Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2016 o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.
Vstupné: 17 Eur – v cene je večera, víno, káva, dezert
Do tanca hrá skupina: ABC Dance
Vstupenky si možno rezervovať na t.č.: 0910 977575

Vianočná besiedka

Picture-Taker-I4ucPV
Vianoce sú časom pokoja, lásky, radosti a vzájomného porozumenia. Tento posvätný čas nám priblížili naši žiaci pod vedením triednych učiteľov vo svojom krásnom vianočnom programe. V telocvični zavládla príjemná atmosféra.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto programe a výzdobe telocvične podieľali.

Fotogaléria

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky...

Picture-Taker-SIqVSZ
V piatok 4. decembra bolo na našej škole veselo. Žiaci už pred prvým zvonením zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami o neučení sa a neskúšaní. Nálada bola výborná, všetci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli predviesť, čo všetko dokážu. Sv. Mikuláš im za to nadelil sladkosti. Výdatnú pomoc pri tejto náročnej činnosti mu zabezpečil anjel a čertíci, ktorí sa až nápadne podobali na našich deviatakov.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, budeme Vás čakať aj o rok!

Fotogaléria

Netradičné vyučovanie

Picture-Taker-1FvcNP
V stredu 2. 12. 2015 sa v našej škole učilo netradičným spôsobom a v netradičnom priestore našej telocvične. Žiaci 1. - 4. ročníka sa zúčastnili na multimediálnom predstavení "Čarodejka príroda" a starší žiaci 5. - 9. ročníka absolvovali interaktívnu prednášku "Virtuálny vesmír". Obe predstavenia realizoval p. Mgr. Karol Petrík zo  spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx. Predstavenia boli realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej techniky. Pútavý obrazový materiál a videomateriál bol premietaný na dve veľkoformátové plátna. Predstavenie bolo doplnené o živé hudobné vystúpenia a v piesňach ukryté odpovede na súťažné otázky, týkajúce sa prednášanej témy.
Záujem našich žiakov o túto oblasť bol obrovský, tešíme sa na jeho ďalšie predstavenie.

Fotogaléria

Strelecká súťaž

Picture-Taker-qcw0iu
Dňa 27.11.2015 sa uskutočnila v telocvični našej školy okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Naši žiaci boli opäť úspešní. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste. Víťazom za jednotlivcov starších žiakov sa stal - Štefan Kaštan., za jednotlivcov mladších žiakov bol na 1. mieste- Samuel Žídek, ako 2. skončil Vladimír Kaštan, všetci traja z našej školy.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Kultúrne vystúpenie

Picture-Taker-sJogSy
Dňa 2.11.2015 sa telocvičňa zmenila na koncertnú sieň. Tejto úlohy sa ujala umelecká spoločnosť LETart produkcion, ktorá našim žiakom predstavila antidiskriminačno-motivačný koncert pod názvom „Terra magica fantastica“.
Rockovými piesňami popretkávanými hovoreným slovom boli žiakom predložené  problémy ľahostajnosti človeka k človeku, intolerancie k svojmu okoliu a nezáujmu o budúcnosť modrej planéty.
Žiakom sa výchovný koncert veľmi páčil, čo patrične odmenili aj svojim potleskom.

Fotogaléria

Cvičenie k ochrane človeka a prírody

Dňa 23.10.2015 sa uskutoční cvičenie k „Ochrane človeka a prírody“. Prísť do školy dostatočne teplo a športovo oblečený. Doniesť si so sebou desiatu a nezabudnúť ani na pitný režim.
V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

Mesiac úcty k starším

Picture-Taker-4131yt
Obecný úrad v Kolároviciach v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach  zorganizoval spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré bolo venované starším občanom v obci.
Nasledovalo už tradičné vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ, ktorí si pre nich pripravili pekný program.
Veríme, že sme potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného posedenia, ktoré bolo vyjadrením našej úprimnej úcty, vďaky a lásky Vám, naši  rodičia, starí rodičia, prarodičia. Ďakujeme.

