Ľudské práva, prevencia šikany a kyberšikany

Picture-Taker-1BCtoD
Dňa 6. mája 2022 navštívila našu školu lektorka Mgr. Nina Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Žiline. Témami besedy boli Ľudské práva pre žiakov piateho a šiesteho ročníka, Šikana - kyberšikana pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. Obe prednášky žiakov veľmi zaujali a zanechali v nich možno i rozporuplné pocity. Mladší žiaci sa dozvedeli viac o svojich právach, no i povinnostiach vyplývajúcich z nich a starší si začali uvedomovať, že šikana a kyberšikana je žiaľ veľmi aktuálna téma a aj jej malé prejavy môžu vyústiť do veľkých problémov.

Duálne vzdelávanie

Picture-Taker-IAunho
Čo všetko žiaci potrebujú, aby sa správne rozhodli pri výbere strednej školy? Aké sú možnosti kariérovej dráhy, ktorými sa môžu uberať po skončení základnej školy? Čo je to duálny systém a aké sú jeho výhody pre žiaka? Odpovede na tieto otázky dostali naši deviataci počas online besedy s Ing. Gabrielou Lackovou z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktorú sme zorganizovali dňa 25. 11. 2021.
Veríme, že aj toto vzdelávanie pomôže deviatakom pri výbere tej správnej strednej školy.


Prednáška o duálnom vzdelávaní

Picture-Taker-0q0vn1
Otázka voľby povolania bola aktuálna aj počas dištančného vzdelávania. Uvítali sme preto ponuku Inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave a pre žiakov ôsmeho ročníka sme 13. 4. 2021 zorganizovali online prednášku o duálnom vzdelávaní. Prednášajúca Ing. Gabriela Lacková našim ôsmakom počas prezentácie vysvetlila, ako funguje duálne vzdelávanie. Žiaci sa dozvedeli, aké sú výhody duálneho vzdelávania, ktoré stredné školy a zamestnávatelia v našom regióne sú do systému duálneho vzdelávania, kde môžu nájsť všetky potrebné informácie.
Veríme, že aj táto prednáška pomôže našim žiakom rozhodnúť sa pre správnu strednú školu.

Irán – zahalená krása

Vďaka projektu Svet okolo nás žiaci 8. a 9. ročníka spoznali 27.09.2019 jednu z ázijských krajín – Irán. Spoločne sme sa pozreli na územie niekdajšej Perzskej ríše, spoznali sme drsnú, hornatú, suchú, no i napriek tomu veľmi pohostinnú krajinu.

Beseda o Holokauste

Picture-Taker-psBVk2
Dňa 4. júna 2019 navštívila našu školu lektorka Mgr. Nina Szabová zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Žiline, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka zaujímavo porozprávala o holokauste, jeho príčinách, ale aj následkoch a ľudských tragédiách s ním spojených. Príbehy jednotlivých ľudí na žiakov hlboko zapôsobili a vyvolali množstvo otázok. Viedli ich aj k zamysleniu sa nad rasovými otázkami, zvládnutím odlišnosti iných a morálnymi záväzkami, ktoré máme všetci bez rozdielu toho, v ktorom historickom období žijeme.

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Picture-Taker-nYCDTD
Kapitánka žilinského policajného zboru p. JUDr. Paula Dobrovolská nás navštívila 9. mája 2019 v našej základnej škole, aby žiakom siedmeho a ôsmeho ročníka porozprávala o svojej práci v policajnom zbore a tiež o právach, povinnostiach a trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových zaujímavých informácií. Diskutovali o veciach, ktoré môžu a nemôžu robiť vzhľadom na svoj vek.

Beseda bola veľmi zaujímavá, už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Beseda o dospievaní

Picture-Taker-M8ecj7
Biologické, emocionálne a sociálne zmeny, ktoré nastávajú v období dospievania sa prejavia v správaní dievčat a chlapcov. Ako prijať uvedené zmeny a „bezproblémovo“ ich zvládnuť sa dozvedeli dievčatá na prednáške 9. mája, ktorú im pripravila špecializovaná zdravotná sestra p. Mária Skukálková. Svoje odborné poznatky a praktické skúsenosti zo zdravotníckej praxe im odovzdala vo veľmi príjemnej a dôvernej atmosfére. Veríme, že dievčatá si odniesli z tejto besedy veľa cenných poznatkov o svojej intimite a správnych hygienických návykoch.

