Na Svätého Mikuláša, v našej triede neskúša sa.....

Picture-Taker-r831N9
...takto a podobne boli už od rána popísané tabule a všetky triedy netrpezlivo očakávali
príchod Mikuláša. Ten sa napokon objavil spolu aj s anjelmi a čertíkmi. A tak bolo o zábavu postarané. Čertíci si samozrejme nenechali ujsť príležitosť a začali všetkých načierno maľovať, neobišli ani pani učiteľky. Mikuláš však situáciu rýchlo upokojil a spolu s anjelmi nadelil deťom sladkosti, pretože naše deti sú všetky dobré.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, dovidenia o rok!

Fotogaléria

Vzácna návšteva

Dňa 18.11.2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Našu školu v rámci vizitácie farnosti navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Stretnutie sa konalo v srdečnej a priateľskej atmosfére. Po stretnutí s vyučujúcimi navštívil aj žiakov v triedach a neobišiel ani našich najmenších škôlkárov, ktorí pre neho pripravili pekný program.
Otec biskup, ďakujeme za návštevu a prajeme Vám veľa Božích milostí pri výkone duchovného povolania.

Exkurzia Bratislava

Picture-Taker-Myopad
25. 11. 2016 žiaci druhého stupňa navštívili hlavné mesto Slovenska. Program bol naozaj bohatý – navštívili Aurelium, zážitkové centrum vedy, kde si v praktickej činnosti vyskúšali množstvo fyzikálnych zákonov, overili poznatky prírodných javov a vlastnou skúsenosťou objavovali svet vedy a techniky. V duchu pokroku ľudstva a objavov sa niesla aj ďalšia aktivita toho dňa – na deti čakala výstava Cosmos Discovery v Inchebe. Mnohých prekvapila veľkosť lunárneho vozidla a naopak veľmi malé pristory pre kozmonautov v raketoplánoch, každý mal možnosť získať množstvo informácií o histórii aj súčasnosti vesmírneho programu. Objaviteľské cesty pokračovali v nákupnom centre Avion, kde si tiež každý našiel to svoje – niektorí občerstvenie, niektorí vianočné darčeky.

Fotogaléria

Strelecká súťaž

Picture-Taker-0PwBdM
Dňa 24.11.2016 sa už tradične uskutočnila na našej škole okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Naši žiaci boli opäť veľmi úspešní. Družstvo mladších aj starších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste. Víťazom za jednotlivcov mladších žiakov sa stal Samuel Žídek zo 7. ročníka, 2. miesto obsadil Kristián Randa z 5.ročníka, v súťaži jednotlivcov starších žiačok sa umiestnila na 1. mieste Eliška Krajčíová, žiačka 8.ročníka a Štefan Kaštan zo 7. ročníka obsadil 2.miesto v kategórii starších žiakov.
Za ich úspechom nepochybne stojí riaditeľ školy - Mgr. Stanislav Klimo, vedúci streleckého krúžku..

Srdečne všetkým blahoželáme!

Fotogaléria

Dary jesene

Picture-Taker-eHweDR
Aj tento rok naši malí družinári pod vedením p. vychovávateliek dokazujú, akí sú zruční a kreatívni. Z darov jesennej prírody vytvorili prekrásnu výstavku, ktorú všetci obdivujeme.

Fotogaléria

Okresné kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-fG0mrl
Dňa 9.11.2016 sa žiaci 3. a 4.roč. zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Doniesli tú najcennejšiu trofej a pripravujú sa na krajské kolo, ktoré bude v Žiline.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Dni profesie v Bytči

Voľba povolania je pre žiakov 9. roč. aktuálnou, pomerne často diskutovanou témou, nielen na vyučovacích hodinách, ale aj v mnohých domácnostiach. To však nestačí, je potrebné informovať sa o ponúkaných študijných a učebných odboroch priamo na stredných odborných školách počas dní otvorených dverí. Podujatie „Dni profesie," ktoré sa uskutočnilo 15. novembra 2016 v Dome kultúry v Bytči výrazne prispelo k získaniu prehľadu o SOŠ pôsobiacich v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Naši žiaci sa aktívne zapájali do diskusií s pracovníkmi jednotlivých SOŠ, ktorí ich podrobne oboznámili o možnostiach štúdia, duálnom vzdelávaní a voľno-časových aktivitách. Samozrejme, správnym rozhodnutím výberu školy žiaci prispievajú k tvorbe svojej profesijnej budúcnosti.

Európsky deň jazykov v Košiciach

Picture-Taker-ncmhFo
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov naši osemnásti jazykovo zdatní žiaci II. stupňa navštívili 28. septembra 2016 metropolu východného Slovenska - Košice. Na dlhú cestu vlakom sa patrične pripravili a zabezpečili si plnú výbavu zábavných spoločenských a interaktívnych hier. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj pre mnohých žiakov pohľad na mohutnosť našich veľhôr, ktoré sa nám ukázali v nádhernej slnečnej scenérii. Po príchode do Košíc plní očakávaní sme zamierili na Dolnú Bránu, kde pre žiakov z rôznych škôl boli pripravené prezentačné stánky o jednotlivých európskych kultúrach. Po absolvovaní malých „stánkových“ kvízoch sa Monika Kytková, Samuel Žídek a Barbarka Dižová rozhodli, že budú reprezentovať našu školu vo vedomostnom kvíze o  Európe priamo na centrálnom pódiu s dvoma ďalšími košickými školami. Moderátor Štefan Chrappa vyzdvihol európsky prehľad a jazykové zdatnosti súťažiacej skupiny. Príjemne unavení sme sa presunuli do Štátnej vedeckej knižnice, kde sme si prezreli krátke filmy v ôsmych jazykoch. Jazykovo obohatení a oddýchnutí sme vyrazili na prehliadku Dómu sv. Alžbety. Túžba vidieť Košice z „vtáčej perspektívy“ sa nám splnila po absolvovaní labyrintu 165 schodov v Severnej veži. Vedou na dosah bolo aj Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré zábavnou formou prezentuje základy vedy a techniky. Po vyskúšaní hlavolamov, optických a akustických javov, ťažko sa nám z neho odchádzalo, a preto naša rozlúčka znela:
„ Dovidenia Košice!“

Fotogaléria

Hodiny plné zábavy

Picture-Taker-KtwuAP
„Učím sa, učím ťa,“ aj takto sa dá napĺňať idea cudzojazyčného vzdelávania, ktorého neodmysliteľnou súčasťou sú média a komunikačné jazykové prostriedky. Každý rok si na našej škole pripomíname Európsky deň jazykov prostredníctvom besied, kvízov a prezentačných programov. Tohtoročná „jazyková jeseň“ sa niesla v duchu aktívnej činnosti žiačok 9. roč. Lei Tomkovej, Dominiky Hrtánkovej, Paulínky Šebeňovej, Natálie Gálikovej, Natálie Kočišíkovej a Rebeky Uherkovej, ktoré 26. septembra 2016 pripravili pre žiakov 3. a 4. roč. zaujímavé vyučovacie hodiny zamerané na podporu  vzbudenia záujmu o vzdelávanie v anglickom a nemeckom jazyku.

Fotogaléria

Spoznali sme Spiš – perlu Slovenska

Picture-Taker-H6BWal
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť,“ príslovie potvrdzujúce ľudovú múdrosť je stále aktuálne a pre dnešnú generáciu žiakov veľmi príťažlivé. Skutočné precítenie dejín Spišského hradu bolo výnimočným zážitkom pre 41 žiakov II. stupňa. Poznatky a dojmy, ktoré získali počas exkurzie 19. septembra 2016 nielen na Spišskom hrade, ale aj v Levoči im zostanú v spomienkach na celý život. Jednoznačne, medzi čiastkové ciele našej školy patrí aj zážitkové vyučovanie, ktoré sa podieľa na utváraní plne rozvinutej osobnosti žiaka.

Fotogaléria

Exkurzia do hvezdárne

Picture-Taker-EWUzVA
Dňa 7. 10. 2016 žiaci 5, 6, 7 ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o vesmíre, o Zemi a planétach slnečnej sústavy a dokonca sa „poprechádzali“ po planéte Mars.
Potom prešli do Radole, kde sa v kaštieli dozvedeli o živote na Kysuciach v minulosti, pozreli si expozíciu venovanú obdobiu Veľkej Moravy a videli aj alchymistickú dielňu.
Tým ale ich putovanie neskončilo, pretože potom nasledovala Stará Bystrica, kde si žiaci pozreli unikátny orloj.
Tam už exkurzia končila a žiaci sa plní zážitkov vrátili späť do Kolárovíc.

Fotogaléria

Záložka pre školy

Picture-Taker-gQ9K6T
V mesiaci október sa všetci žiaci našej školy zapojili do celoslovenského projektu Záložka pre školy, ktorú organizuje Slovenská národná knižnica. Spoločne na hodinách čítania, výtvarnej výchovy a slovenského jazyka pripravili viac ako 182 knižných záložiek. Pracovali rôznymi výtvarnými technikami a výsledkom ich snahy boli naozaj rozmanité, nápadité, farebné záložky, ktoré sú potrebné pre každého čitateľa. Ich práci pomáhala nielen láska ku knihám, ale aj snaha vytvoriť niečo pre iných – záložky totiž pripravili pre žiakov vybranej školy vo Veľkom Krtíši. Na oplátku dostali záložky vytvorené deťmi v tejto družobnej škole. Do tohto podujatia sa naša škola zapojila po prvýkrát, ale veríme, že nie naposledy.

Fotogaléria

Testovanie 5-2016

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky.

Žiaci budú testovaní z/zo:
• matematiky
• slovenského jazyka a literatúry

Plenárne a triedne RZ

Dňa 17.10.2016 o 15.00 hod. sa uskutoční plenárne a triedne RZ.
Všetkých rodičov srdečne pozývame.

Mesiac úcty k starším

Obecný úrad v Kolároviciach v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach  zorganizoval dňa 10.10. 2016 spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré bolo venované starším občanom v obci.
Nasledovalo už tradičné vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ, ktorí si pre nich pripravili pekný program.
Veríme, že sme potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného posedenia, ktoré bolo vyjadrením našej úprimnej úcty, vďaky a lásky Vám, naši  rodičia, starí rodičia, prarodičia.

Ďakujeme.

Nečakaní návštevníci

Picture-Taker-bllZyn
Nečakaných votrelcov (sršne) sme museli z našej školy vyháňať. Svoje hniezdo si urobili pod strechou telocvične, hneď pri vchode do budovy.
Na pomoc nám museli prísť aj hasiči z Bytče.

Fotogaléria

Cirkus z Ukrajiny

Picture-Taker-vd52bS
Dňa 4.10.2016 opäť k nám zavítal cirkus z Ukrajiny. Všetci sme obdivovali zručnosť a obratnosť mladých artistov. Ich vystúpenie bolo sprevádzané neustálym potleskom. Veľký úspech zožali aj čísla, v ktorých asistovali aj naši žiaci.

Ďakujeme za pekný zážitok.

Fotogaléria

Cvičenie k ochrane človeka a prírody

V piatok 16.9.2016 sme využili krásne slnečné počasie na uskutočnenie účelového cvičenie k ochrane človeka a prírody.
Zdravo posilnení na tele i na duchu tak môžeme s radosťou začať nový školský rok. Nech je pre všetkých úspešný.

Otvorenie školského roka 2016/2017

Picture-Taker-PenuZZ
Dňa 5.9.2016 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2016/2017. Všetkým žiakom, učiteľom a prevádzkovým  zamestnancom školy prajeme veľa úspechov.

Rozlúčka s deviatakmi

Picture-Taker-Kt9Im3
A ukončili sme ďalší školský rok! Pre deviatakov posledný v našej škole. Boli sme všetci naladení na slávnostnú strunu, mierne dojatí, ale aj šťastní. Šťastní z vytúžených prázdnin, no i s kvapkou smútku, že opäť niečo končí a odchádzajú nám deviataci.
Všetkým deviatakom prajeme, aby šťastne vykročili do ďalšieho života, ktorý ich čaká v laviciach stredných škôl.