FOTOGALÉRIA

Dary z jesennej záhradky

Picture-Taker-0Rd2P8
V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zeleniny. Preto sme si v našej škole s deťmi z ŠKD urobili jesennú výstavku týchto darov prírody. Deti sa zážitkovým učením oboznamovali s ovocím a zeleninou. Spoznávali ich vzhľad, farbu, vôňu, tvar. A preto, že máme šikovné ručičky, vytvorili sme si aj tekvicové strašidielka.

FOTOGALÉRIA

Plenárne a triedne RZ

Dňa 12.10.2015 o 15.00 hod. sa uskutoční plenárne a triedne RZ.
Všetkých rodičov srdečne pozývame.

Plavecký výcvik

V týždni od 28.9. do 2.10 sa žiaci 3. a 4. roč. zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská v Žiline. Pod odborným vedením trénera sa oboznamovali so základnými pohybovými cvičeniami vo vode. Na záver boli žiaci odmenení „Mokrým vysvedčením“.

Drotárska krošňa

Dňa 6.júna 2015 (sobota) sa uskutoční 35. ročník turistického pochodu „Drotárska krošňa". Zraz účastníkov je do 8.00 hod. pred ZŠ Kolárovice.

Trasa pochodu:

Portáš - Veľký Javorník - Melocík

Je to stredne náročná trasa, dlhá asi 30km. Odvoz na Portáš je zabezpečený.
Účastnícky poplatok: dospelí - 2€, deti do 15. rokov - 1€.
Pripravené je občerstvenie a suvenír.
Všetkých priaznivcov turistiky srdečne pozývame. Čítať ďalej

Poznáte Košice?

Picture-Taker-eTHOnN
Ak je vaša odpoveď nie, porozprávajte sa so žiakmi VII., VIII. a lebo IX. ročníka, ktorí boli 27. 5. 2015 na školskej exkurzii v Košiciach a dozvedeli sa o tejto metropole východného Slovenska veľa zaujímavého.

V technickom múzeu si žiaci overili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti vedy, techniky, fyziky, ale aj dejepisu v interaktívnej expozícii Dobrodružstvo vedy( CESA). Umiestnili sa na peknom 6. mieste v súťaži 54 slovenských škôl a na 26.mieste spomedzi 60 európskych škôl.

Nové vedomosti o hviezdach a planétach získali počas návštevy planetária. Mimochodom, vedeli ste, že pôvodne nebolo 12, ale 13 znamení zverokruhu?

Počas prehliadky mesta mohli žiaci obdivovať remeselnú zručnosť majstrov stavbárov, sochárov a maliarov v 14. storočí, ktorí postavili skvost gotickej architektúry na Slovensku - Dóm sv. Alžbety. Mali možnosť zhliadnuť ďalšie pamiatky a zaujímavosti Košíc, o ktorých im fundovane porozprávala pani sprievodkyňa.

Pre mnohých boli zaujímavé nielen Košice, ale aj dobrodružná cesta vlakom s nádherným výhľadom na panorámou zasnežených Vysokých Tatier.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Mladý zdravotník I. a II. stupňa - 2015

Picture-Taker-dg3S2I
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline usporiadal 20. mája 2015 súťaž družstiev „Mladých zdravotníkov". Tejto súťaže sa zúčastnili ako každý rok aj žiaci našej školy z prvého a druhého stupňa. Opäť svojimi vedomosťami, zručnosťami a pohotovosťou dokázali, že patria medzi najlepších. Obidve družstvá obsadili 2. miesto.

Súťaž pozostávala z testovej časti, kardiopulmonárnej resuscitácie a simulovanej situácie, kde bolo treba ošetrovať zlomeniny, krvácavé stavy, popáleniny, poranenia hrudníka - pneumothorax, vyvrtnutia, poranenia chrbtice a iné . Táto súťaž ponúkla našim žiakom mnoho cenných skúseností, ktoré budú schopní v prípade núdze využiť.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Tím - I. stupeň

Vedenie: Mgr. Dana Klimová

Júlia Šimáková - kapitán družstva
Karolína Fanová
Anabel Záhumenská
Martina Šebeňová
Barbora Hrabovská

Tím - II. stupeň

Vedenie: Mgr. Elena Tvrdá

Lea Tomková - kapitán družstva
Natália Gáliková
Paula Šebeňová
Barbara Dižová
Eliška Krajčíová

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Cirkus Jacko 2015

Picture-Taker-uaaWOj
Dňa 13. mája k nám opäť zavítal ukrajinský cirkus Jacko. Predstavili sa v ňom artisti so zaujímavým programom, do ktorého zapájali aj deti. Tie každé číslo odmenili potleskom, čo svedčilo o tom, že vystúpenie sa im veľmi páčilo.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Hyvää päivää Slovakia !

Picture-Taker-mbcoeP
Dobrý deň, Slovensko !

Dňa 27. 4. 2015 sme v priestoroch našej školy srdečne privítali príjemnú a sympatickú rovesníčku z Fínska. Vilma žiakom ôsmeho a deviateho ročníka predstavila svoju krajinu, rodné mesto, školu, prírodu a dokonca nás oboznámila aj s národnými jedlami. Komunikovala plynule po anglicky, pričom žiaci si vypočuli aj zopár informácií v jej rodnom jazyku – vo fínštine. Janka Chamajová, žiačka bilingválneho gymnázia zvládla úlohu tlmočníčky na výbornú, odprezentovala nám autentické fotografie, ktoré nasnímala v októbri na výmennom pobyte vo Fínsku. Eliška Drobčiarová pripravila veľmi peknú prezentáciu o našej škole. Žiaci si na besede rozvinuli svoje komunikačné schopnosti v angličtine i nemčine a získali veľa zaujímavých poznatkov o „krajine tisícich jazier.“

Čítať ďalej

Krajské kolo GEO

Dňa 21.04.2015 sa na Mestskom úrade v Žiline uskutočnilo krajské kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka siedmeho ročníka Lea Tomková. Svoje získané vedomosti a zručnosti z prírodovedných predmetov uplatnila pri riešení náročných úloh v tematickom teste a v praktickej časti. Pri celkovom počte 30 súťažiacich v kategórií E obsadila veľmi pekné 17. miesto.

Lea, srdečne Ti blahoželáme za skvelé umiestnenie a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Čítať ďalej

Deň Zeme

22. apríl je svetový „Deň Zeme", počas ktorého sa snažíme každoročne skrášliť okolie našej školy a obce . Vyzbierali sa odpadky , vyčistili a vyzametali chodníky, cesty, ihriská, autobusová zastávka. Prialo nám aj počasie, celý deň svietilo slniečko, ale hlavne nás po práci hrial dobrý pocit, že sme zlepšili a skrášlili okolie v ktorom žijeme. Čítať ďalej

„Trinásta komnata“

Je ďalším pokračovaním úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných koncertov umeleckej spoločnosti LETart zo Žiliny, ktorá u nás hosťovala dňa 17.4.2015.

Svet drog v programe prirovnávajú ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť každý mladý človek. Silná vizuálna projekcia v spojitosti s melodickou hudbou a motivačným slovom v podaní Borisa Lettricha opäť navodili výbornú atmosféru, ktorá donútila každého k zamysleniu sa nad problémami, ktoré ohrozujú predovšetkým mladú generáciu. Čítať ďalej

Vynášanie Moreny 2015

Picture-Taker-pTrfDJ
Už tradične žiaci našej školy dva týždne pred Veľkou nocou vynášajú Morenu a po zapálení ju vhodia do miestnej riečky, aby sme tak podľa starých tradícií vyniesli zimu a choroby z našich príbytkov a privolali očakávanú jar a teplo.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

Picture-Taker-SMnL1i
Prvé slnečné dni privítala naša škola básňou. 9. marca 2015 sa totiž uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. O tom, že deti majú aj dnes blízko k umeleckému slovu nás presvedčil počet účastníkov, pretože zastúpená bola každá trieda (hádam okrem šiesteho ročníka). Vzácne boli vyrovnané kategórie poézie a prózy. Medzi víťazov sa zapísali v 1. kategórii - Romanka Puchoňová (III.A, poézia), Tomáško Dunaj (III. A, próza), v 2. kategórii Vlado Možješ (V.A, poézia), Julka Šimáková (IV. A, próza), v 3. kategórii Silvia Hulínová (VIII.A, poézia), Zuzana Michalíková (IX. A, próza). Gratulujeme aj všetkým žiakom umiestneným na druhom a treťom mieste.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Súťaž v cudzích jazykoch

Na začiatku marca sme na našej škole zorganizovali súťaž, v ktorej si zmerali sily najlepší angličtinári a nemčinári.

Žiaci 2. stupňa sa zapojili do školskej súťaže "Miniolympiáda v anglickom a nemeckom jazyku". Výsledky ukázali, že naši jednotkári sú skutočne naše "jednotky". Výborne si poradili aj s náročnejšími úlohami a potešili nás svojimi výsledkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme!!!

Anglický jazyk

1. kat.:
1. Barbarka Dižová, Majka Marczinková, 6.roč.
2. Karol Kalabus, 5.roč.
3. Vlado Možješ, 5.roč.

2. kat.:
1. Roman Bukovan, 7.roč.
2. Dominik Šimák, 7.roč.
3. Natália Kočišíková, 7.roč.

3. kat.:
1. Zuzka Michalíková, 9.roč.
2. Marko Dzurík, Samo Škoruba, 9.roč.
3. Betka Hornáková, 9.roč.

Nemecký jazyk

1. kat.:
1. Roman Bukovan, 7.roč.
2. Maroš Mohylák, 7.roč.
3. Natália Gáliková, 7.roč., Majka Marczinková, 6.roč.

2. kat.:
1. Zuzka Michalíková, 9.roč.
2. Kristína Krivošová, 9.roč.
3. Silvia Hulínová, 8.roč.

Čítať ďalej

Geografická olympiáda - boli sme opäť úspešní!

Dňa 05.02.2015 sa konalo v Bytči okresné kolo Geografickej olympiády, kde našu školu reprezentovali títo žiaci:

1. Karol Kalabus, Vladimír Možješ - 5. roč.,
2. Mária Marczinková, Eliška Krajčíová , Barbarka Dižová - 6.roč.,
3. Lea Tomková, Michal Kecík - 7. roč.,
4. Silvia Hulínová - 8.roč.

Po zodpovednej príprave mali žiaci možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v troch častiach testu: monotematická a teoretická časť, praktická časť a geografia miestnej krajiny. Po prvýkrát sa súťažilo v troch kategóriách: Gkat. žiaci 5. roč., F kat. - 6. a 7. roč., E kat. - 8. a 9. roč.

Konkurencia bola vysoká a preto nás úspechy žiakov veľmi potešili.

Blahoželáme úspešným riešiteľom:

1. Karolovi Kalabusovi - 1. miesto v kat. G,
2. Lei Tomkovej - 2. miesto v kat. F.

Cesta za poznávaním zákonitosti Zeme sa pre Leu Tomkovú nekončí, pretože 21.04.2015 bude reprezentovať našu školu v krajskom kole GEO.

Lea, držíme palce! Čítať ďalej

Zápis do I. ročníka

Picture-Taker-kEoK9k
Dňa 29.1.2015 sa konal na našej škole zápis do 1. ročníka. Škôlkari prišli so svojimi pani učiteľkami a v školských laviciach sa rýchlo udomácnili. V uvoľnenej atmosfére nebojácne preukázali svoje schopnosti a zručnosti potrebné pre vstup do ZŠ. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváčikovia svojím milým programom.

Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Školský karneval 2015

Picture-Taker-1TD4XR
Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal vo štvrtok 22. januára 2015 v školskej telocvični.

Sprievod masiek sa začal o 13:30 hodine. Naši žiaci sa zmenili na zvieratá, filmových hrdinov, rozprávkové bytosti, rastliny, ale aj veci dennej potreby. Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota učiteľov. Tie najlepšie masky z každej triedy boli odmenené sladkosťami.

Po vyhodnotení masiek pokračovala voľná zábava do večerných hodín. Podľa ohlasov sa karneval všetkým veľmi páčil.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Posedenie pri stromčeku

Picture-Taker-lfMtaP
Dňa 18.12.2014 zavládla na škole sviatočná atmosféra. Spoločným posedením žiakov a učiteľov pri stromčeku sme si pripomenuli najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Všetky triedy sa predviedli pekným programom. Sprievodným slovom toto podujatie viedli žiaci 9.ročníka - Zuzka Michalíková a Marko Dzurík.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej