesta, v ktorých sa rozhoduje o zákonoch zlepšujúcich život v našej republike. Oboznámili sa s najdôležitejšími historickými udalosťami, ktoré formovali našu krajinu, so štátnymi symbolmi, prácou poslancov, hlavným zmyslom rozdelenia štátnej moci i dôležitosťou nášho volebného práva.

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka ZŠ 2018

Picture-Taker-jfRavb
Po roku, teda presne 5. apríla 2018, sme na našej škole privítali 20 budúcich prváčikov. Prišli, aby si na slávnostnom zápise vyskúšali aké je to sedieť v naozajstnej školskej lavici a čo všetko musí nádejný školák poznať a zvládať. Najskôr malých predškolákov privítal p. riaditeľ S. Klimo a krátkym programom ich pozdravili i terajší žiaci 1. ročníka. No a potom ich už čakal test, kde každý z nich ukázal ako vie rozpoznávať farby, tvary, určovať počty predmetov i ako dokáže napísať niekoľko tlačených písmen. Keďže sa na zápis pripravovali s rodičmi a s pani učiteľkami z MŠ, všetci ukázali, že sú šikovní a disciplinovaní. Nakoniec ešte detičky absolvovali malý test odvahy, kde sa každý pred tabuľou predstavil a zarecitoval krátku báseň. Samozrejme, za preukázanú odvahu a námahu, boli všetci odmenení sladkosťou a malým darčekom od detí zo školského klubu a pána starostu.

Fotogaléria

Bytčianska kotlina

Picture-Taker-rnC0a2
Dňa 5.apríla 2018 sme spolu so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka spoznávali geografické krásy nášho najbližšieho okolia, okresu Bytča. Navštívili sme na Slovensku výnimočné a jedinečné Súľovské skaly, turistickou prechádzkou sme sa dostali k Hlbockému vodopádu so „živým kameňom“, bližšie sme spoznávali mesto Bytča, zaujímavosť geologického podložia sme spoznávali v starom lome v obci Veľké Rovné - Bieščari, ale tiež v lome Kolárovice – Melocík, zároveň sme si spomenuli ich drotársku tradíciu a bohatú históriu. Sledovali sme činnosť riek a ich prácu pri vytváraní riečneho reliéfu – meandra. Aj keď bytčiansky okres patrí medzi najmenšie na Slovensku, je plný zaujímavostí a krás, stačí ho len spoznávať.

Fotogaléria

Po stopách ľudových tradícií

Picture-Taker-fJju5Z
„Morena, morena! Kde si prebývala?“ pýtali sa deti 1. stupňa ZŠ pri vynášaní Moreny 23. marca 2018. Natešené detské pohľady, „čakajúca Morena“, piesne, upálenie a utopenie Moreny zanechávajú v deťoch nezabudnuteľné zážitky späté s touto tradíciou. Podľa poverových predstáv sme vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti magicky privolali jar.

Fotogaléria

Okresné kolo vo volejbale

Picture-Taker-7HSkJr
Dňa 22. marca 2018 sa v telocvični ZŠ na Ul. mieru v Bytči uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše súťažiace bojovali v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ Ul. mieru v Bytči a ZŠ Veľké Rovné. Ich vysoké športové nasadenie, úspešné podania a technika hry im priniesli úspech v podobe víťazstva nad uvedenými družstvami. Vo finále sa stretli s hráčkami zo skupiny B - dievčatami zo ZŠ Štiavnik, kde bez zaváhania zaslúžene zvíťazili.
Školu reprezentovali: Barbora Šichmanová, Monika Hruštíncová, Majka Škorubová, Eliška Krajčíová, Vanessa Rašíová, Julka Komadová, Barbara Dižová a Monika Kytková.

Všetkým dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a  želáme veľa úspechov a športového šťastia v regionálnom kole vo volejbale.

Fotogaléria

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-8n8Nc8
Prednedávnom sme Vás informovali o najlepších recitátoroch na našej škole. Dnes nám dovoľte podať správu o pokračovaní ich príbehu... 19. marca 2018 sa v CVČ Bytča uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína a našu školu reprezentovali Alex Lörincz, Nicolka Gáliková, Filip Sedlák, Romanka Puchoňová a Karol Kalabus. Súperili s tými najlepšími z okolitých škôl a obstáli. Alex Lörincz si svojím prednesom vybojoval 1. miesto vo svojej kategórii a bude ďalej reprezentovať Kolárovice v súťaži Vajanského Martin. Aj ostatní sa popasovali s náročnou konkurenciou a obstáli so cťou. Získali cenné skúsenosti, spoznali nových kamarátov a strávili príjemné dopoludnie s umeleckým slovom zavŕšené už tradične sladkou bodkou v cukrárni.

