Každý deň budú vraj Vianoce........

Picture-Taker-xJxzCa
Vážení rodičia a milí žiaci,
už Vianoce prichádzajú,
svetielka nádeje sa ligotajú,
láska prichádza ku každému z nás,
aby vianočný čas, pokojný bol zas.Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku 2022.

Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ Kolárovice

Vianočné prázdniny

Picture-Taker-OaVlSh
Po roku opäť prichádzajú vytúžené vianočné prázdniny, ktoré začnú 20. decembra 2021 a potrvajú do 7. januára 2022. Pokiaľ sa situácia nezmení, tak vyučovanie začne 10. januára 2022.
O prípadnej zmene a formách vyučovania po vianočných prázdninách, Vás budeme včas informovať prostredníctvom EduPage.

Vianočný javorník

Picture-Taker-Xb7UZ0
V prílohe je uverejnený školský časopis Vianočný javorník.

Pytagoriáda

Picture-Taker-x5WvgM
V dňoch 8. a 9. 12. 2021 sa uskutočnila aj na našej škole Pytagoriáda, matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. O túto súťaž prejavilo záujem 32 žiakov našej školy.
8. 12. 2021 absolvovali žiaci súťaž v kategórii podľa ročníkov: P3, P4, P5, táto súťaž je dvojkolová (školské a okresné kolo).
9.12.2021 súťažili vyššie ročníky v kategóriách P6, P7 a P8, táto súťaž je trojkolová ( školské, okresné a celoštátne kolo). Účastníkmi okresného kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolo súťaže, pričom úspešný je ten riešiteľ, ktorý dosiahol minimálne 10 bodov za správne vyriešené príklady.

Úspešní riešitelia školského kola v jednotlivých kategóriách sú:

P3 – Dušan Benko, Michal Drličiak, Lea Dzúriková,
Kristína Mesiačková, Šimon Skukálek, Laura Žabčíková,
P4 – Samuel Kremeň,
P6 – Daniela Bátrnová, Nicol Gáliková,
P7 – Alex Lőrincz.

Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za ich prejavený záujem, úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom, okresnom kole súťaže, o ktorom budú včas informovaní.

Vianočné pozdravy

Picture-Taker-AI0jrD
Už sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka. I keď je všade okolo nás chaos, skúsme sa zastaviť a začať prežívať tieto krásne adventné dni naplno. Naši deviataci sa o to snažia tiež, svojimi vianočnými pozdravmi potešili všetkých zamestnancov školy. Radosť a vianočnú pohodu si spoločne užili i malým posedením v príjemnej rozprávkovej atmosfére.

Rozprávková literatúra

Picture-Taker-DnCJDv
Vianočné obdobie je neodmysliteľne spojené s rozprávkami. Práve s nimi sa piataci stretávajú na hodinách literatúry najčastejšie. Tentokrát pracovali v skupinách, dramatizovali, tvorili, prezentovali aj hodnotili. Načreli tak do studnice ľudových rozprávok, aby lepšie spoznali prácu Pavla Dobšinského, spoznali svet čarovných, zvieracích a realistických rozprávok, ale aj hrdinov, ktorí s humorom prekonávajú ťažkosti a zlo. Pripomínajme si zvlášť v tejto dobe covidovej nádej našich predkov, že dobro vždy zvíťazí, lebo práve tá je v rozprávkach ukrytá. 

Fotogaléria

Vianočné tvorenie

Picture-Taker-OJkGE3
Pomaličky sa začalo najkrajšie obdobie v roku – advent. Naša škola sa oblieka do slávnostných šiat, ktoré jej pripravili naši šikovní žiaci na hodinách techniky. Na hodinách vytvorili anjelov, hviezdy, vianočné ozdoby, ktorými potom vyzdobili chodby školy. Deviataci si pripravili pekné vianočné pozdravy, ktorými urobili radosť vyučujúcim. V ŠKD žiaci vytvorili nádherný adventný kalendár so sladkosťami, „mikulášsku zostavu“ a vianočné výzdoby na stromček.

Fotogaléria

Dá sa vidieť vôňa a chuť?

Picture-Taker-hRSh61
Tretiaci nás presvedčili, že áno. Stačí zavrieť oči a preniesť sa na svoje obľúbené miesto. Vôňa horúceho slnka a vody na dovolenke, babkinej kuchyne cez prázdniny, vôňa pukancov v kine, či horúcej pizze a čaju, keď sa premrznutí vrátime do vyhriatých domovov. Chuť sladkej zmrzliny, ovocia, koláčikov od maminky. Všetky obľúbené vône a chute žiaci zachytili vo svojich krásnych výtvarných prácach.

Všetkovedko

Picture-Taker-PytBZw
30. novembra 2021 prebehla v našej základnej škole vedomostná súťaž Všetkovedko pre žiakov prvého stupňa. Do súťaže sa tento rok zapojilo 21 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Druháci riešili 24 otázok, tretiaci a štvrtáci odpovedali na 30 otázok, napríklad z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatickej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a dopravnej výchovy.
Veľmi nás teší, že naši žiaci nestratili chuť súťažiť a porovnávať svoje vedomosti s deťmi z celého Slovenska. Za svoje úsilie a prejavené vedomosti budú odmenení diplomom a podľa úspešnosti aj vecnou odmenou. Výsledky budú zverejnené na www.vsetkovedko.sk 20. decembra 2021.

Duálne vzdelávanie

Picture-Taker-IAunho
Čo všetko žiaci potrebujú, aby sa správne rozhodli pri výbere strednej školy? Aké sú možnosti kariérovej dráhy, ktorými sa môžu uberať po skončení základnej školy? Čo je to duálny systém a aké sú jeho výhody pre žiaka? Odpovede na tieto otázky dostali naši deviataci počas online besedy s Ing. Gabrielou Lackovou z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktorú sme zorganizovali dňa 25. 11. 2021.
Veríme, že aj toto vzdelávanie pomôže deviatakom pri výbere tej správnej strednej školy.


