Školská jedáleň

Oznam vedúcej školskej jedálne

Picture-Taker-GsmEfW
Vážení rodičia,

vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že doplatok za 1 obed pre žiaka 1. - 4. roč. je 0,01€, pre žiaka 5. - 9. roč. predstavuje 0,10€ za 1 obed. Z dôvodu úspory Vašich finančných prostriedkov preplatok zo školského roka 2019/2020 bude použitý na úhradu obedov do vyčerpania finančných prostriedkov v školskom roku 2020/2021.

V prípade neodobratia alebo neodhlásenia sa z obeda budeme účtovať obed v plnej výške:
1,21€ (1.- 4. roč.)
1,30€ (5. - 9. roč.).