Fotogaléria

Koncoročný výlet 2016

Picture-Taker-70rbHq
Dňa 24.6. 2016 sa vybrali žiaci 7.A triedy spolu s triednym učiteľom a riaditeľom školy na turistický výlet do Súľovských skál. Mali čo obdivovať. Náučné chodníky im ponúkali možnosť zoznámiť sa s prírodnými a historickými zaujímavosťami tejto prekrásnej prírody.
Zdravo unavení a očarení malebným krajom sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

Fotogaléria

Športový deň 2016

Picture-Taker-fjcetm
Dňa 22.6.20016 sa konali v našej ZŠ športové súťaže a hry, ktorých sa zúčastnili žiaci 3.a 4. ročníka ZŠ Kolárovice a ZŠ Petrovice. Žiaci súťažili proti sebe v rôznych disciplínach. Hlavnou disciplínou pre chlapcov bol futbal, kde naši žiaci zvíťazili nad žiakmi z Petrovíc. Pre dievčatá bola hlavnou disciplínou vybíjaná, v ktorej boli úspešnejšie žiačky z Kolárovíc. Po futbale a vybíjanej si žiaci zasúťažili v rôznych disciplínach akými boli napríklad: Nosiči ryže, Súťaž na kolobežkách, Klokan, Florbalový kráľ, Stavitelia pyramíd, Chytanie rybičiek. Všetci zúčastnení boli odmenení medailami a sladkou odmenou.

Fotogaléria

Výchovno-vzdelávací program

Picture-Taker-SwXGJr
Dňa 20.6.2016 opäť našu školu navštívil Mgr. Karol Petrík z firmy Astronyx z Hlohovca. Žiakom I. stupňa sa predstavil vystúpením „Vesmírniček“ a  starším žiakom sa veľmi pútavou formou prihovoril na tému ako sa zdravo stravovať a žiť. Vystúpenie sa žiakom páčilo a na záver bolo odmenené veľkým potleskom.

Fotogaléria

Zber použitého oleja z domácností

Milí žiaci,
zapojte sa aj Vy do zberu použitého kuchynského oleja od Vás z domácnosti spolu s kamarátkou Olinkou, ktorá sa snaží ochraňovať životné prostredie tým, aby aj ostatné jej kamarátky kvapky neskončili v zemi, ale sa recyklovali.
Olej z domácnosti ktorý po precedení prelejte do čistej PET fľaše odovzdáte vo Vašej škole, kde je umiestnená zberná nádoba. Takýto olej sa ďalej spracuje na výrobu biopaliva. Nesprávne nakladanie s takýmto olejom znečisťuje kanalizáciu a životné prostredie. Tiež kŕmenie domácich zvierat nie je vhodné, nakoľko takýto olej obsahuje aj karcinogénne látky vznikajúce pri vyprážaní.
Vaša trieda sa tak zapojí do súťaže o zaujímavé ceny a vo Vašom zbere Vás budú podporovať aj známe osobnosti ako Marek Hamšík, ale i ďalší.
Stačí aj tak málo aby sme niečo urobili pre seba a životné prostredie.

Potulky po Tatrách

Picture-Taker-Sl3Owp
31.5. a 1.6.2016 naši ôsmaci so svojou triednou učiteľkou absolvovali dvojdňový školský výlet vo Vysokých Tatrách.
V prvý deň sa vybrali do Tatranskej Lomnice. Lanovkou sa vyviezli na Skalnaté pleso, kde s nadšením obdivovali krásu našich veľhôr. Po tejto túre si v Múzeu TANAPu pozreli expozíciu fauny a flóry tatranskej prírody. Ďalšia časť dňa bola zábavná a relaxačná. Najskôr si zajazdili na bobovej dráhe v Tatranskej Lomnici a zábava vyvrcholila v novootvorenej Tricklandii v Starom Smokovci. Príjemne unavení sa večer ubytovali v penzióne Štrba v Štrbe, kde ich čakala večera a nocľah.
Na druhý deň pokračovali v spoznávaní Vysokých Tatier prechádzkou okolo Štrbského plesa a pozreli si aj Areál snov so skokanskými mostíkmi. V popoludňajších hodinách sa plní nových poznatkov a zážitkov vrátili šťastne domov.

