Školský karneval a ples

Picture-Taker-i9TZcu
Vážení rodičia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na školský karneval, ktorý sa uskutoční 16. januára 2020 (vo štvrtok) o 14:00 hod. v telocvični základnej školy a jubilejný 20. ročník školského plesu, ktorý sa uskutoční 17. januára 2020 (v piatok) o 19:00 hod. v telocvični základnej školy.

Do tanca bude hrať hudobná skupina ARETIC z Považskej Bystrice.

Vstupné: 20€ zahŕňa večeru, kávu, zákusok a víno.

Predpredaj vstupeniek: od 9. januára 2020 na tel. čísle: 0910977575 – p. riaditeľ.

Oznam ŠJ

Picture-Taker-RoEb8L
Vážení rodičia,
vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že od 1. januára 2020 sa menia stravné jednotky, ktoré sa v prípade odobratia obeda neuhrádzajú v plnej výške:
1.- 4. roč.: 1,21€
5. - 9. roč.: 1,30€
Dospelý: 1,41€

V súvislosti s uvedenou zmenou sa menia doplatky za obedy, ktoré je potrebné mesačne uhradiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet bankingu:
1.- 4. roč.: 0,01€ za 1 obed
5. - 9. roč.: 0,10€ za 1 obed

V prípade neodobratia alebo neodhlásenia sa z obeda budeme účtovať obed v plnej výške:
1,21€ (1.- 4. roč.)
1,30€ (5. - 9. roč.).


Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?

Picture-Taker-aRGhvx
Dňa 6. decembra nás opäť po roku navštívil sv. Mikuláš, ktorý potešil najmä tých najmenších. Rozžiarené očká, milé úsmevy privítali Mikuláša spoločne s anjelmi a čertmi. Žiaci s dávkou odvahy potešili sv. Mikuláša peknými básničkami, pesničkami a milým slovom. Najkrajšou odmenou bol mikulášsky balíček pre všetkých žiakov školy.

Vedomostné a súťaže

Picture-Taker-nbqsZi
Najdôležitejším faktorom edukačného procesu je príprava žiakov na život tak, aby dokázali svoje nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti uplatniť v rôznych sférach spoločenského, kultúrneho a športového života. Prínosom pre ich osobnostný a profesijný rozvoj sú rôzne súťaže a olympiády, ktoré im poskytujú spätnú väzbu o ich pripravenosti na spĺňanie náročných kritérií v pokračovaní v ďalšom štúdiu. V skratke uvádzame vedomostné súťaže, ktoré sa uskutočnili na našej škole od septembra do decembra 2019:

1. Testovanie 5
2. Komparo - žiaci 8. roč. si overili svoje vedomosti a z predmetov SJL, MAT, BIO a GEO a žiaci 9. roč. zo SJL a MAT,
3. Expert Geniality Show zahŕňala témy: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy, z ktorých si žiaci mohli vybrať dve témy.
3. Všetkovedko
5. Pytagoriáda
6. Ypsilon – slovina je hra


Súťaž v športovej streľbe

Picture-Taker-8yEg20
Dňa 22.11.2019 sa konalo na našej škole okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnili športové družstvá z okolitých škôl. Konkurencia bola pomerne vysoká, no aj napriek tomu sme získali cenné kovy. V kategórií mladších žiakov 2. miesto získal Ivan Puchoň a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Marián Králik. Úspešní boli nielen jednotlivci, ale aj družstvá, ktoré svojou „presnou muškou“ obsadili 1. a 2. miesto.

Blahoželáme!

Súťaž vo vybíjanej

Picture-Taker-kgEfeT
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v minivybíjanej koedukovaných družstiev žiakov 1. stupňa základnej školy. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Ul. mieru v Bytči. Na okresnom kole sa stretlo šesť družstiev, z ktorých ako víťazi skončili naši žiaci. Po obhájení minuloročného prvenstva v okresnom kole pokračovali v „hľadaní športového šťastia“ v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 26.11.2019 v Dolnom Kubíne. Po vzájomných zápasoch a športovom nasadení obsadili žiaci veľmi pekné 3. miesto.

Školu reprezentovali: P. Hrobáriková, D. Mičacíková, T. Hrabovská, N. Gáliková, K. Gendiarová, K. Jančiová, S. Valiček, J. Skukálek, A. Hruštinec, P. Koniar, T. Votava, V. Chupková.

Gratulujeme!

Fotogaléria

Návšteva Osvienčimu

Picture-Taker-0jrIAA
Naši ôsmaci a deviataci navštívili pietne miesta koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim - Brezinka - 12.11.2019. Osvienčim sa stal symbolom najhroznejšieho zločinu, kde bolo zmarených 1,1 milióna ľudských životov, prevažne Židov, ale i politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov. Poznávacia exkurzia tohto historického miesta v nás zanechala množstvo myšlienok a dôvodov na premýšľanie o chybách, ktoré ľudstvo dokáže vykonať.