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-mL6GWf
„Zelená je tráva, futbal to je hra a kto góly dáva len ten vyhráva...“ táto dobová futbalová hymna už „rozprúdila krv“ nejednému hráčovi a fanúšikovi futbalu. Obdobný pocit zažili aj naši žiaci 11. apríla 2019, keď sa mohli osobne stretnúť s futbalistami MŠK Žilina. Róbert Boženík a Benson Anang sa aspoň na malú chvíľku stali „kolárovickými hviezdami“ a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky žiakov, ktoré sa týkali ich denného režimu, stravovania, dosiahnutých športových výsledkov a trávenia voľného času. Marketingový manažér Juraj Vitko, viedol takmer celú besedu a žiakov odmenil vstupenkami na zápas MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava. Samozrejme, najkrajšou odmenou pre žiakov bola autogramiáda známych futbalistov.

Fotogaléria

Beseda o extrémizme

Picture-Taker-R7MbyQ
Dňa 18. septembra 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na prejavy extrémizmu. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth, pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s prejavmi extrémizmu v našej spoločnosti, no i predsudkami, ktoré ho môžu vyvolať. Autentickými príbehmi zo života, fotografiami a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí, „bulvárov“ a neoverených článkov v novinách a časopisoch, ktoré dokážu náš úsudok svojou činnosťou ovplyvniť.

Prednáška o Imrichovi Thurzovi

Picture-Taker-kQR7V1
Viete, ktorý strom je v Bytči najstarší? Ak nie, spýtajte sa siedmakov, resp. siedmačok, majú pod ním krásnu fotku. A kým vás k nemu zavedú, porozprávajú vám pár zaujímavých informácií o Imrichovi Thurzovi, ktoré sa dozvedeli na prednáške  v Sobášnom paláci s PhDr. Janou Kurucárovou. 11. 9. 2018 bol nielen termín prednášky, ale aj deň 420-teho výročia narodenia jediného syna palatína Juraja Thurzu - Imricha. My sme sa v tento deň nechali pozvať na prechádzku dejinami a jedným zaujímavým životným príbehom, ktorý sa za menom Imrich Thurzo skrýva.

Fotogaléria

Hyvää päivää Slovakia !

Picture-Taker-mbcoeP
Dobrý deň, Slovensko !

Dňa 27. 4. 2015 sme v priestoroch našej školy srdečne privítali príjemnú a sympatickú rovesníčku z Fínska. Vilma žiakom ôsmeho a deviateho ročníka predstavila svoju krajinu, rodné mesto, školu, prírodu a dokonca nás oboznámila aj s národnými jedlami. Komunikovala plynule po anglicky, pričom žiaci si vypočuli aj zopár informácií v jej rodnom jazyku – vo fínštine. Janka Chamajová, žiačka bilingválneho gymnázia zvládla úlohu tlmočníčky na výbornú, odprezentovala nám autentické fotografie, ktoré nasnímala v októbri na výmennom pobyte vo Fínsku. Eliška Drobčiarová pripravila veľmi peknú prezentáciu o našej škole. Žiaci si na besede rozvinuli svoje komunikačné schopnosti v angličtine i nemčine a získali veľa zaujímavých poznatkov o „krajine tisícich jazier.“

Čítať ďalej

Beseda s futbalistami

Picture-Taker-WZ2JQu
Dňa 25. novembra 2013 zavítali na našu školu futbalisti MŠK Žilina (Dávid Guba a Patrik Le Giang) so svojím manažérom . Nadšené úsmevy a radosť žiakov sprevádzali besedu futbalových reprezentantov v priestoroch telocvične základnej školy. Mladí športovci sa podelili o svoje nielen športové zážitky a skúsenosti, ale aj o spomienky z detstva a školských lavíc. Beseda sa niesla v priateľskom duchu a po jej skončení nasledovala autogramiáda.

Za ochotu, skromnosť a úprimnosť pri stretnutí im ďakujeme a prajeme veľa úspechov v športovej činnosti.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej