Exkurzie

Exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi a Mohyla M. R. Štefánika

Picture-Taker-Ee1dVd
Naši deviataci sa v stredu 15. júna 2022 zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi a v Brezovej pod Bradlom. Navštívili pietne miesta, osobne spoznali to, čo sa naučili na hodinách dejepisu. Krása a majestátnosť mohyly, posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika, im pripomenula odhodlanosť a silu jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín a jej odkaz slobody. Múzeum holokaustu poukázalo na nezmyselnosť a krutosť, ktorej je ľudská bytosť schopná. Obe miesta nám majú pripomínať význam dejín pre budúcnosť a hlavne naše poučenie sa z chýb predkov.

Exkurzia do Liptovského Mikuláša

Picture-Taker-LeCxMG
Je treba si pripomínať slávnych ľudí nášho národa. V duchu tohto odkazu žiaci VII.B a VIII.A. šli 3. 6. 2022 po stopách básnika Janka Kráľa, národných buditeľov, ale aj významných hokejistov. Liptovský Mikuláš nám ukázal, že je mestom, ktoré má čo ponúknuť – po prehliadke mesta sme mali možnosť navštíviť SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA, ktoré nás uchvátilo svojou modernosťou, interaktivitou a zaujímavým výhľadom z veže. V MÚZEU JANKA KRÁĽA sme sledovali pohnuté životné osudy básnika, ale vyskúšali sme aj dereš, súdny tribunál nad Jánošíkom a nakoniec sme navštívili sieň hokejovej slávy, ktorá nám vliala nové sily. Zábavu nám poskytol aj svet ilúzií v GALÉRII ILUSII. 

Fotogaléria

Miniexkurzia

Picture-Taker-XGpQUo
Vedeli ste, že nielen Praha sa pýši svojím orlojom? Aj u nás v Kolároviciach jeden orloj máme. Vďačíme zaň šikovným rukám pána Sunegu, ktorý sa venuje opravám starých strojov, ktoré poznáme už len z múzea. Počas techniky sme sa boli na výrobky tohto majstra pozrieť s našimi siedmakmi. Je skvelé, že aj takýmto spôsobom sa uchováva kus našej histórie.

Fotogaléria

Remeslo má modré dno

Picture-Taker-ZJD5xJ
Presvedčili sa o tom žiaci 5.A, ktorí 12.5.2022 navštívili rovnomennú výstavu v Sobášnom pláci v Bytči. Zoznámili sa s modrotlačou, zistili, odkiaľ je indigo, koľko práce sa skrýva za krásou modrej látky. Sami v tvorivej dielničke navrhli dekorácie a motívy ornamentov, obdivovali šaty súčasných návrhárov aj dielňu starých majstrov remeselníkov. 

Fotogaléria

Návšteva Osvienčimu

Picture-Taker-0jrIAA
Naši ôsmaci a deviataci navštívili pietne miesta koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim - Brezinka - 12.11.2019. Osvienčim sa stal symbolom najhroznejšieho zločinu, kde bolo zmarených 1,1 milióna ľudských životov, prevažne Židov, ale i politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov. Poznávacia exkurzia tohto historického miesta v nás zanechala množstvo myšlienok a dôvodov na premýšľanie o chybách, ktoré ľudstvo dokáže vykonať.

Fotogaléria

PLANETÁRIUM

Picture-Taker-0AlPid
Dňa 18. októbra 2019 zavítalo do našej školy Planetárium. Na premietaní sa postupne vystriedali všetky triedy aj najstaršie deti z materskej školy. Veľká kupola s priemerom 10 metrov poskytla premietaciu plochu pre projekciu hviezdnej oblohy a našej Zeme. Počas predstavenia sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o našej planéte, o pristáti človeka na Mesiaci, o Slnečnej sústave a hviezdach vo vesmíre. Pekná bola stať o potrebe ochrany našej atmosféry, rastlín a živočíchov tak, aby sme v zdraví celé ľudstvo prežili na našej krásnej Zemi.

Fotogaléria

Spoznávanie miestnej krajiny

Picture-Taker-GCJNzh
30. apríla sa žiaci 7.A a 8.A triedy zúčastnili exkurzie, ktorá ich na chvíľu priamo vtiahla do dejov prírody a tým im ukázala geografiu priamo „v akcií“. Aj keď nám počasie neprialo, najbližšie okolie sme spoznávali pod dáždnikmi. Trasa exkurzie viedla od Súľovských skál, kde nás privítali pozostatky druhohorného mora, cez lom Jablonové k odpočívadlu v Hlbokom nad Váhom, kde sme spoznávali naše okolie „prstom na mape“, ďalej sme navštívili okresné mesto Bytča a Sobášny palác, cesta pokračovala k bývalému lomu vo Veľkom Rovnom, ktorá bola spojená s pozorovaním procesov vrásnenia a striedania hornín až k nádherným meandrom v Petroviciach. Záver cesty bol spojený priblížením kopaničiarskeho osídlenia v Kolároviciach.