Alexovi želáme veľa šťastia v umeleckom prednese poézie v regionálnej súťaži Vajanského Martin.

Fotogaléria

Matematický klokan

Dňa 19. 03. 2018 si otestovali svoje matematické schopnosti prihlásení žiaci z jednotlivých ročníkov v najväčšej medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorá má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Celkovo sa do súťaže zapojilo 40 žiakov, z toho 8 prváčikov. Na vyhodnotenie súťaže a porovnanie výsledkov s rovesníkmi z celého sveta budú musieť riešitelia počkať do 9. apríla 2018.

Výsledky budú pod kódmi zverejnené na web stránke: www.matematickyklokan.sk

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 13. a 14. 3. 2018 sa uskutočnilo v CVČ Bytča okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jedným z cieľov súťaže je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Našu školu v jednotlivých kategóriách P4, P5, P6, P7 a P8 reprezentovali 7 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal žiak 5. roč. Ivan Puchoň, ktorý splnil náročné kritéria súťaže – čas a správnosť vyriešených príkladov.

Ivanovi srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Picture-Taker-O6LBS7
„ Ó, mojej matky reč je krásota...“ týmito slovami obdiv k rodnému jazyku vyjadril P. O. Hviezdoslav. Krásu nášho jazyka nám predviedlo aj 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 7. marca 2018. Žiaci boli za svoje výkony odmenení sladkou odmenou, tí najlepší aj peknou knihou a diplomom a víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Bytči.
Výsledková listina:
Kategória I.

Próza/ poézia
1. Alex Lőrincz / Nicole Gáliková
2. Alexandra Lutišanová / Sofia Risová
3. Adela Dvoráková/ Vanessa Miková

Kategória II.

Próza/ Poézia
1. Romana Puchoňová/ Filip Sedlák
2. Patrik Hrtánek/ Kristián Randa
3. - / Martina Šebeňová

Kategória III.

Próza / poézia
1. - / Barbora Šichmanová
2. Barbora Hrobáriková/ Monika Hruštincová
3. - / Adela Hrtánková

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-L4tqP4
Folklorista, hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej, dňa 1. 3. 2018 zábavnou formou predstavil našim žiakom rôzne hudobné nástroje – fujaru, gajdy, píšťalu, heligónku, drumbľu a iné. Svoje umelecké schopnosti dokázal premietnuť aj do „rúry od vysávača“, na ktorej zahral originálnu pesničku. Hra na jednotlivých hudobných nástrojoch, tanec, spev a dobrá nálada sa niesli celým výchovným koncertom.

Fotogaléria

Okresné kolo vo florbale

Picture-Taker-eIu8Yb
Dňa 1. 3. 2018 sa uskutočnili na ZŠ v Predmieri majstrovstvá okresu Bytča vo florbale žiakov ZŠ 2018. Do súťaže sa zapojilo 7 družstiev žiakov z jednotlivých škôl. Po úvodných zápasoch a následnom plnom športovom nasadení naši chlapci obsadili veľmi pekné druhé miesto.
Školu reprezentovali títo žiaci: Karol Kalabus, Samuel Lukniš, Vlado Kaštan, Mário Kočišík, Juraj Kubáň, Jozef Raždík, Matúš Raždík, Roman Paštinský a Filip Cifra.

Fotogaléria

Zoologická prednáška

Picture-Taker-Mx5vF8
Pracovníci Považského múzea v Žiline zorganizovali pre žiakov základných škôl v Sobášnom paláci v Bytči odbornú prednášku s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá. Prebúdzajúca príroda a krásy zrodenia nového života mláďat v živočíšnej ríši zaujali aj našich žiakov 1. stupňa, ktorí 15. 02. 2018 túto prednášku s nadšením absolvovali. Žiaci získali nové informácie zo života jednotlivých druhov vtákov a cicavcov (krivonos smrekový, výr skalný, sova obyčajná, kuvičok vrabčí, orol skalný, myšiak lesný, medveď hnedý, vlk dravý, líška obyčajná, lasica obyčajná a kuna lesná). Prednáška bola pútavá, spojená s audiovizuálnou prezentáciou a prehliadkou exponátov zvierat v životnej veľkosti.

Fotogaléria

Dni profesie

Picture-Taker-fkUX5o
Dňa 6. februára 2018 sme sa so žiakmi deviateho ročníka zúčastnili prezentácie stredných škôl v Bytči s názvom DNI PROFESIE.
Každoročná prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce.
Žiaci a učitelia stredných škôl informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia, záujmovej činnosti a o  uplatnení absolventov na trhu práce. Naši žiaci si mohli pozrieť informačné materiály a letáky, videá prezentácií škôl, fotogalériu, praktické ukážky práce s drevom, kovom, strojmi. Žiaci sa zapojili i do praktických úloh, za ktoré môžu získať body navyše k prijímacím skúškam, mohli si nechať zmerať tlak, či tuk v tele, alebo sa nechať nalíčiť, či učesať.
Veríme, že mnohí žiaci našli odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.