Komparo

Picture-Taker-o7bKol
Naša škola sa 11. novembra 2021 zapojila do celoslovenského testovania Komparo, ktoré bolo zamerané na overenie celkovej úrovne vedomostí žiakov 8. roč. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia a biológia. Otázky v oblasti všeobecné študijné predpoklady testovali také schopnosti a zručnosti, ktoré skúmali u žiakov čítanie s porozumením, logické a analytické myslenie, prácu s dátami a slovnú zásobu. Uvedené testovanie deviatakov v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra je pre školu vstupnou informáciou v príprave na prijímacie skúšky na stredné školy a Testovanie 9 – 2022. Výsledky testov budú zverejnené na www.komparo.sk 9. decembra 2021.

„Mladí návrhári“ tvorili...

Picture-Taker-bdCgP6
Dni sa nám skrátili, večery sú dlhé, chladné a tmavé. Prečo si ich nespríjemniť milým svietnikom s príjemným, teplým, mihotajúcim sa plamienkom sviečky?

Naši šiestaci zo záujmového krúžku „Mladí návrhári“ vyrobili milé svietniky z dostupných materiálov. Základ tvorí jednoducho – pohár na zaváraniny.

Čo poviete? Dobrý nápad, však?

Nech sa páči – pre niektorých možno vhodná inšpirácia.

Šikovní žiaci? To teda áno

Fotogaléria

Vedomostná súťaž iBobor

Picture-Taker-VLurWd
Dňa 12.11.2021 sa konala medzinárodná informatická súťaž pod názvom iBobor. Ide o súťaž, ktorá chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Táto súťaž sa v minulom školskom roku konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili 5 žiaci, z toho 4 boli úspešní riešitelia:

1. Branko Dvorák - 4.A
2. Martin Drličiak - 5.A
3. Jakub Hlavoň - 5.A
4. Roman Polko - 5.A.

Žiakom boli odovzdané diplomy a sladká odmena.
Srdečne im blahoželáme!

Fotogaléria

Martin na bielom koni

Picture-Taker-KNZgHg
Sviatok sv. Martina bol jedným z najobľúbenejších sviatkov roka, v domácnostiach bolo veselo. Deti čakali na prvý sneh, gazdinky piekli svätomartinskú hus, martinské rožky a koláče, skrátka posvätenie ako sa patrí... aj my v ŠKD sme sa porozprávali o sv. Martinovi - legendu i pranostiky viažuce sa k tomuto dňu. Rozprávali sme si o tradíciách a zvykoch, ktoré sa robili na sv. Martina. Každé dieťa si vyrobilo svojho Martina na bielom koni. A už iba čakáme, kedy nám zasneží a mohli sme si užívať náš školský dvor. K tomuto dňu sa nám viaže pranostika ,,Na Martina medveď líha.“ Tento deň sa nám spája aj s prvým snehom. V ŠKD sme si našich medvedíkov už uložili na dlhý zimný spánok.

Miesto, kde žijem

Picture-Taker-eJboHw
V rámci poznávania svojho okolia a orientácie v obci sa vybrali tretiaci na vychádzku. Pozorovali trasu, dopravné značky, významné budovy. Určovali rozdiely medzi mestom a obcou, hľadali pozitíva a negatíva života v nich. Počas vychádzky vytvorili jednoduchý plán obce so zakreslením školy, kostola, obecného úradu a pomocou kompasov určovali svetové strany a svoju polohu. Aktivita pokračovala v triede, kde každý žiak nakreslil plán svojho bydliska spolu s trasou cesty do školy.

Fotogaléria

Halloween v ŠKD a lampiónový pochod

Picture-Taker-xskozQ
Začiatok novembra si už tradične spájame s dušičkami a jesennými prázdninami. Ľudia chodia na cintorín, kde čistia hroby svojich blízkych zosnulých a zdobia ich kvetinami. V našich končinách je tento sviatok veľmi pokojný a prežívame ho skôr v kruhu rodiny. V posledných rokoch sa však ku nám dostáva sviatok, ktorý pre nás nie je typický – Halloween. Strašidelné masky, výzdoba, vyrezávané tekvice, sviečky, lampióny, halloween-párty, sladkosti. Deti si to užívali naplno. Veď všetko, čo je trošku tajomné, je také veľmi príťažlivé….

Fotogaléria

Darček pre starých rodičov

Picture-Taker-LJGdFY
Október je už tradične mesiacom úcty k starším. V ŠKD sme pre starých rodičov zhotovili s deťmi zaujímavé darčeky. Veľmi sa zo svojich výtvorov tešili, a tiež aj na to, ako  obdarujú svojich starých rodičov.

Fotogaléria

Encyklopédia zvierat

Picture-Taker-KAH8HG
Špeciálnu encyklopédiu zvierat vytvorili šikovní tretiaci. Každý z nich prispel zaujímavým textom o obľúbenom zvieratku, doplneným fotografiou či vlastnou ilustráciou. Nájdete tu informácie o žralokoch, žirafách, koňoch, pandách, psovi, vlkovi, líške, rysovi, gepardovi a mnohých ďalších. Dokonca sa môžete dotknúť srsti z mamuta.

Fotogaléria

Šarkaniáda a plody jesene

Picture-Taker-si2gIZ
V našej ZŠ sa deti z ŠKD podieľali na príprave výstavky z plodov jesene. Svoje tvorivé zručnosti predstavili pri vytváraní jesenných panáčikov, hmyzu, v zdobení tekvíc z prírodného materiálu a plodov jesene. Po takejto tvorivej práci sa detičky do sýtosti vyšantili s lietajúcimi šarkanmi.