Fotogaléria

Bábkové divadlo Žilina

Picture-Taker-MytfWW
V utorok, 5. novembra 2019 sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili predstavenia v Bábkovom divadle Žilina s názvom Zázračná baterka. Baterka oživovala veci a pridávala im ľudské vlastnosti, aby zabavila deti v ich samote. Deti vystúpenie veľmi bavilo, aktívne sa zapájali do deja a bolo to pre nich poučné. Predstavenie ich stálo len jedno euro, takže sa zúčastnili všetci žiaci. Cestovné autobusmi im hradilo rodičovské združenie.

PLANETÁRIUM

Picture-Taker-0AlPid
Dňa 18. októbra 2019 zavítalo do našej školy Planetárium. Na premietaní sa postupne vystriedali všetky triedy aj najstaršie deti z materskej školy. Veľká kupola s priemerom 10 metrov poskytla premietaciu plochu pre projekciu hviezdnej oblohy a našej Zeme. Počas predstavenia sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o našej planéte, o pristáti človeka na Mesiaci, o Slnečnej sústave a hviezdach vo vesmíre. Pekná bola stať o potrebe ochrany našej atmosféry, rastlín a živočíchov tak, aby sme v zdraví celé ľudstvo prežili na našej krásnej Zemi.

Fotogaléria

Slovensko spieva!

Picture-Taker-X6IElK
... bol názov výchovného koncertu, ktorý obohatil naše vyučovanie 11. októbra 2019. Do našej školy opäť zavítali naši obľúbení speváci, Jaro Gažo a Radko Pažej z OZ Škola života. Na ich hudobné vystúpenie sme sa veľmi tešili. Vypočuli sme si niekoľko ľudových piesní z  hlavných folklórnych regiónov Slovenska. Prostredníctvom známych piesní sme sa preniesli na Myjavu, Detvu, Horehronie, navštívili sme Oravu, Terchovú i východné Slovensko. So skvelými spevákmi sme si poriadne, od srdca zaspievali !!! Veď koho by už neoslovila Lipová lyžka...., Sokoly..., Na tej Detve...
Aj sme si na konci povedali... Načo pôjdem domov.... keď nám je tu s pesničkami tak výborne! Atmosféra bola vynikajúca! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

Ďakujeme...a prajeme všetko dobré a veľa tvorivých nápadov


Fotogaléria

Irán – zahalená krása

Vďaka projektu Svet okolo nás žiaci 8. a 9. ročníka spoznali 27.09.2019 jednu z ázijských krajín – Irán. Spoločne sme sa pozreli na územie niekdajšej Perzskej ríše, spoznali sme drsnú, hornatú, suchú, no i napriek tomu veľmi pohostinnú krajinu.

Beseda s ochranármi NP Malá Fatra

17. septembra 2019 našu školu navštívili ochranári z NP Malá Fatra. Ich návšteva bola spojená s besedou o ochrane prírody, význame lesa a živočíchov. Besedy sa zúčastnili všetky triedy, avšak s rôznymi témami. Pre žiakov prvého stupňa pripravili ochranári tému Zvieratká v lese, pre ročníky 5.- 6. Vtáctvo NP Malá Fatra a pre ročníky 7.-9. Veľké šelmy lesov NP Malá Fatra. Beseda bola doplnená ukážkami, či už názornými alebo obrazovými, videami z fotopascí a taktiež riešeniami úloh, do ktorých sa žiaci aktívne zapájali. Ochranári tiež priblížili žiakom nutnosť ochrany životného prostredia a potrebu separácie odpadu.

„Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť!“

Oznam

Vážení rodičia,
vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že od 1.9.2019 nadobudla platnosť novela zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciach na stravu v pôsobnosti ÚPSVaR SR. Dotácia je viazaná na prítomnosť dieťaťa v ZŠ /podľa triednej knihy a evidencie dochádzky v ZŠ/.V prípade neprítomnosti dieťaťa v ZŠ a neodhlásenia stravy je rodič povinný zaplatiť stravu v plnej výške na účet školskej jedálne /1.- 4. roč. 1,15€, 5. – 9. roč. 1,23€/. Odhlasovanie je možné do 7:30 hod. telefonicky alebo sms správou na mobil: 0918298453 /vedúca školskej jedálne/.

Bc. Lýdia Dzúriková, vedúca ŠJ

Otvorenie školského roka 2019/2020

Vážení rodičia a milí žiaci,

srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2019 o 08.00 hod. pred budovou základnej školy. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať v priestoroch školy na prízemí. Po úvodnom zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli vhodnú obuv na prezutie a písacie potreby.

Zároveň sa tešíme na našich budúcich prváčikov a všetkým žiakom školy prajeme úspešný štart do nového školského roka!

Ukončenie školského roka 2018/2019

Picture-Taker-ga3bdP
Vážení rodičia a milí žiaci,

prostredníctvom našej webovej stránky sme Vám priblížili aktivity a podujatia, ktoré sme uskutočnili v priebehu školského roka 2018/2019. Veríme, že školský rok ešte úspešne ukončíme návštevou kina v Žiline, športovými aktivitami a samozrejme aj dňom, kedy sa zatvoria „brány školy“ na dva mesiace vytúžených prázdnin. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28. júna 2019 na nádvorí školy, kde budú žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy a vecné ceny za ich príkladnú reprezentáciu školy a dosiahnuté študijné výsledky. Objektívnym meradlom nadobudnutých vedomostí a rozvoja čitateľských zručností sú Testovania žiakov 5. a  9. roč. zo slovenského jazyka a matematiky. Aj v tomto smere sme dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré sú „zrkadlom“ našej práce so žiakmi. Každý žiak je pre našu školu prínosom, tvorí súčasť našej školskej komunity, a preto veríme, že aj „zlé známky“, ktoré sa objavia na vysvedčení, nebudú prerušením krásneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ale sa stanú motiváciou k systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie v nasledujúcom školskom roku. Zároveň ďakujeme všetkým kolegom a pracovníkom školy za úspešne zvládnutý školský rok 2018/2019.


Deň otcov

Picture-Taker-x6nyQa
Tak ako každý rok aj tento rok si pripomíname tretiu júnovú nedeľu - Deň otcov. Aj žiaci v ŠKD spolu s p. vychovávateľkami vytvorili nádhernú nástenku, ktorou chcú vyjadriť poďakovanie všetkým otcom za príkladnú starostlivosť, lásku a oporu pri objavovaní krás života.

Dream Park Ochaby

Picture-Taker-asekkV
Na našej škole sa stalo dobrou tradíciou aspoň raz ročne zorganizovať výlet do zahraničia. Tento rok nás zlákalo Poľsko a 7. júna 2019 sme navštívili Dream Park Ochaby. Žiaci od piateho až po ôsmy ročník mali možnosť spoznať najznámejšie stavby svetovej architektúry, užiť si 5D kino a prevrátený dom, zrkadlový labyrint, prehistorické vodné živočíchy, terárium, ale aj pohyblivých dinosarov. Aj takto sme naplnili heslo, že učenie sa, má byť zábavou.

Fotogaléria

Academy de Luxe

T
Picture-Taker-2CKvgg
anečné vystúpenie, ktoré sa konalo 6. júna 2019 v telocvični základnej školy, pripomínalo pochmúrnou choreografiou skôr jesenné sychravé dni, ako prichádzajúce slnečné letné obdobie. Aj napriek tomu sme si mohli pozrieť originálne tanečné vystúpenie účastníkov Academy de Luxe zo Žiliny, ktorí nám prostredníctvom hudby a tanca priblížili „zámorský“ život mladých ľudí.

Fotogaléria

Beseda o Holokauste

Picture-Taker-psBVk2
Dňa 4. júna 2019 navštívila našu školu lektorka Mgr. Nina Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Žiline, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka zaujímavo porozprávala o holokauste, jeho príčinách, ale aj následkoch a ľudských tragédiách s ním spojených. Príbehy jednotlivých ľudí na žiakov hlboko zapôsobili a vyvolali množstvo otázok. Viedli ich aj k zamysleniu sa nad rasovými otázkami, zvládnutím odlišnosti iných a morálnymi záväzkami, ktoré máme všetci bez rozdielu toho, v ktorom historickom období žijeme.

Na návšteve u hasičov

Picture-Taker-8QOKGv
Dňa 31. mája 2019 žiaci našej školy navštívili priestory Hasičskej stanice v Bytči. Prezreli si operačné stredisko - ohlasovňu požiarov, hasičskú techniku, či simulačnú stenu. Z krátkej prednášky sa dozvedeli ako hasiči postupujú pri likvidácií požiaru, pri záchrane ľudských životov a mali možnosť si aj vyskúšať hasičské obleky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom za prednášku a čas, ktorý nám venovali.

Fotogaléria

Krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO

Picture-Taker-i7AOFw
28. mája 2019 reprezentovali našu školu víťazi okresného kola Barbora Hrabovská, Sabina Risová, Karol Kalabus a Vladimír Možješ v krajskom kole súťaže Mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo v Oravskej Porube v kempe Tília Gäceľ. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach – zdravotná príprava, ochrana pred požiarmi, dopravná výchova, civilná ochrana, beh a streľba. Súťaže sa zúčastnili najlepšie družstvá zo žilinského kraja a tak sme hrdí, že aj žiaci našej školy boli jej súčasťou.

