Školský ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples.

Dátum: 19. január 2018 (piatok) o 19.00 hod.
Miesto: telocvičňa ZŠ v Kolároviciach
Do tanca hrá: hudobná skupina GALAKTIC z Nemšovej
Občerstvenie: večera, káva, víno, zákusok
Vstupné: 17 €/osobu
Predaj vstupeniek: v škole od 11. 1. 2018
Vstupenky si môžete objednať aj telefonicky
na t. č.: 0910 977 575
Detský karneval: 18. 1. 2018 (štvrtok) o 14.00 hod.

Javorník 2017

V prílohe je uverejnený časopis Javorník 2017

Vianočná besiedka

Picture-Taker-PC30Ck
Máme tu Vianoce, krásny čas,... aj táto pesnička zaznela na vianočnej besiedke, ktorú nám zaspievali žiaci 1. roč. a vytvorili nám príjemnú vianočnú atmosféru. Program na vianočnú besiedku si pripravili žiaci každej triedy a predviedli nám svoje spevácke, hudobné a tanečné schopnosti a zručnosti prostredníctvom vianočných zvykov a tradícií. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie Folklórneho súboru Kolárik pod vedením manželov Schmutzovcov. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali čarovnú a magickú pesničku: „Tichá noc, svätá noc.

Fotogaléria

Vianočný koncert

Picture-Taker-hwthYp
Dňa 19. 12. 2017 zavítali na pôdu našej školy Jaro Gažo a Rado Pažej z Občianskeho združenia Škola života. Vytvorili nám pravú sviatočnú atmosféru najkrajšími vianočnými pesničkami, ktoré boli doplnené obrazovou videoprojekciou. V telocvični na chvíľu zavládla vianočná nálada, žiaci sa aktívne zapájali do spevu a tí odvážnejší – Vaneska Kurucárová, Riana Kaštanová, Vaneska Miková, Eliška Bachoríková, Majka Kurucárová a Richard Tuma krásne pred prítomnými spolužiakmi a učiteľmi zaspievali vianočné pesničky a koledy. Všetci účinkujúci boli odmenení obrovským potleskom.

Fotogaléria

Vianočné medovníčky

Picture-Taker-linI2r
Vánoce, Vánoce přicházejí,... takto nám pri príprave vianočných medovníkov znela veľmi obľúbená vianočná pesnička. Veru, práca nám išla od ruky, pretože šikovné dievčatá z 8. a 9. roč. dokázali za dva dni upiecť a vyzdobiť 170 ks voňajúcich medovníkov. Naša vianočná misia vyvrcholila veľmi príjemnou atmosférou pri vianočnom stromčeku, kde nádherní anjeli ponúkali na predaj medovníkového kapra, hviezdu, stromček, či zvonček. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili myšlienku Vianoc – darovať radosť, potešiť, pohladiť, prispieť,... a hlavne veriť v dobro, lásku a nádej.

Fotogaléria

Návšteva kina

Picture-Taker-1UsO9I
Pozeranie filmov na tablete je dobré, pozeranie filmov v počítači je lepšie, ale pozeranie filmov v kine je najlepšie.:) Dobrá spoločnosť, veľké plátno, skvelý zvuk...a ak sa k tomu pridá ešte aj dobrý príbeh, tak je o zážitok postarané. Potvrdili si to aj žiaci druhého stupňa, keď 19. 12. 2017 navštívili kino v Bytči a ponorili sa do príbehu Kuba a jeho zázračného meča.

Z rozprávky do rozprávky

Dňa 12. 12. 2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Z rozprávky do rozprávky v Bábkovom divadle v Žiline. Prepojením IKT technológií a klasických rozprávok vzniklo pozoruhodné predstavenie. Ústrednou postavou bolo dievčatko Žofka, ktoré hľadalo Jasietku. Pri putovaní rozprávkami jej robil sprievodcu chlapec Pipapendi. Ich cesta bola veselá, ale aj napínavá. Úsmev na tvárach vyčarili najmä rozhovory Žofky so zábudlivým starkým.

Školské kolo Pytagoriády

Picture-Taker-SAoY6L
Dňa 13. 12. a 14. 12. 2017 žiaci 3. až 8. roč. mali možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti z matematiky v školskom kole Pytagoriády. Zadanie úloh bolo náročné, zamerané na rozvoj logického myslenia. Po úspešnom absolvovaní školského kola do okresného kola postupujú:
1. Patrik Cánik a Filip Mohylák (4. A)
2. Ivan Puchoň a Patrícia Dižová (5. A)
3. Romana Puchoňová (6. A)
4. Basrbora Hrobáriková (7. A)
5. Karol Kalabus (8.A)

Postav dom, zasaď strom...