Fotogaléria

Lyžiarsky kurz 2018

Picture-Taker-6AD29o
Finančný príspevok MŠVVaŠ SR umožnil žiakom siedmeho ročníka koncom januára 2018 po prvýkrát spoločne, skupinovo, absolvovať lyžiarsky kurz. Žiaci si najskôr váhavými pohľadmi premeriavali lyžiarsky svah SKI MAKOV, poniektorí hneď v prvý deň nabrali odvahu a nebojácne zdolali 288 m prevýšenie, odvážni aj tzv. „ šusom!“. Veru, lyžovačka bola perfektná, snehové podmienky vyhovujúce, škola lyžovania s našimi inštruktormi zábavná a veľmi motivujúca v technickom zdokonaľovaní sa na lyžiach. Už teraz sa tešíme na jarné prázdniny a jarnú lyžovačku! Dúfame, že nás aj slniečko svojimi lúčmi poteší!

Fotogaléria

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, podľa § 50 Zákona o daní z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií - Nadácia Spoločne pre región, odtiaľ budú všetky finančné prostriedky poukázané na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu v škole a modernizáciu učebných pomôcok a školského prostredia. Veľmi nám záleží na tom, aby Vaše deti mali vytvorené čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, a preto Vás prosíme o finančný dar – 2% daní z príjmu (ak 2% nikde nepoukážete, zostanú v prospech štátu). Záleží len na Vás, ako sa rozhodnete.
Ak sa však rozhodnete darovať nám 2% daní z príjmu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
Čítať ďalej

Milovníci hudby, tanca, ...

Picture-Taker-Iv7fnd
…a dobrej nálady prišli 19. januára 2018 podporiť 18. ročník školského plesu, ktorý slávnostne otvoril pán riaditeľ Mgr. Stanislav Klimo. Po úvodných slovách a tanečnom vystúpení dievčat 9. roč. začala viedenským valčíkom pravá plesová atmosféra. Vo víre tanca svojich tanečných partnerov sa vznášali dámy v nádherných šatách až do skorého rána. Príjemným spestrením bolo vyhlasovanie tomboly, kde „šťastena“ dopriala viacerým plesajúcim vyhrať hodnotné ceny, za ktoré vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým sponzorom. Celková výzdoba telocvične, organizácia a realizácia plesu RZ, príprava večere pod vedením kuchára R. Šmehyla, zákusok, kávička, dobrá hudba, ... prispeli ku krásnym chvíľam strávených v kruhu „rodičov a priateľov školy“. ĎAKUJEME!

Fotogaléria

Karneval, karneval,...

Picture-Taker-9tBuei
... podľa plánu práce školy sa uskutočnil 18. januára 2018 v telocvični ZŠ. Bol oslavou života a radosti detí všetkých vekových kategórií, ktoré si pripravili nádherné masky a užívali si plným dúškom „bláznivú maškarnú atmosféru“, ktorá bola spojená s prezentáciou a vyhodnotením najkrajších masiek. Vyhral však každý, kto si pripravil masku a zúčastnil sa školského karnevalu. Poďakovanie patrí všetkým návštevníkom – rodičom, starým rodičom, absolventom školy,... ktorí svojou prítomnosťou potešili svoje ratolesti, spolužiakov a priateľov školy.

Fotogaléria

Okresné kolo Šalianskeho Maťka

Picture-Taker-Wqwwx0
„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa.
A tá Šaľa Šalianskeho Maťka i Jozefa Cígera Hronského mala...“
Po Hviezdoslavovom Kubíne je Šaliansky Maťko azda druhou najprestížnejšou recitačnou súťažou. Tento rok sme opäť vdýchli život nielen starým povestiam a odkryli skvosty našich starých otcov, materí. Úspešnou i radostnou bola účasť našich reprezentujúcich žiakov v OK súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 12. 1. 2018 v Bytči. Alex Lőrincz, Alexandra Lutišanová a Romanka Puchoňová krásnym a precíteným prednesom slovenskej povesti chytili za srdce nielen odbornú porotu, ale aj ostatných súťažiacich. Napokon, posúďte sami: Alex Lörincz – 1. miesto v 1. kategórii (2. - 3. ročník), Alexandra Lutišanová  - 2. miesto v 2. kategórii (4. – 5. ročník), Romanka Puchoňová – 3. miesto  v 3. kategórii (6. - 7. ročník). Našim recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme nielen im, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali do tejto súťaže!

Fotogaléria