Súťaž vo vybíjanej

Picture-Taker-kgEfeT
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v minivybíjanej koedukovaných družstiev žiakov 1. stupňa základnej školy. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Ul. mieru v Bytči. Na okresnom kole sa stretlo šesť družstiev, z ktorých ako víťazi skončili naši žiaci. Po obhájení minuloročného prvenstva v okresnom kole pokračovali v „hľadaní športového šťastia“ v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 26.11.2019 v Dolnom Kubíne. Po vzájomných zápasoch a športovom nasadení obsadili žiaci veľmi pekné 3. miesto.

Školu reprezentovali: P. Hrobáriková, D. Mičacíková, T. Hrabovská, N. Gáliková, K. Gendiarová, K. Jančiová, S. Valiček, J. Skukálek, A. Hruštinec, P. Koniar, T. Votava, V. Chupková.

Gratulujeme!

Fotogaléria