Materská škola

Školský ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples.

Dátum: 19. január 2018 (piatok) o 19.00 hod.
Miesto: telocvičňa ZŠ v Kolároviciach
Do tanca hrá: hudobná skupina GALAKTIC z Nemšovej
Občerstvenie: večera, káva, víno, zákusok
Vstupné: 17 €/osobu
Predaj vstupeniek: v škole od 11. 1. 2018
Vstupenky si môžete objednať aj telefonicky
na t. č.: 0910 977 575
Detský karneval: 18. 1. 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.