Picture-Taker-mRahKf
Ako sa stavia dom si vyskúšali naši chlapci zo šiesteho a siedmeho ročníka. Zapáčilo sa im to natoľko, že postavili celú dedinku. Stromy sme síce nesadili, zasadili sme len kvety, ale zato do kvetináčov, ktoré vlastnoručne zhotovili šikovní chlapci z ôsmeho ročníka.

Fotogaléria

Hodiny plné zábavy...........

Picture-Taker-fI9oNF
S uplynulým Medzinárodným dňom ľudských práv a Nobelovej ceny za mier, sme sa so žiakmi venovali aktivitám a diskusiam týkajúcich sa danej témy.
Žiaci šiesteho ročníka sa zahrali aktivitu s názvom JEDINEČNÉ ZRKADIELKO, ktorej cieľom bolo „do zrkadielka“ z papiera napísať čo najviac svojich kladných stránok. Pričom pri pohľade do obyčajného zrkadla vidíme len povrch – farbu vlasov, očí, pokožky, úsmev......, no takéto zrkadlo nám dáva nahliadnuť do nášho vnútra a tak sa o sebe a o svojich kamarátoch dozvedieť aj tie tajuplné veci. Na základe lepšieho spoznania sa pôsobí aj uvedomenie si vlastnej dôležitosti, ale aj dôležitosti toho druhého.
Čítať ďalej

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene

Picture-Taker-AzMvQa
Žiaci VI. A sa v predvianočnom čase (8. 12.) vybrali do jedného z najkrajších miest v srdci Slovenska – do Zvolena. Objavili v ňom repliku pancierového vlaku z druhej svetovej vojny – vlak Hurban, zohriali si skrehnuté ruky a potešili oko v divadle JGT na predstavení Polepetko, prekvapil ich aj Mikuláš so sladkou výslužkou len pre nich a konečne dôkladne „obehli“ vianočné trhy a prevetrali peňaženky. O tom, že už samotná cesta vlakom bola radostná sa hádam ani netreba zmieňovať.... :-)

Fotogaléria

Planéta Zem očami piatakov

Picture-Taker-mWv91m
Žiaci 5.A triedy spoločne vytvorili výstavu, ktorá nás preniesla do tajov vesmíru a našej „modrej“ planéty Zem. V rámci predmetu geografia a témy Planéta Zem sme sa rozhodli priblížiť všetkým ostatným žiakom, učiteľom a rodičom nekonečný vesmír a planétu Zem v ňom. Piataci na výrobu svojich projektov použili rôzne materiály a formy, pričom svoje predstavy o danej téme zhmotnili a preniesli tak slnečnú sústavu do našej školy.  

Fotogaléria

Mikuláš v škole

Picture-Taker-Xrmf6Q
Po roku našu školu opäť navštívil Mikuláš. Neprišiel sám, ale v sprievode anjelov a čertov. Všetky deti dostali balíčky so sladkosťami, ale aj „pohladkanie“ od čertov a anjelské srdiečko na líčko.

Fotogaléria

Krajské kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-KSPLS9
Po opätovnom víťazstve v okresnom kole, žiaci 3. a 4. roč. pod vedením p. uč. Vlasty Skukálkovej, dňa 5. decembra 2017 v Dolnom Kubíne, reprezentovali našu školu v krajskom kole vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pomocnú ruku pri organizovaní akcie nám poskytol aj zriaďovateľ - Obecný úrad v Kolároviciach, poskytnutím minibusu na prepravu súťažiacich. Poďakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho „výletu za bronzovou medailou.”

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Picture-Taker-rcJwX3
Záujmová činnosť na škole patrí medzi obľúbené aktivity žiakov v popoludňajších hodinách. Medzi športové aktivity patrí aj strelecký krúžok, pod vedením p. riaditeľa, Mgr. Stanislava Klimu. „Nastrieľané hodiny" boli zároveň súčasťou prípravy na majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky, ktoré sa konali 1. decembra 2017. Na pôde našej školy sme privítali 7 súťažných škôl. Konkurencia bola obrovská, no zvíťaziť mohli len tí najlepší. Popredné miesta získali žiaci našej školy ako jednotlivci, ale aj ako družstvá:
1. miesto: Vladko Kaštan - žiak VIII. A (kategória starších žiakov a žiačok)
1. miesto: Jakub Žídek - žiak VII. A (kategória mladších žiakov a žiačok)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Divadlo Clipperton

Picture-Taker-PNKyQ9
Smiech a dobrá nálada, zavládli 30. novembra 2017 v našej telocvični pri predstavení rozprávky Zbojník Rumcajs, divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Vtipným dejom obohateným o veselé pesničky zaujali herci nielen tých najmenších, ale aj žiakov 2. stupňa. Žiaci mali možnosť spoznať nebojácneho obuvníka, neskôr zbojníka, ktorí svojím humorom a spravodlivosťou prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so „švárnou dievčinou" Mankou. Interaktívne predstavenie plné zábavy a ponaučenia prispelo k osobnostnému rozvoju žiakov.

Fotogaléria

Olympiáda zo slovenského jazyka

Picture-Taker-fOf0Do
Náš žiak 8. ročníka, Karol Kalabus, sa 29. 11. 2017 zúčastnil na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. V okresnom kole súťaže sa zúčastnilo 8 prihlásených žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch častí:
1. z práce s textom zameranej na porozumenie textu,
2. z transformácie textu textu na reklamu,
3. z ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje rečnícke schopnosti.
Ich úlohou bolo v krátkom čase pripraviť a odprezentovať rečnícky prejav na danú tému.
Sily boli vyrovnané, opäť sa potvrdilo známe – nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože postúpiť môže len jeden. Nášmu Karolovi sa podarilo získať pekné druhé miesto. 
K peknému umiestneniu gratulujeme.

Testovanie 5 – 2017

Picture-Taker-mB5hjL
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. roč. ZŠ v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko - organizačným pokynom pre šk. rok. 2017/2018. Testovania sa zúčastnili všetci žiaci 5. roč., test písali z matematiky a slovenského jazyka.

Komparo 2017

Picture-Taker-JtgLTI
Nakoľko príprava na Testovanie 9 - 2018 je veľmi dôležitá, žiaci 9. roč., dňa 16. novembra 2017 absolvovali skúšobné testovanie z matematiky a slovenského jazyka. Výsledky testovania z jednotlivých predmetov, budú objektívnym meradlom aj pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy.

Hodina deťom

Picture-Taker-dwQXet
Áno, vopred ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí 10. novembra 2017 (v piatok) svojím dobrovoľným finančným príspevkom prispejú na podporu preventívnych, intervenčných projektov (napr. projekt „Pomôcť posunúť sa ďalej"), projektov zameraných na školské prostredie, na budovanie bezpečného prostredia a mnohé ďalšie projekty, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom a mladým ľuďom po celom Slovensku pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska. Zbierku budú realizovať žiaci 9. roč. Eliška Krajčíová a Marek Raždík. Žltá pokladnička s usmiatym maskotom Hugom nech Vám pripomenie príbehy pomoci, projekty, ktoré si môžete prečítať na www.hodinadetom.sk.

Záchrana som ja

Picture-Taker-CeyKCy
Je celoslovenský projekt neziskovej organizácie Falck a Nadácie Alianz, ktorý sa zameriava na vzdelávanie detí v oblasti prvej pomoci a aktívne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky. Na vyučovacích hodinách biológie, zdravotníckom krúžku a účelových cvičeniach sa aktívne venujeme otázkam prvej pomoci. Výsledkom celoročnej prípravy sú popredné umiestnenia žiakov v zdravotníckej súťaži. Tentokrát sme sa rozhodli, že sa zapojíme aj do projektu „Záchrana som ja". Žiaci 2. roč. pod vedením p. uč. Klimovej vytvorili básničku s názvom „Nepozorný Mirko", ktorú ilustráciami doplnila žiačka 3. roč. Sofinka Risová. Aj prostredníctvom literárnej tvorby žiaci dokážu poskytnúť prvú pomoc, zachrániť život.

Fotogaléria

„Život po živote“

Picture-Taker-UScfjL
Takýto tajomný názov mala historicko-etnografická prednáška s pracovníčkami Považského múzea, ktorej sa zúčastnili žiaci VI.A a VII.A triedy, 27. 10. 2017 v Sobášnom paláci v Bytči. Dozvedeli sa na nej o zvykoch aj poverách, ktoré sprevádzali našich predkov počas pohrebných rituálov, ale aj o tradíciách a symboloch Keltov počas sviatku Samhainu , či pôvode Halloweenu. Viete prečo väčšinou na „Dušičky“ prší? Spýtajte sa šiestakov alebo siedmakov, odpoveď už poznajú...  

Fotogaléria

Deviataci v akcii...

Picture-Taker-1KGpoK
...... v piatok, 27. 10. 2017, temnota zasiahla našu triedu, my – žiaci, sme sa premenili na strašidlá, v tme sme pocítili strach, zapaľovali čajové sviece, počúvali hudbu, jedli výbornú bábovku, „uzemnili pani učiteľku" a vyrazili sme po triedach, kde sme sa spoločne zabávali a pripomenuli si Halloween. Vieme, čo oslavujeme? Nie, nevieme. Všetci si myslíme, že Halloween má americký pôvod, no nie je to pravda, pretože do USA ho priniesli írski prisťahovalci, ktorí si zachovali keltské tradície. Každoročne, 31. 10. nastáva po celom svete „halloweenske duchovno". My však nezabúdame na svoje kresťanské tradície a každoročne slávime 1. novembra Sviatok všetkých svätých a pamiatkou zosnulých si  pripomíname našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.