Fotogaléria

Okresné kolo v malom futbale

Picture-Taker-g4Wzq1
Dňa 23. mája 2019 sa konalo Okresné kolo mladších žiakov vo futbale. Pre nepriaznivé počasie sa futbal odohral prevažne v hale Základnej školy v Predmieri. Turnaja sa zúčastnilo 9 základných škôl, žiaci boli rozdelení do troch skupín. Po vzájomných zápasoch so ZŠ Mierová a Kotešová si vybojovali postup do finále, kde obsadili veľmi pekné 2. miesto. Futbalovej „striebornej” zostave v zložení Danko Meliš, Daniel Dižo, Samko Žídek, Peter Cigánik, Samko Lukniš, Mário Kočišík a Vladko Kaštan srdečne blahoželáme!

Lovci duchov

Picture-Taker-f5zntT
15. mája 2019 žiaci prvého stupňa vycestovali za divadelným predstavením Lovci duchov do Žiliny. V predstavení vystupovali celkom obyčajní chlapci Vilko Dušička a jeho kamarát Ďurko. Svoj voľný čas trávili pozeraním filmov a hraním sa na akčných hrdinov. Zmena nastala, keď sa v lese pri mestečku objavila mátoha Svetlonos. Počas nočného stráženia mestečka Vilko zistil, že pod rúškom noci mizne drevo z lesov, a že Svetlonos nie je zďaleka tá najhoršia mátoha, ktorá na ľudí z mestečka v okolitých lesoch číha. Samotný pocit strachu a spontánne výkriky v hľadisku však vyvolal strašidelný Kaščej... A na záver otázka na zamyslenie - máme sa báť strašidiel a démonov alebo nečestných ľudí, ktorí žijú medzi nami?

Moje ľudské práva

Picture-Taker-nWWwsO
Znalosť základných ľudských práv a slobôd by mala byť jednou z priorít každého človeka. Nikola Kováčiková z 5.A, Karina Fernézová, Albert Skukálek, Richard Tuma zo 6.A, Simona Hrabovská a Zuzana Škorubová z 9.A výtvarne vyjadrili svoj postoj k základným ľudským právam a prihlásili sa do 7. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. Za účasť a umeleckú hodnotu žiackych prác bol našej škole udelený Ďakovný list.

Deň matiek

Picture-Taker-xSL39R
Naši šikovní škôlkari a žiaci základnej školy pripravili 12. mája v Kultúrnom dome v Kolároviciach ďakovný program pre naše mamy, staré mamy a babičky za ich každodennú lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne druhú májovú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali pri príprave programu a Romanke Puchoňovej a Julke Šimákovej za skvelý moderátorský výkon.

Mladí zdravotníci

Picture-Taker-a7PDw4
Opäť „šťastena pri nás stála“ a my sme obstáli v širokej konkurencii. Veľmi nás teší úspech našich mladších žiakov, ktorý dosiahli 10. mája v zdravotníckej súťaži. Po preukázaní nadobudnutých teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach z poskytovania predlekárskej prvej pomoci získali 1. miesto. Dúfame, že budú naďalej postupovať po „záchranárskej pyramíde„ a svoje získané skúsenosti budú vedieť aplikovať aj v bežnom živote.

Školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

Gratulujeme!

Fotogaléria

English star - Let yourself shine

V piatok 10. mája 2019 sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. 37 žiakov druhého stupňa sa rozhodlo otestovať a porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Vypracovali zaujímavý písomný test z angličtiny a už teraz netrpezlivo očakávajú výsledky súťaže, aby sa právom mohli nazvať „HVIEZDAMI V ANGLIČTINE“ .

Všetkým zúčastneným držíme palce.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Picture-Taker-nYCDTD
Kapitánka žilinského policajného zboru p. JUDr. Paula Dobrovolská nás navštívila 9. mája 2019 v našej základnej škole, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka porozprávala o svojej práci v policajnom zbore a tiež o právach, povinnostiach a trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií. Diskutovali o veciach, ktoré môžu a nemôžu robiť vzhľadom na svoj vek.

Beseda bola veľmi zaujímavá, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Beseda o dospievaní

Picture-Taker-M8ecj7
Biologické, emocionálne a sociálne zmeny, ktoré nastávajú v období dospievania sa prejavia v správaní dievčat a chlapcov. Ako prijať uvedené zmeny a „bezproblémovo“ ich zvládnuť sa dozvedeli dievčatá na prednáške 9. mája, ktorú im pripravila špecializovaná zdravotná sestra p. Mária Skukálková. Svoje odborné poznatky a praktické skúsenosti zo zdravotníckej praxe im odovzdala vo veľmi príjemnej a dôvernej atmosfére. Veríme, že dievčatá si odniesli z tejto besedy veľa cenných poznatkov o svojej intimite a správnych hygienických návykoch.

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-yKEMY9
O tom, že vybíjaná patrí medzi obľúbené športové aktivity našich žiakov niet pochýb, pretože dievčatá opäť získali 30. apríla na majstrovstvách okresu v Predmieri najcennejšie umiestnenie – 1. miesto. Športové nadšenie a úspechy, ktoré žiaci dosiahli v poslednom období svedčia o tom, že našich žiakov viac baví aktívne športovanie ako „pasívne vysedávanie“ pred televíziou,...