Fotogaléria

Technika u nás v škole

Picture-Taker-GS2Yj8
V septembri 2021 sme začali počas hodín techniky využívať priestory našej novej polytechnickej učebne. Keďže predmet technika je založený predovšetkým na praktickej činnosti, počas vyučovacích hodina sa zameriavame na vybudovanie zručností a návykov pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote.
Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci.
Počas hodín techniky si zatiaľ vyskúšali prácu s drevom, so stavebnicami Merkúr a tiež si vyskúšali zapájať jednoduché elektrické obvody. Tvorivá činnosť sa našim žiakom páči a vždy sa tešia na novú hodinu.

Fotogaléria

Otvorenie školského roka 2021/2022

Picture-Taker-AecLbM
Vážení rodičia,

slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8:00 hod. pred hlavným vchodom budovy ZŠ, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ.

Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom školského vyučovania a dodržiavania protiepidemiologických opatrení budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby.

Za účelom udržania bezpečného prostredia v škole a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 Vám uvádzame základné podmienky nástupu detí do školy:
 1. Každé ráno budeme vykonávať ranný filter – meranie telesnej teploty.
 2. Žiaci 1. až 9. ročníka sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šálom alebo šatkou. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest vyplýva priamo z aktuálne účinnej vyhlášky ÚVZ. Aktuálne znenie je zverejnené vo Vestníku vlády SR: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_237.pdf
 3. Pri prvom nástupe do školy (2. 9. 2021) a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.
 4. Pri vstupe do školy – zákonný zástupca predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ (Príloha č. 1a).
 5. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).
 6. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
 7. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

Prihlásenie na EduPage

Picture-Taker-og3hPb
Vážení rodičia,

z dôvodu efektívnejšej internetovej komunikácie postupne prechádzame na EduPage – školský informačný systém, ktorý Vám umožní prezerať aktuálne informácie, rozvrhy, dochádzku a študijné výsledky Vašich detí.

Na web stránke:

www.zskolarovice.edupage.org

sa prihláste e-mailovou adresou, ktorú ste poskytli škole a zadajte heslo, ktoré Vám bolo 20.08.2021automaticky vygenerované.

Zároveň Vám uvádzame informačný link, v ktorom máte uvedené rôzne otázky a odpovede, týkajúce sa prihlásenia z pozície rodiča:

https://help.edupage.org/?p=u38/u39&lang_id=2

Ďalšie informácie Vám budeme poskytovať priebežne, po spustení jednotlivých funkcionalít.

Dobrovoľné domáce samotestovanie – výzva pre rodičov

Picture-Taker-ZIPjEP
Vážení rodičia,

na základe informácií vydaných MŠVVaŠ SR máte možnosť objednať si sadu 25 ks antigénových testov na domáce samotestovanie. Uvedená sada testov je bezplatná a určená pre každé dieťa navštevujúce základnú školu v školskom roku 2021/2022.

V prípade záujmu o antigénové testy nám od 23.8.2021 do 25.8.2021 (8:00 hod. - 13:00 hod.) zavolajte na tel. číslo: 0910 977 575 (Mgr. Stanislav Klimo, RŠ), alebo napíšte na e-mail: zssmskolarovice62@gmail.com, v ktorom uvediete meno a priezvisko dieťaťa, príp. detí, na ktoré Ag testy žiadate.

Celú informáciu ohľadom dobrovoľného samotestovania v domácom prostredí si môžete prečítať na uvedenom linku: https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Stravovanie – žiadosť o poskytnutie informácie o stravovaní dieťaťa

Picture-Taker-jNTftB
Obecný úrad Kolárovice a ZŠ s MŠ Kolárovice oznamujú rodičom žiakov, že na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nastali zmeny v stravovaní žiakov, ktorá umožňuje rodičovi uplatniť si zvýšený daňový bonus na dieťa, alebo mu umožňuje stravovanie dieťaťa zadarmo. V prípade uplatnenia daňového bonusu budú rodičia platiť plnú výšku stravy, v prípade uplatnenia si stravy zdarma, im zaniká nárok na daňový bonus. Výhodnejšie je uplatnenie si daňového bonusu.
Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú Základnú školu s materskou školou v Kolároviciach a majú záujem o stravu zdarma, aby do 09.08.2021 (pondelok) nahlásili svoje dieťa na Obecný úrad v Kolároviciach na tel. čísle: 041 /5581020 alebo 041/7003020, prípadne e-mailom na obeckolarovice@compnet.sk

Hurá, prázdniny!

Picture-Taker-66XHVZ
Milí žiaci,
želáme Vám všetkým veselé prázdniny v kruhu priateľov. Slniečko nech Vás zohrieva, voda osvieži, hry potešia. Užívajte si dni voľna bez školských povinností, spoznávajte krásy prírody, Slovenska,... aby ste v septembri, opäť oddýchnutí a svieži zasadli do školských lavíc.

Deviataci na bowlingu

Picture-Taker-DkMQ3D
Bowling je šport, ktorý vám umožňuje zábavu, pohyb, súťaženie, a najmä hru s priateľmi. Práve takto deviataci strávili jeden zo svojich posledných školských dní, keď 28.6.2021 navštívili Activ club v Bytči a zmerali si sily v "kolkovom zápolení".

Fotogaléria

Triedny výlet do Súľova

Picture-Taker-JZxnh1
Za posledné roky si žiaci veľa školských výletov neužili, a tak sa deviataci rozhodli prežiť spolu ešte aspoň jeden triedny výlet. Zlákal ich neďaleký Súľov, ktorí všetci poznajú, a predsa je často neznámy, lebo práve to, čo máme najbližšie, si spravidla najmenej všímame. 25.6.2021 skoro ráno deviataci vyrazili spoznávať turistické chodníky aj krásu Súľovských vrchov. O dobrodružstvo, dobrú náladu a radosť z výletu veru nemali núdzu.