Fotogaléria

Literárna exkurzia na Oravu

Picture-Taker-xZVSVY
19. 10. 2018 vymenili 48 žiaci V. až VIII. ročníka školské lavice za zážitkové učenie sa v prostredí Hviezdoslavovho múzea v Dolnom Kubíne. Spoznali historickú aj literárnu osobnosť Martina Bencúra, známeho ako Kukučín, pobytom v jeho rodnom dome v obci Jasenová a prešli po viac ako 600 schodoch, aby lepšie pochopili neľahký život v stredoveku, dotkli sa reálií Oravského hradu, a objavili aj jeho novodobú filmovú históriu, ktorá začína filmovaním „Upíra Nosferatu“, pokračuje „Kráľom drozdia brada“, „Statočným srdcom“, či „Sokoliarom Tomášom“. Aj napriek tomu, že sa v kalendári píše október, bolo im počasie naklonené, a tak mohli v jesennom slnku obdivovať prekrásnu oravskú prírodu a odniesť si mnoho nových vedomostí, informácií, ale aj upevnených priateľstiev a spoločných zážitkov.

Fotogakéria

Návšteva Budatínskeho zámku

Picture-Taker-nlAUDQ
Aj keď sa školský rok ešte len začal, žiaci 2.A, 3.A, 4.A a 4.B sa 25. septembra 2018 zúčastnili exkurzie na Budatínsky zámok, ktorý sa nachádza na sútoku riek Kysuce a Váhu. Všetci žiaci si mohli prezrieť dobový interiér z obdobia gotiky a baroka, keď tam žil pán Váhu i Tatier, Matúš Čák Trenčiansky (14. storočie), no i z neskoršieho obdobia, keď hrad vlastnil rod Suňogovcov. Rovnako zaujímavá bola aj výstava drotárskych výrobkov Považského múzea v Žiline. Jej expozície boli zamerané na dejiny slovenského umenia a kultúry. Väčšina našich žiakov 1. stupňa ZŠ navštívila Budatínsky hrad prvýkrát, očarení a  o vedomosti bohatší, odchádzali s krásnymi zážitkami a dojmami.

Fotogaléria

Viedeň 2018

Picture-Taker-BtOx95
Už tradičnou súčasťou školských výletov a exkurzií sa každoročne stalo spoznávanie zahraničných miest. Tento rok sa naším cieľom stala Viedeň. 18. 5. 2018 vymenili žiaci VI., VII., VIII. a  IX. ročníka školské lavice za prechádzku po prekrásnych záhradách zámku Schönbrunn s jeho fontánami, lesíkom, záhradou ruží a nezameniteľnou atmosférou. Spoznávali sme najkrajšie kostoly a katedrálu, honosné paláce, pozostatky rímskej Vindobony. Potešilo nás množstvo koní v meste a mali sme možnosť zahliadnuť aj lipicany v známej viedenskej jazdeckej škole. V nemeckej konverzácií sme sa precvičili pri nakupovaní v čokoládovni či v  Primarku.

Fotogaléria

Národná rada Slovenskej republiky

Picture-Taker-g1FW2y
10. apríla navštívili naši ôsmaci a deviataci NR SR v Bratislave. Spoznali miesta, v ktorých sa rozhoduje o zákonoch zlepšujúcich život v našej republike. Oboznámili sa s najdôležitejšími historickými udalosťami, ktoré formovali našu krajinu, so štátnymi symbolmi, prácou poslancov, hlavným zmyslom rozdelenia štátnej moci i dôležitosťou nášho volebného práva.

Fotogaléria

Bytčianska kotlina

Picture-Taker-rnC0a2
Dňa 5.apríla 2018 sme spolu so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka spoznávali geografické krásy nášho najbližšieho okolia, okresu Bytča. Navštívili sme na Slovensku výnimočné a jedinečné Súľovské skaly, turistickou prechádzkou sme sa dostali k Hlbockému vodopádu so „živým kameňom“, bližšie sme spoznávali mesto Bytča, zaujímavosť geologického podložia sme spoznávali v starom lome v obci Veľké Rovné - Bieščari, ale tiež v lome Kolárovice – Melocík, zároveň sme si spomenuli ich drotársku tradíciu a bohatú históriu. Sledovali sme činnosť riek a ich prácu pri vytváraní riečneho reliéfu – meandra. Aj keď bytčiansky okres patrí medzi najmenšie na Slovensku, je plný zaujímavostí a krás, stačí ho len spoznávať.

Fotogaléria

Exkurzia do Banskej Štiavnice

Picture-Taker-Xkd6p3
„Sú len dve fajty ľudí – tí, ktorí v Štiavnici doposiaľ neboli a takí, ktorí sa do nej zaľúbili.“ To sú slová básnika Andreja Sládkoviča, ktorý mesto Banská Štiavnica miloval a ktorého ľúbostný príbeh s Marínou pripomína aj lavička pre zamilovaných, ktorú sme v tomto meste objavili. Sprevádzaní sprievodkyňou sme si pri prehliadke mesta uvedomili, že je pravdivé tvrdenie, ktoré hovorí, že v Štiavnici sú len dva smery – hore a dolu. Spoznali sme niektoré zo siedmich divov Štiavnice. Naše unavené nohy si odpočinuli pri prehliadke banského múzea a opätovne sme sa „spotili“ pri ryžovaní zlatinky. Už ako osvedčení zlatokopovia sme sa smelo pustili do bane a skúsili si banícke oblečenie, sfáranie do bane, aj pobyt v úzkych priestoroch stredovekej šachty. Viac slov hádam ani netreba, pozrite si radšej fotografie .

Exkurzia Bratislava

Picture-Taker-Myopad
25. 11. 2016 žiaci druhého stupňa navštívili hlavné mesto Slovenska. Program bol naozaj bohatý – navštívili Aurelium, zážitkové centrum vedy, kde si v praktickej činnosti vyskúšali množstvo fyzikálnych zákonov, overili poznatky prírodných javov a vlastnou skúsenosťou objavovali svet vedy a techniky. V duchu pokroku ľudstva a objavov sa niesla aj ďalšia aktivita toho dňa – na deti čakala výstava Cosmos Discovery v Inchebe. Mnohých prekvapila veľkosť lunárneho vozidla a naopak veľmi malé pristory pre kozmonautov v raketoplánoch, každý mal možnosť získať množstvo informácií o histórii aj súčasnosti vesmírneho programu. Objaviteľské cesty pokračovali v nákupnom centre Avion, kde si tiež každý našiel to svoje – niektorí občerstvenie, niektorí vianočné darčeky.

Fotogaléria

Európsky deň jazykov v Košiciach

Picture-Taker-ncmhFo
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov naši osemnásti jazykovo zdatní žiaci II. stupňa navštívili 28. septembra 2016 metropolu východného Slovenska - Košice. Na dlhú cestu vlakom sa patrične pripravili a zabezpečili si plnú výbavu zábavných spoločenských a interaktívnych hier. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj pre mnohých žiakov pohľad na mohutnosť našich veľhôr, ktoré sa nám ukázali v nádhernej slnečnej scenérii. Po príchode do Košíc plní očakávaní sme zamierili na Dolnú Bránu, kde pre žiakov z rôznych škôl boli pripravené prezentačné stánky o jednotlivých európskych kultúrach. Po absolvovaní malých „stánkových“ kvízoch sa Monika Kytková, Samuel Žídek a Barbarka Dižová rozhodli, že budú reprezentovať našu školu vo vedomostnom kvíze o  Európe priamo na centrálnom pódiu s dvoma ďalšími košickými školami. Moderátor Štefan Chrappa vyzdvihol európsky prehľad a jazykové zdatnosti súťažiacej skupiny. Príjemne unavení sme sa presunuli do Štátnej vedeckej knižnice, kde sme si prezreli krátke filmy v ôsmych jazykoch. Jazykovo obohatení a oddýchnutí sme vyrazili na prehliadku Dómu sv. Alžbety. Túžba vidieť Košice z „vtáčej perspektívy“ sa nám splnila po absolvovaní labyrintu 165 schodov v Severnej veži. Vedou na dosah bolo aj Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, ktoré zábavnou formou prezentuje základy vedy a techniky. Po vyskúšaní hlavolamov, optických a akustických javov, ťažko sa nám z neho odchádzalo, a preto naša rozlúčka znela:
„ Dovidenia Košice!“

Fotogaléria

Spoznali sme Spiš – perlu Slovenska

Picture-Taker-H6BWal
„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť,“ príslovie potvrdzujúce ľudovú múdrosť je stále aktuálne a pre dnešnú generáciu žiakov veľmi príťažlivé. Skutočné precítenie dejín Spišského hradu bolo výnimočným zážitkom pre 41 žiakov II. stupňa. Poznatky a dojmy, ktoré získali počas exkurzie 19. septembra 2016 nielen na Spišskom hrade, ale aj v Levoči im zostanú v spomienkach na celý život. Jednoznačne, medzi čiastkové ciele našej školy patrí aj zážitkové vyučovanie, ktoré sa podieľa na utváraní plne rozvinutej osobnosti žiaka.

Fotogaléria

Exkurzia do hvezdárne

Picture-Taker-EWUzVA
Dňa 7. 10. 2016 žiaci 5, 6, 7 ročníka navštívili Krajskú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste. Dozvedeli sa mnohé zaujímavosti o vesmíre, o Zemi a planétach slnečnej sústavy a dokonca sa „poprechádzali“ po planéte Mars.
Potom prešli do Radole, kde sa v kaštieli dozvedeli o živote na Kysuciach v minulosti, pozreli si expozíciu venovanú obdobiu Veľkej Moravy a videli aj alchymistickú dielňu.
Tým ale ich putovanie neskončilo, pretože potom nasledovala Stará Bystrica, kde si žiaci pozreli unikátny orloj.
Tam už exkurzia končila a žiaci sa plní zážitkov vrátili späť do Kolárovíc.

Fotogaléria