Školu reprezentovali: Tamara Bugalová, Nikola Kováčiková, Anita Škorubová, Veronika Gálišová, Patrícia Dižová, Karina Fernézová, Laura Slípková, Simona Sliacká, Veronika Uhláriková, Michaela Krivošová, Martina Šebeňová, Romanka Puchoňová.

Dievčatám blahoželáme a želáme veľa šťastia v postupovom kole.

Fotogaléria

Spoznávanie miestnej krajiny

Picture-Taker-GCJNzh
30. apríla sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie, ktorá ich na chvíľu priamo vtiahla do dejov prírody a tým im ukázala geografiu priamo „v akcií“. Aj keď nám počasie neprialo, najbližšie okolie sme spoznávali pod dáždnikmi. Trasa exkurzie viedla od Súľovských skál, kde nás privítali pozostatky druhohorného mora, cez lom Jablonové k odpočívadlu v Hlbokom nad Váhom, kde sme spoznávali naše okolie „prstom na mape“, ďalej sme navštívili okresné mesto Bytča a Sobášny palác, cesta pokračovala k bývalému lomu vo Veľkom Rovnom, ktorá bola spojená s pozorovaním procesov vrásnenia a striedania hornín až k nádherným meandrom v Petroviciach. Záver cesty bol spojený priblížením kopaničiarskeho osídlenia v Kolároviciach.

Fotogaléria

Milí rodičia a priatelia školy, ďakujeme

Picture-Taker-Q9UiVV
Milí rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám za 2% z dane, ktoré ste nám poukázali prostredníctvom Nadácie – Spoločne pre región. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pomalými krokmi sa snažíme meniť zaužívané spôsoby vyučovania tak, aby sme deti lepšie pripravili pre život, viedli k samostatnosti, zodpovednosti, rozvíjali kreatívne myslenie, vzájomnú spoluprácu a kooperáciu. Naša vízia a stanovené edukačné ciele vyžadujú atraktívne učebné pomôcky, vzdelávacie materiály a didaktické prostriedky podporované novými informačno-komunikačnými technológiami.

Okresná súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-iM8Pt3
Jednou z obrovských výziev pre 21. storočie je rozvoj vzájomnej spolupráce. Dôležité je, aby žiaci pociťovali zodpovednosť, napr. za prípravu na vyučovanie, súťaž, svoje správanie voči sebe a okoliu. Takáto čiastočná príprava žiakov pre život vyvrcholila 25. apríla 2019 v okresnom kole súťaže „Mladý záchranár civilnej ochrany“, kde súťažiaci preukázali výborné praktické zručnosti, schopnosti a teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, hasenia malých požiarov a civilnej ochrany. Odmenou za ich spoločnú tímovú prácu a vzájomné učenie sa, je umiestnenie na stupni víťazov. Sabinka Risová, Barborka Hrabovská, Karol Kalabus a Vladko Možješ získali najvyššiu métu súťaže - 1. miesto a zaručený postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. mája 2019 v Dolnom Kubíne.
Gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v postupovom kole!

Fotogaléria

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-mL6GWf
„Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva len ten vyhráva...“ táto dobová futbalová hymna už „rozprúdila krv“ nejednému hráčovi a fanúšikovi futbalu. Obdobný pocit zažili aj naši žiaci 11. apríla 2019, keď sa mohli osobne stretnúť s futbalistami MŠK Žilina. Róbert Boženík a Benson Anang sa aspoň na malú chvíľku stali „kolárovickými hviezdami“ a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky žiakov, ktoré sa týkali ich denného režimu, stravovania, dosiahnutých športových výsledkov a trávenia voľného času. Marketingový manažér Juraj Vitko, viedol takmer celú besedu a žiakov odmenil vstupenkami na zápas MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava. Samozrejme, najkrajšou odmenou pre žiakov bola autogramiáda známych futbalistov.

Fotogaléria

Vítanie jari

Picture-Taker-5JZ9YW
Jarné prebúdzanie prírody je späté s pestrofarebnosťou a rozmanitosťou okolitej prírody a oslavou života. Detský smiech, tanec a spev zazneli 6. apríla 2019 v kongresovej sále Konzervatória Žilina, kde sa na prehliadke detských folklórnych súborov prestavilo 150 detí z 5 súborov. Našu obec a školu úspešne reprezentovali deti z DFS Kolárik, ktorý svojou choreografiou a umeleckým prevedením zaujali nielen odbornú porotu, ale aj prítomných divákov a nadšencov ľudových zvykov a tradícií. Za prevedenú regionálnu spleť slova, hudby a tanca získali diplom a „Strieborné pásmo".
Blahoželáme!

Milí rodičia, ďakujeme, že nám dôverujete!