Fotogaléria

Exkurzia do Sobášneho paláca

Picture-Taker-QRzliq
Myslíte si, že by bolo dobré, keby v každej rodine bolo auto? Autori autíčka Súľov, si pred bezmála 100 rokmi mysleli, že by to bolo super, a tak vytvorili návrh auta, ktoré si mohli pozrieť naši žiaci zo VI.B počas návštevy Sobášneho paláca v Bytči 25.6. 2021. Súčasťou prehliadky bola aj motorka v mierke 1:1, ktorá učarovala zvlášť chlapcom. Zaujímavejšiu časť prehliadky určenú dievčatám sme našli na poschodí, kde nás čakali svadobné šaty. Vedeli ste, že vlečku na šatách britskej kráľovnej Alžbety vyšívali práve na Slovensku? Nielen to sme sa dozvedeli počas výkladu. Pozreli sme si svadobné šaty rôznych strihov, farieb, materiálov...prešli sme svadobnú módu celého 20. storočia a očarení sme vyberali, čo by sa práve nám páčilo najviac.

Fotogaléria

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Picture-Taker-5U3jor
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje 25. júna 2021 (piatok) všetkým žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – oprava čerpadla na zdroji pitnej vody.

Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena

Picture-Taker-phIYWj
Žiačky našej školy Dominika Mičacíková z 5.A, Nikola Kováčiková zo 7.A a Natália Chobotová z 8.A sa úspešne zúčastnili výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“, za ktorú dostali ďakovný list. Ich práce boli Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave vyzdvihnuté a prispeli k vysokej umeleckej a ľudskoprávnej úrovni súťaže.

Dievčatám k významnému úspechu gratulujeme!

Pasovanie za čitateľa

Picture-Taker-Kdj8AH
V čase deväťročnej školskej dochádzky do základnej školy patria medzi dva najzapamätateľnejšie roky určite prvý a deviaty ročník. V tom prvom sa naučíme čítať, písať a počítať, v tom poslednom si vyberáme budúce povolanie, čelíme monitorovým a prijímacím skúškam, lúčime sa s priateľmi a začínam ďalšiu životnú etapu.

Práve žiaci týchto dvoch ročníkov sa stretli pri „pasovačke za čitateľa“. Deviataci pripravili pre prvákov zaujímavé aktivity súvisiace s čítaním, knihami, príbehmi a knižnicou. Prváci sa tak 16. 6. 2021 v našej škole stretli s vlkom, čertom a princeznou, ktorí ich previedli súťažami, „trpaslíci“ im pomohli plniť úlohy a prváci ukázali všetkým, že si titul „čitateľa“ oprávnene zaslúžia, lebo všetci poznajú knihy a ani v čítaní sa nedajú zahanbiť. Každý z nich si priniesol svoju obľúbenú knihu a veru na hodinách čítania nezaháľali . Slávnostne potom boli „pasovaní“ za čitateľov. Domov si odniesli zaslúžený diplom aj sladké odmeny.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí čítanie zatraktívniť a motivovať deti k tomu, aby s radosťou objavovali svet príbehov.

Fotogaléria

Workshop - ochrana prírody

Picture-Taker-seQU7n
Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ITMS kód projektu: 310011N714 zrealizovala 16. júna 2021 pre žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ environmentálny workshop: ,,Ochrana prírody a krajiny-územná a druhová ochrana prírody, stráž prírody.“ Žiaci sa počas stretnutia zamýšľali nad významom prírody pre človeka, správaní sa v krajine a jej ochrane. Vyjadrovali svoje názory na ochranu prírody. Formou prezentácie sa dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, ich faune a flóre. Riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch, vyrábali ekologickú tašku a originálne tričko. Pri plnení úloh využívali poznatky hlavne z prírodovedy, vlastivedy a biológie. Pracovali s veľkým nadšením a  elánom.

Fotogaléria

Polytechnická učebňa 2021

Picture-Taker-4FfObk
Pre vyučovanie technickej výchovy škola potrebovala špeciálnu učebňu na získavanie praktických zručností pri spracovaní dreva, kovu a zostavovaní elektrických obvodov. Preto už v roku 2019 sme sa zapojili do projektu „ Budovanie polytechnických učební“ financovaných zo zdrojov EÚ, SR a obce Kolárovice. Po schválení projektu sme začali s realizáciou v októbri 2020. Najprv sme museli urobiť so zriaďovateľom výberové konanie na zhotoviteľa stavebných prác a na dodávateľa vybavenia. Koncom mája 2021 máme už stavebné práce zrealizované. V priestoroch bývalej uhoľne sa vybudovala elektroinštalácia, voda, kúrenie, obklady, vzduchotechnika, nové dvere a okno. V mesiaci jún budeme postupne dielňu vybavovať potrebným zariadením a nástrojmi. Nebude chýbať interaktívna tabuľa, hoblice, rôzne náradie na opracovanie dreva a kovu. Vyučovanie v novej učebni by sme chceli začať v septembri 2021. Veríme, že nová učebňa prispeje k skvalitneniu vyučovania na našej škole.

Deň detí 2021

Picture-Taker-t72Iin
Sviatok detí naša škola oslávila výletmi do prírody. V dôsledku premenlivého počasia sme pochod a športové súťaže uskutočnili už 27. mája. Žiaci 1. až 4. roč. ZŠ išli po triedach na cvičisko hasičov z Kolárovíc, nad poľnohospodárskym družstvom, smerom na Potoky. Počasie nám prialo, všetky deti sa dostatočne vyhrali – futbal, vybíjanú, bedminton. Žiaci 5. až 9. roč. prešli turistickú trasu na Tri studničky. V peknom prostredí lesov sa tiež vyšportovali podľa záujmov. Po návrate do školy ich čakal guláš od rodičovského združenia, zákusok a sladká odmena od obecného úradu. V utorok 1. júna všetky deti dostali balíček od rodičovského združenia. Deti v školskom klube mali súťaže na ihrisku pri ZŠ.