Fotogaléria

Branný kurz, účelové cvičenie

Picture-Taker-wSkXV9
Dňa 26.mája (štvrtok) sa uskutočnil na škole branný kurz. Hodiny boli zamerané na učivo zdravotnej a dopravnej výchovy, riešenie mimoriadnych udalostí, bezpečné správanie a pobytu v prírode a jej ochrany.
Na druhý deň – v piatok sa konalo účelové cvičenie, v ktorom si žiaci preverili zručnosti, vedomosti a telesnú zdatnosť. Zdravo unavení sa na záver posilnili dobrým gulášom a balíčkom sladkostí, ktoré im pripravilo ZRPŠ v spolupráci s vedením školy pri príležitosti nastávajúceho sviatku „Medzinárodného dňa detí“.

Fotogaléria

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“

Picture-Taker-e8KHv1
Dňa 24.5.2016 sme sa opäť zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“ v Žiline.
Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiace družstvá preverili v testoch a v simulovaných situáciách na jednotlivých stanovištiach. Obidve naše družstvá obsadili 2. miesto a tak dokázali, že patria už tradične medzi najlepších záchranárov v regióne.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Exkurzia Súľov – Manínska tiesňava

Picture-Taker-Af1BtG
Dňa 18. 5. 2016 sa žiaci piateho a siedmeho ročníka vybrali spolu s pani učiteľkami spoznávať prírodu blízkeho okolia. Najskôr sme zamierili do obce Súľov, kde sme po náučnom chodníku prešli trasu Gotická brána -  Súľovský hrad – Lúka pod hradom- obec Súľov. Odtiaľ sme sa autobusom presunuli k najužšiemu kaňonu na Slovensku, do Manínskej tiesňavy.

Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny miestami vysoké až 400 m. V podstate sú tu dve menšie tiesňavy oddelené malou kotlinkou. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu.

Tam naša exkurzia končila a unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov do Kolárovíc.

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-AFN6kZ
Dňa 17.5.2016 k nám zavítala umelecká agentúra PRIMA NOTA zo Žiliny. Hudobno-divadelný program o etike slušného správania a spoločenského vystupovania bol koncipovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova a divadelných scénok. Prostredníctvom zábavnej formy si žiaci pripomenuli zásady slušného správania na verejnosti, či kultúrnych podujatiach. Účinkujúci do svojho programu zapájali aj žiakov, dokonca si na záver aj zatancovali a zaspievali.

Fotogaléria


Slávik Slovenska

Dňa 9. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 17 účinkujúcich v speve ľudovej piesne, jedna so sprievodom hudobného nástroja, v troch kategóriách. Aj naše speváčky boli úspešné.
V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Klárka Ciesaríková.
V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Monika Kytková.
Obidvom srdečne gratulujeme.

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu - 8. mája. V toto  nedeľné popoludnie sa naplnila sála kultúrneho domu v našej obci do posledného miesta.
Obecný úrad v spolupráci so ZŠ sa postará vždy o dôstojný priebeh tohto sviatku.
Vďačnosť našim mamám a starým mamám sme vyjadrili pekným kultúrnym programom detičiek z MŠ, našich žiakov z 1. a 2. stupňa a tiež vystúpil folklórny súbor Kolárik.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou.

Stavanie mája

Picture-Taker-K5Urz8
„Vstávaj dievča hore, sadíme Ti máje, ak hore nevstaneš mája nedostaneš. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
Aj tóny tejto krásnej májovej pesničky zazneli z úst našich detí pri stavaní mája. Akcia sa uskutočnila 28. apríla na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra a panovala dobrá nálada.