Picture-Taker-mRU1XP
Mesiac apríl sa už tradične nesie v znamení zápisov žiakov do prvého ročníka. Nebolo tomu inak ani na našej škole. Dňa 4. apríla 2019 sme privítali 25 nádejných prvákov aj s ich rodičmi a pani učiteľkami z MŠ. Milým príhovorom ich oslovil pán riaditeľ Mgr. S. Klimo a odvahu do práce sa im snažili dodať pekným programom terajší prváci. Všetci potom hravo zvládli test i prednes básní, kde ukázali, ako natrénovali svoje jazýčky. Každý bol za svoj výkon odmenený sladkosťou a perom od pána starostu, medovníkovým srdiečkom od pána riaditeľa a malým darčekom vytvoreným deťmi zo ŠKD.

Pozvánka na zápis do 1. ročníka ZŠ

Milí rodičia budúcich prváčikov,

srdečne Vás pozývame na zápis detí do 1. ročníka v školskom rok 2019/2020, ktorý sa uskutoční 4. apríla 2019 o 10:15 hod. v budove základnej školy. Na zápis je potrebné priniesť:

1. rodný list dieťaťa - platí mimo detí MŠ Kolárovice,
2. vyplnený dotazník,
3. žiadosť pre prípadný odklad,
3. ak budete mať záujem, tak aj poplatok 10 Eur na nákup zošitov a knihy pre prváka do 1. roč.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť zápisu, kontaktujte vedenie školy na tel. čísle: 041/5581092.

Dotazník
Žiadosť o odklad

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna - 2. 4. 2019

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že riaditeľ ZŠ s MŠ v Kolároviciach v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje dňa 2. apríla 2019 (utorok) všetkým žiakom základnej školy a deťom materskej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov – odstávka elektriny.

V 9. ročníku sa uskutoční 3. apríla Testovanie 9 – žiaci budú písať test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Podrobnejšie informácie o testovaní žiakov 9. ročníka sú uvedené na webovom portáli: www.nucem.sk →Testovanie 9-2019.

TOKYO 2020

Milí priaznivci športu,
zaiste poznáte časopis školského športu TOKYO 2020. Ak nie, máte možnosť nahliadnuť do marcového čísla, v ktorom je aj príspevok o uskutočnení celoslovenského kola vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Súčasťou príspevku sú aj naši „bronzoví“ športovci, ktorí svojim výkonom potešili najbližšie okolie – rodinu, školu,...
K nahliadnutiu časopisu Vám uvádzame link:

http://sass.sk/images/page_flip/Tokyo_c_02_2018_2019/Tokyo/#page/5

„Živá voda“

Picture-Taker-jYI9I5
Dňa 22. apríla si pripomíname Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme oslovili umeleckú agentúru Amos, aby nám jej členovia teoreticky, jednoduchou a zrozumiteľnou formou priblížili nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Environmentálny výchovno-vzdelávací program bol zameraný na kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, separáciu odpadu, atď. Zároveň bol obohatený aj o populárne skladby slovenských a svetových spevákov (Adam Ďurica, Desmod, Peter Cmorík, IMT Smile,...), ktorí svojimi pesničkami zareagovali na narastajúce environmentálne problémy súčasného sveta. Je potrebné, aby sme zmenili svoje zaužívané spôsoby a konečne pochopili, že príroda nám raz všetko vráti, ak si ju nezačneme vážiť a skutočne ochraňovať.

Fotogaléria

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Picture-Taker-NLUSHJ
19. 3. 2019 sa uskutočnilo  okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Aj ZŠ
Kolárovice v ňom mala svoje silné zastúpenie - Vivien Chupkovú, Alexa Lőrincza, Mateja
Možješa, Alexandru Lutišanovú, Mária Kočišíka a Karola Kalabusa. V troch kategóriách,
v prednese poézie aj prózy sa stretli s tými najlepšími z celého okresu a domov si odniesli
hneď dve ocenenia: 1.miesto v prednese poézie, v 1.kagórii získal Alex  Lőrincz a 3.miesto
v prednese prózy v 1.kategórii získala Vievienka Chupková.

Gratulujeme!

Fotogaléria

Okresné kolo vo volejbale chlapcov

Picture-Taker-JOugj5
Dňa 15. marca sme pokračovali v športových úspechoch, ktoré naša škola zaznamenala v poslednom období. Pravidelné tréningy a úsilie, ktoré chlapci na súťaži preukázali, pretavili na najcennejší stupienok víťazov – 1. miesto. Z víťazstva sa tešili nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktoré sa stali motiváciou pre ostatných žiakov školy, aby sa aktívne zapájali do voľnočasových aktivít.

Školu reprezentovali: P. Cigánik, K. Kalabus, V. Kaštan, M. Kočišík, S. Lukniš, V. Možješ a J. Žídek.

Víťazom blahoželáme!