Vzdelávanie „Kurz prírodovednej gramotnosti“

Picture-Taker-9mozlG
V rámci projektu „Učíme sa pre život“ sa všetci vyučujúci koncom mája 2021 vzdelávali na školeniach zameraných na prehĺbenie vedomostí a zručností v prírodovednej gramotnosti. Zdokonalili sme sa pri tvorbe testov, typov testových úloh, špecifikácii úloh, riešení príkladov zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, vo vyhodnocovaní úloh a testov, prezentácii učiva s použitím interaktívnej techniky. Nové získané kompetencie učitelia prenesú do vyučovacích hodín na jednotlivých predmetoch.

Je po prijímacích pohovoroch

Picture-Taker-zl8lMI
Ako každý rok, aj tento rok mali naši deviataci pred sebou neľahkú úlohu – vybrať si ďalšie smerovanie svojho štúdia. Museli zvládnuť prvú dôležitú skúšku – prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnili v termíne 3. 5. 2021 - 4. 5. 2021 a v termíne 10. 5. 2021 – 11. 5. 2021. Žiaci absolvovali prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, matematiky a niektorí aj z biológie. Napriek tomu, že tento školský rok bol ovplyvnený pandémiou, a teda žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou, všetci deviataci zvládli prijímacie skúšky úspešne.

V tomto školskom roku ukončí ZŠ 14 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na SŠ a 12 z nich bude ďalej pokračovať v štúdiu v maturitných odboroch.

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé typy SŠ je nasledovné:
gymnázium: 5 žiakov – 36%
SOŠ – študijné odbory: 7 žiakov – 50%
SOŠ - učebné odbory: 2 žiačky – 14%

Všetkým žiakom prajeme aj naďalej veľa študijných úspechov.

Komparo

Picture-Taker-orNV6a
Aj v tomto školskom roku žiaci 8. a 9. ročníka preverili svoje vedomosti v oblasti matematiky, slovenčiny, dejepisu, fyziky a všeobecných znalostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO, ktoré sa nám podarilo zorganizovať 29. apríla 2021. Žiaci tak dostali možnosť  porovnať získané zručnosti so žiakmi na celom Slovensku. Veríme, že so cťou obstoja a želáme im, aby boli čo najúspešnejší.

Prednáška o duálnom vzdelávaní

Picture-Taker-0q0vn1
Otázka voľby povolania bola aktuálna aj počas dištančného vzdelávania. Uvítali sme preto ponuku Inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a pre žiakov ôsmeho ročníka sme 13. 4. 2021 zorganizovali online prednášku o duálnom vzdelávaní. Prednášajúca Ing. Gabriela Lacková našim ôsmakom počas prezentácie vysvetlila, ako funguje duálne vzdelávanie. Žiaci sa dozvedeli, aké sú výhody duálneho vzdelávania, ktoré stredné školy a zamestnávatelia v našom regióne sú do systému duálneho vzdelávania, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie.
Veríme, že aj táto prednáška pomôže našim žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu.

História okolo nás

Picture-Taker-Wq4qtE
Naši žiaci i počas dištančnej výučby tvorili. Priblížili nám históriu starovekého Egypta a Ríma – Alex Lőrincz zo 6.B, život našich predkov Slovanov – Oliver Mohylák zo 6.B a Nikola Kováčiková zo 7.A, obdobie druhej svetovej vojny a umenie Andyho Warhola žiačky 9.A Anabel Záhumenská a Romana Puchoňová. Žiaci 5. ročníka na hodinách dejepisu písali povesti, z ktorých sme vytvorili „knihu“. A obdobie Studenej vojny nám formou videa priblížil Marko Skukálek z 9.A triedy https://youtu.be/jXvOJJlmwSY

Fotogaléria

Moje ľudské práva

Picture-Taker-cuc8Zp
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva usporiadalo 9. ročník súťaže Moje ľudské práva, ktorej sa zapojili aj naši žiaci s výtvarnými prácami na tému „Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena“. Svoje práce poslali žiačky z 5.A triedy – Dominika Mičacíková, zo 7.A triedy Nikola Kováčiková a z 8.A triedy Natália Chobotová. Dievčatám držíme palce

Cesty za poznaním minulosti

Picture-Taker-mcmgZK
Múzeum SNP v Banskej Bystrici vyhlásilo 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Naša žiačka Vanesa Slípková zo 6.A triedy si vybrala výtvarnú tému „Zviera je živý tvor, nie hračka. Má svoje práva“. Všetci jej držíme palce.

„Čo vieš o hviezdach?“

Picture-Taker-BhakGS
V dňoch 29.3., 30.3. a 31.3.2021 sa konali regionálne kolá 31. ročníka celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, ktorú v našom regióne realizovala Krajská hvezdáreň v Žiline.

Súťaž prebiehala v troch vekových kategóriách a dvoch častiach: test a mapa hviezdnej oblohy. Test pozostával z otázok zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov, využitia kozmických prostriedkov v astronómii.

Našu školu v tejto súťaži reprezentovali v 1. kategórii Roman Polko zo 4.A, ktorý sa umiestnil na 2. mieste z 28 účastníkov, s postupom do krajského a celoslovenského kola a v 2. kategórii Patrik Cánik zo 7.A, ktorý sa umiestnil na 17. mieste z 36 účastníkov.