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka

Picture-Taker-OHepGN
Dňa 8.apríla 2016 sa v našej základnej škole konal zápis do 1. ročníka. Budúci prváčikovia preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváci svojím milým programom pod vedením pani učiteľky Klimovej a Gottliebovej. Všetci predškoláci si za svoju statočnosť a usilovnosť odniesli domov malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, p. učiteľky 1. stupňa a školský klub detí. Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

FotogalériaVynášanie Moreny 2016

Picture-Taker-Q93CJU
Stalo sa dobrým zvykom, že sa naši žiaci každoročne lúčia so zimným obdobím a zároveň vítajú jar vynášaním Moreny. Ani tento rok tomu nebolo inak. V sprievode žiakov a učiteľov sme ju vyniesli a skončila upálená a utopená v riečke Kolárovičke.
Zaujímavosťou je, že hoci je tradícia vynášania Moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár. Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred Veľkou nocou, niekedy aj na Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň neskôr.
Touto ľudovou tradíciou si zachovávame a pripomíname obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame mladším generáciám.

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-rippTW
Medzi tradičné a zavedené súťaže patrí v školskom prostredí nepochybne Hviezdoslavov Kubín. V tejto recitačnej súťaži sa môže prezentovať každý, kto má chuť, talent a dobrú pamäť. Tento rok si 16. 3. zmeralo sily 22 žiakov a veru bolo čo počúvať. Všetci, ktorí sa zúčastnili boli odmenení sladkou drobnosťou a výhercovia si odniesli aj knižnú pozornosť. Medzi výhercami 1. kategórie nájdete hneď mená dvoch víťazov z 2. A, v poézii zvíťazil Matejko Možješ, v próze Alexandra Lutišanová. V druhej kategórii si prvé miesta rozdelili žiaci 6. A, v poézii Vlado Možješ, v próze Karol Kalabus. V tretej kategórii si víťazstvo odniesla Nikola Caránková s básňou „A keby zas..“ z 9. A a z prvenstva v prednese prozaického žánru sa tešil Dominik Šimák z 8. A. Títo šiesti žiaci postúpili aj do okresného kola, ktoré sa uskutoční 23. 3. 2016. Držíme im palce.

Fotogaléria

Divadlo Clipperton

Picture-Taker-pUquik
Dňa 26.2.2016 našu školu už po niekoľkýkrát navštívilo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Tentokrát nám predviedli v komickom podaní rozprávku Polepetko. Predstavenie bolo veľmi milé, všetci sme sa z chuti zasmiali a ako v každej rozprávke aj v tejto zvíťazilo dobro nad zlom.

Fotogaléria

Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka

Slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 8. apríla (piatok) 2016 o 10.15 hod. v budove ZŠ Kolárovice.

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

● skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
● skvalitnenie vybavenia školy

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Formuláre sú k dispozícii na riaditeľstve ZŠ Kolárovice. Môžete o ne požiadať aj prostredníctvom Vašich detí.

Zároveň ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok 2015.

Školský karneval

Picture-Taker-DHkvGQ
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal  vo štvrtok 21. januára 2016. Žiaci si vždy pripravia masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v telocvični a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. Najkrajšie masky dostali sladkú odmenu. Veselá nálada nás sprevádzala počas celého poobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. O hudbu a dobrú náladu sa postaral Paľko Hrobárik, náš bývalý žiak.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného  karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme.

Fotogaléria

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 12. 01. 2016 sa v Centre voľného času v Bytči konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. ročníka Roman Bukovan, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom 2. mieste. Pri preverovaní komunikačných činností a stratégií ( počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav) získal 90 bodov (max.100 bodov), čím preukázal vynikajúce všeobecné a komunikačné jazykové kompetencie nadobudnuté cestou kreatívneho osvojovania si základov nemeckého jazyka, nielen na hodinách nemeckého jazyka, krúžku NEJ, ale aj aktívnym sledovaním zábavných programov a hier s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.

Srdečne blahoželáme!