Fotogaléria

Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ v Kolároviciach

Obec Kolárovice

v y h l a s u j e

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Kolárovice


Viac informácií nájdete v príloženom súbore

Okresné kolo vo volejbale

Picture-Taker-IVtIqB
Aktívne využívanie voľného času sa podpísalo k peknému úspechu, ktorý sme dosiahli 1. marca 2019 v Bytči. Dievčatá z volejbalového krúžku svojou vytrvalosťou a športovým nasadením obhájili minuloročné, veľmi pekné 1. miesto na majstrovstvách okresu Bytča vo volejbale žiačok základných škôl.

Školu reprezentovali: K. Marczinková, B. Hrabovská, V. Dadlíková, A. Hrtánková, L. Kytková, P. Dižová a L. Slípková.

Dievčatám za skvelý výkon srdečne gratulujeme!

Fotogaléria

Školské kolo HK

Picture-Taker-9kYXdP
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín mala v tomto kalendárnom roku príchuť oslavy, lebo si pripomíname 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. A ako inak si uctiť barda slovenskej literatúry, ak nie umeleckým slovom. Školské kolo súťaže prebehlo 27. februára a zúčastnili sa ho 25 najlepší recitátori zo všetkých ročníkov (okrem prváčikov). Súťažili v troch kategóriách v žánri poézie aj prózy.
Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Alex Lörincz zo 4. A, v próze bodovala Vivien Chupková z 2. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Matej Možješ z 5. ročníka, v próze Alexandra Lutišanová tiež z 5. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazil Mário Kočišík z 9. ročníka, v próze Karol Kalabus z 9. ročníka. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pretože budú našu školu reprezentovať aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční 19. 3. 2019 v Bytči. Ďakujeme všetkým účastníkom a želáme im, aby sa „krásne slovo“ stalo neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Fotogaléria

Tajomstvá nočného lesa

Picture-Taker-L912So
Dňa 21. februára naša škola prijala pozvanie a žiaci 4. A  a  4. B triedy sa v Sobášnom paláci v Bytči zúčastnili interaktívneho vzdelávania o živote zvierat pod názvom „TAJOMSTVÁ NOČNÉHO LESA“. Pútavé rozprávanie skúseného zoológa, ktoré bolo doplnené o ukážky preparátov a zvukov, prezentáciu videí, priblížilo deťom nočný život lesných zvierat. Domov sme sa vracali s hlbokými zážitkami, ale aj novými vedomosťami o živote a prejavoch divokých zvierat nášho regiónu.

Fotogaléria

Svätý Valentín na škole

Picture-Taker-NQwoMQ
„Láska je ten najvzácnejší a najkrajší cit, ktorého je človek schopný a ktorý má mnoho podôb.“ Týmto heslom sa niesla naša valentínska pošta. Žiaci mali možnosť napísať valentínsky pozdrav svojim spolužiakom, kamarátom, pani učiteľkám, pánom učiteľom, .... . Valentínkou mohli odovzdať svoje sympatie, uznanie, poďakovanie a v deň sv. Valentína 14. februára ich naše „valentínske doručovateľky“ odovzdali do tých správnych rúk.

Fotogaléria

DNI PROFESIÍ 2019

Opäť po roku sme prijali pozvanie zúčastniť sa Dní profesií 2019. Podujatie, na ktorom sa
budúcim stredoškolákom predstavilo viac ako dvadsať stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, a tiež zástupcovia zamestnávateľov v našom regióne, sa uskutočnilo v Dome kultúry v Bytči 6. 2. 2019.
Naši ôsmaci a deviataci ocenili možnosť doplniť si informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov, či o ponuke duálneho vzdelávania, keď sa im venovali zástupcovia firiem (Kinex, Kaufland a ďalšie) a stredných škôl z Bytče, Žiliny, Považskej Bystrice, ako aj z Krásna nad Kysucou.

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,
veľmi nám záleží na tom, aby Vaše deti mali vytvorené čo najlepšie podmienky na vzdelávanie, a preto Vás prosíme o finančný dar – 2% daní z príjmu. Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, obnovenie fondu učebných pomôcok a modernizáciu školského prostredia. Ak sa tak rozhodnete, v archíve 25. 01. 2018 je podrobne rozpísané, ako máte postupovať.
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate pri plnení našich vytýčených cieľov, na ktoré sú potrebné finančné prostriedky.

Plesová elegancia a skvelá zábava!

Picture-Taker-0lnknp
Nielen karneval, ale aj školský ples 18. januára 2019 bol symbolom spoločných stretnutí, vrúcnych objatí, spevu a tanca tých skôr, ale aj neskôr narodených. Na chvíľu sme pozabudli na každodenné starosti a ponorili sa do príjemnej atmosféry, ktorú nám vytvorila hudobná skupina DUET z Veľkého Rovného. Všetkým, ktorí ste sa podieľali na organizovaní školského plesu, sponzorom tomboly, veľmi pekne ďakujeme a už teraz sa tešíme na výnimočný, jubilejný 20. ročník. Dovidenia o rok, priatelia!