Chlapcom srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

Obnova školského vyučovania pre žiakov 5. až 7. roč. ZŠ

Picture-Taker-dFvKKo
Vážení rodičia,

nakoľko sa okres Bytča podľa regionálneho Covid automatu nachádza v II. stupni varovania – v červenej fáze, od 3. mája 2021 obnovujeme školské vyučovanie aj pre žiakov 5. až 7. ročníka ZŠ.

Od 3. mája 2021 pre všetky ročníky ZŠ platí:

 1. Základnou požiadavkou nástupu žiaka do školy je bezpríznakový zdravotný stav. Uvedené opatrenie prispieva k ochrane zdravia spolužiakov, zamestnancov školy a rodinných príslušníkov.
 2. Zákonný zástupca predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré uvádzame v prílohe.
 3. Testy na Covid – 19, ktorými sa rodičia a žiaci doposiaľ preukazovali, nebudeme vyžadovať. Na základe pokynov MŠVVaŠ SR sa testovanie mení na intervenčné, tzn. opätovné testovanie rodičov a žiakov sa môže uskutočniť v prípade vzniku podozrenia či potvrdenia ochorenia na Covid-19.
 4. Žiak sa v priestoroch školy pohybuje s povinným prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, dodržiava hygienu rúk a odstupy.
 5. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhov hodín v jednotlivých triedach tak, ako boli poskytnuté žiakom na začiatku školského roka s určitou redukciou vyučovacích hodín, ktorá bude žiakom oznámená prostredníctvom triednych učiteľov.
 6. Každú stredu po vyučovaní budeme realizovať projektové mimoškolské aktivity v kmeňovej triede bez presunu žiakov.
 7. Činnosť centra voľného času – krúžkovej činnosti neobnovujeme.
 8. Školské stravovanie a ŠKD budú v prevádzke.

Aj keď je momentálna epidemiologická situácia priaznivá, naďalej je potrebná vzájomná spolupráca, dodržiavanie a rešpektovanie všetkých opatrení, nariadení a usmernení, aby sme mohli v bezpečnom školskom prostredí realizovať výchovno-vzdelávací proces a úspešne ukončiť školský rok.

Príloha:
Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Organizácia vyučovania od 26. apríla 2021

Picture-Taker-yqzgy4
Vážení rodičia,

na základe aktualizovaného manuálu MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ Vám oznamujeme, že od 26. apríla 2021 bude organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu nasledovná:

1. žiaci 1. až 4. ročníka a žiaci 8. a 9. roč. budú pokračovať v školskom vyučovaní,

pravidlá vstupu do školy vydané pre materskú školu a základnú školu, ktoré boli aktualizované 19.04.2021, zostávajú od 26. apríla 2021 nezmenené:

https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

2. žiaci 5. až 7. ročníka ZŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne z domu, nakoľko okres Bytča sa nachádza v III. stupni varovania:

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Zároveň Vám oznamujeme, že na základe vyhlášky č.175/2021 ÚVZ SR §2 ods.3 sa ruší povinnosť používania respirátora pre žiakov v interiéry školy. Prekrytie horných dýchacích ciest možno nahradiť použitím rúška, šatky alebo šálu. Vyhláška bola zverejnená vo Vestníku vlády SR dňa 15.04.2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021.

Obnova školského vyučovania pre žiakov 8. a 9. roč. ZŠ

Picture-Taker-hUsugs
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 04. 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých žiakov 8. a 9. roč. ZŠ.

https://www.minedu.sk/data/att/19282.pdf

Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v COVID automate v III. stupni varovania a manuálu „Návrat do škôl“.

https://www.minedu.sk/data/att/19245.pdf

Účasť žiakov 8. a 9. roč. ZŠ na prezenčnej forme vzdelávania je podmienená negatívnymi testami aspoň jedného zákonného zástupcu a žiaka, ktoré nemôžu byť staršie ako 7 dní alebo predložením potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID 19 nie staršie ako 3 mesiace.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 19. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópie potvrdení o vykonaní testov alebo potvrdení o prekonaní ochorenia COVID 19, ktoré mu budú po kontrole údajov vrátené.

Žiak vstupuje do budovy školy s prekrytím horných dýchacích ciest -  respirátorom, ktorý je povinný nosiť počas celého pobytu v škole. Odporúčame zabezpečiť žiakom aj náhradný respirátor, príp. rúško.

Prvý týždeň bude adaptačný, zameraný na opätovnú socializáciu žiakov, opakovanie a upevňovanie učiva.

Školské stravovanie je v prevádzke.

Žiaci 5. až 7. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Zmena formy vzdelávania

Picture-Taker-XYKi7P
Vážení rodičia,

od 7. apríla 2021(streda) obnovujeme prevádzku materskej školy a školské vyučovanie pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola prijme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 7. apríla 2021 vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Čestné vyhlásenie

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022

Picture-Taker-8gLrBH
Vážení rodičia,

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční od 01.04.2021 do 09.04.2021 bez osobnej prítomnosti detí.

Prihlášku, ktorú uvádzame v prílohe, si môžete stiahnuť, vyplniť a odoslať na e-mail školy zssmskolarovice62@gmail.com, prípadne poštou na adresu školy: Základná škola s MŠ Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62, alebo ju odovzdajte do poštovej schránky, ktorá sa nachádza pri hlavnom vchode do budovy školy.

O tom, že sme Vašu prihlášku prijali prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom Vás budeme písomne informovať.

Ak ste predchádzajúci školský rok žiadali pre svoje dieťa odklad plnenia povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok, je potrebné, aby ste prihlášku opäť vyplnili a doručili na adresu školy.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Žiadosť o poračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

V prípade, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Žiadosť uvádzame v prílohe.

Termín doručenia prihlášky na zápis dieťaťa alebo žiadosti o pokračovanie PPV v MŠ
je od 1. apríla 2021 do 9. apríla 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zápisu, nás môžete kontaktovať prostredníctvom školského e-mailu alebo na tel. čísle: 0910 977 575

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri výchove a vzdelávaní Vašich detí.

Mgr. Stanislav Klimo, riaditeľ školy

Na stiahnutie:

Prihláška na zápis do 1.ročníka
Žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a žiakov ZŠ

Picture-Taker-4clZTQ
Vážení rodičia,

z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a nariadeného karanténneho opatrenia v základnej a materskej škole rozhodol zriaďovateľ školy o prerušení prezenčného vyučovania v MŠ a na 1. stupni ZŠ do 6. apríla 2021.

Všetci žiaci ZŠ budú pokračovať v dištančnej výučbe z domu podľa upraveného rozvrhu hodín prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. apríla 2021 (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) budú mať žiaci veľkonočné prázdniny, dištančná výučba bude v uvedených dňoch prerušená.

O začiatku a spôsobe vyučovania po veľkonočných prázdninách Vás budeme včas informovať.

Prerušenie školského vyučovania na I. stupni ZŠ

Picture-Taker-kzH6HU
Vážení rodičia,

riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa školy rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania na I. stupni ZŠ od 10.03.2021 do 12.03.2021 z dôvodu potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom spôsobujúcim ochorenie Covid 19.

Žiaci I. stupňa ZŠ prechádzajú od 10.03.2021 na dištančnú formu výučby pomocou komunikačnej platformy Microsoft Teams a vzdelávacieho portálu www.bezkriedy.sk.

Žiaci 1. stupňa ZŠ pokračujú od 8. marca 2021 v školskom vyučovaní

Picture-Taker-Vj8p3p
Vážení rodičia,

v zmysle platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 a na základe záznamu z rokovania krízového štábu OU Žilina zo dňa 03.03.2021 a po konzultácií s riaditeľom RÚVZ v Žiline, môžu byť od 08. marca 2021 otvorené školy v okrese Bytča. Podmienkou je dodržiavanie opatrení uvedených v III. stupni varovania Covid automatu a manuálu „Návrat do škôl“.

Z uvedeného vyplýva, že všetci žiaci 1. stupňa ZŠ môžu absolvovať prezenčné vzdelávanie v škole, nielen deti rodičov, ktorí si plnia svoje pracovné záležitosti na svojom pracovisku.

Základnou požiadavkou nástupu do školy je bezpríznakový zdravotný stav žiaka (sledovanie príznakov typických pre ochorenie Covid – 19: kašeľ, horúčka, dýchavičnosť, strata chuti alebo čuchu) a pretestovanie aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti. Test nemôže byť starší ako 7 dní.

Škola príjme na prezenčné vyučovanie len žiaka, ktorý sa preukáže 8. marca 2021 po príchode do školy vyplneným a podpísaným čestným vyhlásením, ktoré si môžete stiahnuť z prílohy alebo Vám bude poskytnuté v papierovej forme.

Žiak predloží triednej učiteľke k nahliadnutiu kópiu potvrdenia o vykonaní testu zákonného zástupcu, ktorá mu bude po kontrole údajov vrátená.

Školský klub detí a školské stravovanie bude v prevádzke.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní – z domu.

Prajeme Vám všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a nádeje v lepšie časy.

Čestné vyhlásenie

Informácie o prijímacom konaní na stredné školy

Picture-Taker-RKervN
Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23. februára 2021 bude prijímacie konanie žiakov 9. ročníka v našej škole riadené nasledovne:

 1. V termíne od 1. marca 2021 do 5. marca 2021 žiaci 9. ročníka oznámia písomne prostredníctvom TEAMS údaje o zákonných zástupcoch, uvedú presné názvy stredných škôl a presné názvy študijných odborov spolu s kódom študijného odboru výchovnej poradkyni.
 2. V termíne od 15. marca 2021 budú zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka poštou doručené vyplnené prihlášky na stredné školy. Doručené prihlášky zákonní zástupcovia skontrolujú a podpíšu. Na prihlášku sa uvádzajú údaje o oboch zákonných zástupcoch, prihláška je platná aj v prípade, že ju podpíše len jeden zákonný zástupca.

V prípade, že žiak je povinný preukázať aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, zákonní zástupcovia toto potvrdenie získajú u lekára dieťaťa. Toto potvrdenie pripoja k podpísanej prihláške a doručia do školy. Potvrdenie budete potrebovať len v prípade týchto študijných odborov:

 • 2275 H hutník - 2433 H obrábač kovov - 3661 H murár - 3663 H tesár - 3684 H strechár - 3762 H železničiar - 4575 H mechanizátor lesnej výroby - 5371 H sanitár – 8227 Q tanec - 9245 M ochrana osôb a majetku.
 • všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
 • študijné odbory na strednej športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo),
 • a ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 1. Podpísané prihlášky sú zákonní zástupcovia žiaka povinní doručiť riaditeľovi školy v termíne od 22. marca do 26. marca 2021. Podpísané prihlášky je možné doručiť poštou na adresu základnej školy alebo vložiť do schránky, ktorá je pri vstupe do školy.
 2. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia nasledovne:
 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční
 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Celé usmernenie MŠVVaŠ SR si môžete prečítať v priloženom linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-pre-vychovnych-poradcov-zakladnych-skol-riaditelov-strednych-skol-a-zakonnych-zastupcov-ziaka-pre-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly-2021-2322021/

Ako poukázať 2% z daní?

Picture-Taker-MoEjuz
Vážení rodičia a priatelia školy,

ďakujeme Vám za minuloročný finančný príspevok. Pevne veríme, že aj tento rok sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní a pomôžete nám rozšíriť fond učebných pomôcok a vzdelávacích materiálov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ak ste zamestnanec, vyžiadajte od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane a vyplňte priložené Vyhlásenie o preukázaní 2% z dane:

Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o preukázaní 2% dane, prosíme, vložte do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy základnej školy.

Obidve tlačivá odovzdajte do 28.04.2021.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama, alebo právnická osoba, zapíšte uvedené údaje priamo do daňového priznania:

IČO: 37900706
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia Spoločne pre región
Sídlo: Framborská 12 Súpisné číslo: 12
PSČ: 010 01 Obec: Žilina


Vopred ďakujeme za Vašu finančnú podporu!

Školská dochádzka – informácia pre rodičov žiakov 1. až 4. roč.

Picture-Taker-w0zNaQ
V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR.

Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

Zdroj: www.minedu.sk

Jarné prázdniny

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že jarné prázdniny pre všetkých žiakov základnej školy sa uskutočnia v termíne od 15.02.2021 do 19.02.2021. O prípadnej zmene v organizácii vyučovania alebo podmienkach nástupu žiakov do školy po jarných prázdninách, Vás budeme včas informovať.

Zmena formy vzdelávania od 8. februára 2021

Picture-Taker-YoNhmj
Vážení rodičia,
na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy a výskumu SR a uznesenia vlády SR sa mení spôsob výučby pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Od 8. februára 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre deti v MŠ a pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ podľa platného rozvrhu hodín. Pre žiakov bude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni a činnosť školského klubu detí bude obnovená.

Podmienkou nástupu žiaka 1. stupňa ZŠ na prezenčné vzdelávanie je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, žiaci sa netestujú.

V deň nástupu žiaka na prezenčné vzdelávanie budeme vyžadovať od zákonných zástupcov vyplnené Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, ktoré uvádzame v prílohe č. 8a.

Zároveň Vás žiadame o oboznámenie sa s prílohou č. 8b.

Žiaci 5. až 9. roč. ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní - z domu.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Vyhodnotenie 1. polroka šk. roka 2020/2021

Picture-Taker-6Yj4xf
Vážení rodičia,
dňa 26.01.2021 sme na online zasadnutí pedagogickej rady zhodnotili dosiahnuté výsledky žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Aj napriek tomu, že sa žiaci II. stupňa ZŠ od 26. októbra 2020 a žiaci I. stupňa ZŠ od 11. januára 2021 vzdelávali podľa upraveného rozvrhu dištančne, sme dokázali prostredníctvom komunikačnej platformy MS Teams naplniť obsah vzdelávania na základe odporúčaní ŠPÚ. Počas celého obdobia sme zodpovedne pristupovali k výučbe, žiakov sme motivovali, priebežne ústne a písomne hodnotili, pričom sme využívali rôzne metódy a formy práce na podporu a rozvoj kritického a  tvorivého myslenia. Za výborný prospech, správanie, aktívny a zodpovedný prístup v čase prezenčného a dištančného vzdelávania sme udelili 16 žiakom pochvalu RŠ a 31 žiakom pochvalu TU. Pri hodnotení práce žiakov sa vyskytli aj napomenutia TU za nezáujem zapájať sa do vyučovacieho procesu, slabú aktivitu, neskoré odovzdávanie úloh,... V prípade podpory z Vašej strany, žiaci dokážu uvedené nedostatky odstrániť. Dochádzka žiakov bola pravidelne kontrolovaná a prehodnocovaná triednymi učiteľmi, všetky vymeškané hodiny za 1. polrok boli ospravedlnené.

Výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom I. a II. stupňa ZŠ odovzdané osobne, v prvý deň návratu do školy.

Pripomíname ustanovenie zákona 245/2008 Z.z. v § 55 ods. 10: „ Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.“
Ak zákonný zástupca písomne požiada o vydanie vysvedčenia za 1. polrok, škola ho vydá v termíne, ktorý určila pedagogická rada na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4.1.2021. Žiadateľovi ho doručí na základe dohody doporučene poštou alebo osobne v dobe návratu žiakov do škôl.

Milí žiaci, teší nás, že sme spoločne zvládli mimoriadne náročné obdobie, v druhom polroku Vám prajeme pevné zdravie, veľa síl a energie pri zdolávaní každodenných prekážok pri plnení školských povinností.

Oznam pre zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ZŠ od 18.01.2021

Picture-Taker-Grymwa
Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že od 18. januára 2021 bude pre rodičov z kritickej infraštruktúry, prípadne pre rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu, materská škola opäť otvorená.
Všetci žiaci základnej školy sa budú učiť naďalej dištančne – z domu, podľa rozvrhov nastavených v MS Teams.


O prípadnej oficiálnej zmene v organizácii vyučovania, Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme Vám za pochopenie a porozumenie.

Dištančné vzdelávanie od 11.01.2021

Picture-Taker-AGTja5
Vážení rodičia a milí žiaci,

vzhľadom na nepriaznivé okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR do 24.1.2021 Vás budeme priebežne informovať o aktuálnych, rýchlo sa meniacich informáciách.

Aktuálne teda platí, že žiaci 1. stupňa prechádzajú od 11.01.2021 do 15.01.2021 na dištančnú formu výučby – z domu, podľa upraveného rozvrhu, ktorý uvádzame v prílohe. O spôsoboch a forme výučby Vám budú triednymi učiteľkami poskytnuté informácie v pondelok – 11.01.2021 o 8:00 hod. cez komunikačnú platformu MS Teams alebo cez vzdelávací portál www.bezkriedy.sk. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ste pomohli deťom pripojiť sa na MS Teams, údaje na prihlásenie Vám boli poskytnuté už v októbri 2020.

Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 22.01.2021 podľa doterajšieho, už nastaveného rozvrhu hodín. Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti.

O polročnej klasifikácií a hodnotení Vás budeme včas informovať. Predbežné informácie sme Vám už poskytli na web stránke školy 18.12.2020.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a porozumenie.

Príloha : Upravený rozvrh pre I. Stupeň