Svet masiek

Picture-Taker-QwCOvw
Tohtoročný školský karneval, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2019 sa niesol v znamení pestrofarebných masiek, dobrej nálady a zábavy všetkých vekových kategórií. Karnevalové masky rozžiarili celú telocvičňu, ich prezentácia v úvode vyrážala mnohým prítomným dych a porotcom dala poriadne zabrať. Vybrať najkrajšiu masku vôbec nebolo jednoduché, nakoľko všetky masky boli krásne, jedinečné a neopakovateľné. Veríme, že dobré nápady nevymiznú, karnevalová fantázia nás o rok pohltí, detské očká rozžiari a „Lady Karneval“ všetkých prekvapí.

Fotogaléria

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Picture-Taker-FLmz50
Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí, je po Hviezdoslavovom Kubíne azda druhou najznámejšou prehliadkou recitačných talentov. Tohtoroční víťazi školského kola nás potešili úspešnou reprezentáciou v OK súťaže, ktorá sa konala 11. 1. 2019. Srdečne blahoželáme Alexovi Lőrinczovi (II. kateg., 4.A) k 2. miestu a Romanke Puchoňovej (III. kateg., 7.A) k 4. miestu. Milovníkom umeleckého slova ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a gratulujeme.

Vzdialená a predsa tak blízko!

Picture-Taker-Y4HIna
Afrika, kontinent priepastných rozdielov v prírodných, sociálnych a ekonomických podmienkach jednotlivých oblastí. Rozlohou tretí najväčší a počtom obyvateľov druhý najľudnatejší svetadiel. To, ako vnímajú Afriku deti, nám priblížili žiaci 6. ročníka svojimi projektmi. Pri ich tvorbe využili fantáziu, kreativitu a v neposlednom rade „šikovné ručičky“. Ako sa im to podarilo, posúďte sami. Konečný 3D výsledok naozaj poteší.

Fotogaléria

Školský ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples.

Dátum: 18. január 2019 (piatok) o 19.00 hod.
Miesto: telocvičňa ZŠ v Kolároviciach
Do tanca hrá: hudobná skupina DUET - Veľké Rovné
Občerstvenie: večera, káva, víno, zákusok
Vstupné: 17 €/osobu
Predaj vstupeniek: v škole od 9. 1. 2019
Vstupenky si môžete objednať aj telefonicky
na t. č.: 0910 977 575
Detský karneval: 17. 1. 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

Vianočný čas

Picture-Taker-7xI3z5
Veru, nezabudli sme na tradičné koledy, pesničky, humorné scénky, ktoré nám pripravili žiaci školy pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov. Veľký deň nastal 21. decembra, kedy sa telocvičňa ocitla v nádhernom „vianočnom šate“ a rozžiarené detské očká netrpezlivo čakali na začiatok predstavenia. Tí mladší zaujali hravosťou a dokonalosťou v speváckom, tanečnom, ale aj recitačnom prejave a tí starší vážnosťou a štipkou humoru. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej nezabudnuteľnej vianočnej besiedky, patrí poďakovanie za skvelý výkon.

Fotogaléria

LUSKÁČIK

Picture-Taker-UWL4qU
Predvianočný čas si 50 žiaci našej školy spríjemnili klasickým baletom Čajkovského - Luskáčik. Baletné predstavenie sme navštívili 20. 12. 2018. Štátne divadlo v Košiciach nás očarilo nielen krásou svojej architektúry, ale aj neuveriteľnými výkonmi baletných majstrov. Vianočný príbeh Luskáčika v nás prebudil tú pravú vianočnú atmosféru a cesta vlakom bola dobrodružstvom prežívaným s kamarátmi, keď sa za oknami mihala biela krajina Tatier.

Fotogaléria

Muzikálový mix

Picture-Taker-hzYsPK
Dňa 20. decembra 2018 bolo na pôde našej školy opäť veselo, pretože všetky vekové kategórie žiakov sa zapojili do spevu muzikálových pesničiek v podaní nám už známej dvojice Jara Gaža a Rada Pažeja z Občianskeho združenia Škola života. V muzikálovom pásme odzneli skladby z najznámejších slovenských, českých a zahraničných muzikálov - Neberte nám princeznú, Na skle maľované, Pomáda, Dracula, Cigáni idú do neba, Mamma mia a mnohé ďalšie, ktoré boli a zostanú ako najúspešnejšie hity skupín ABBA, QUEEN, Bee-Gees. Spev bol oveľa jednoduchší, nakoľko celým koncertom sprevádzaná videoprojekcia bola doplnená o texty skladieb. Od celosvetových muzikálov sme sa „dospievali“ až k známym vianočným pesničkám, ktoré symbolizovali začiatok Vianoc.

Fotogaléria

Vianočný javorník

V prílohe je uverejnený Vianočný javorník