Fotogaléria

Pečieme na Halloween

Picture-Taker-SEKQjX
Ku každému sviatku patrí dobré jedlo, a tak si žiačky VI.A a VII.A vyskúšali pečenie so strašidelnou tematikou. Spoločne upiekli a ochutnali pavúčie koláčiky, syrové múmie a pavúčiky z párkov. O tom, že im pečenie šlo, svedčí aj skutočnosť, že po koláčikoch zostali len omrvinky a aj chlapci si pochvaľovali kuchárske umenie spolužiačok.

Fotogaléria

Beseda o zdravej výžive

Picture-Taker-1NpmWk
Stravujem sa skutočne zdravo? Rozumiem zloženiu zdravej stravy? Pijem dosť čistej vody? Takéto a podobné otázky si položili žiaci našej školy počas prednášky spojenej s besedou venovanou otázkam zdravého stravovania dňa 20. 10. 2017. Takýmito a ďalšími zvedavými otázkami zahrnuli MUDr. Máriu Tomkovú, ktorá prednášku a besedu viedla s veľkým úspechom. A ako ste na tom vy? Stravujete sa zdravo? Kedy ste naposledy jedli ovocie a zeleninu? Kamarátite sa s bielym pečivom?

Fotogaléria

Raiffeisen Run aRound

Picture-Taker-WzrM4Y
V zmysle hesla „V zdravom tele zdravý duch" reprezentovali našu školu vo vytrvalostnom behu 19. 10. 2017 v Bytči Samuel Lukniš, Eliška Krajčíová a Roman Paštinský. Všetci zúčastnení prejavili obrovské odhodlanie a bojovnosť pri prekonávaní vlastných bežeckých schopností. Na stupienok víťazov „dobehol" Samko Lukniš z 8. ročníka a odniesol si víťazný pohár, medailu a diplom za 1. miesto v okresnom okruhovom behu Raiffeisen Run aRound.

Samkovi srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Jeseň, pani bohatá

Picture-Taker-pnc0Io
Jesenné prechádzky prírodou, zber ovocia a zeleniny rozvíjajú u detí poznávacie schopnosti a vzbudzujú v nich zvedavosť, akým spôsobom sa dajú vytvoriť z gaštanov, tekvíc, jabĺk, kapusty,... rôzne postavičky a figúrky. Žiaci v ŠKD pod vedením p. uč. Ďurajkovej nazhromažďovali potrebné plody a svojimi šikovnými rukami, fantáziou a kreativitou dokázali premeniť dary jesene na nádherné výtvory, ktoré sú súčasťou výzdoby interiéru školy. Výstava je sprístupnená pre všetkých žiakov, rodičov a návštevníkov školy.

Fotogaléria

Mliečny a ovocný program

Picture-Taker-zqY0AA
Na začiatku šk. roka si pripomíname dva významné dni, a to Svetový deň mlieka v školách (posledná streda v septembri) a Svetový deň výživy (16.10.). Pri tejto príležitosti a v rámci projektu „Zdravie na tanieri" pripravil kolektív školskej jedálne pod vedením p. Lýdie Dzúrikovej 9. októbra chutné a zdravé koláčiky z regionálnej kuchyne. Krásne naaranžovaný stôl s dobrotami bol pre žiakov lákadlom nielen pre oči, ale aj pre chuťové poháriky. Počas dopoludnia sa vystriedali na ochutnávke všetky kolektívy žiakov školy. Príjemným osviežením boli mliečne kokteily s jahodovou, banánovou a čučoriedkovou príchuťou, ktoré nám pripravili žiačky 9. roč. V zdravej výžive sme pokračovali aj v nasledujúci deň, ktorý bol zameraný na prísun vitamínov v podobe ovocného šalátu. Dievčatá 8. roč. pripravili 200 ks ovocných pohárov pozostávajúcich z jabĺk, pomarančov, banánov, hrušiek, bieleho a červeného hrozna. Obrovskou vďakou pre celé tímy, ktoré sa podieľali na príprave mliečneho a ovocného dňa boli „rozžiarené očká a plné brušká".

Fotogaléria

Exkurzia - Osvienčim

Picture-Taker-I0VoQW
Koncentračný tábor Auschwitz – OSVIENČIM - obyčajné slovo. Slovo, ktoré u mnohých ľudí zanechalo tie najväčšie následky ako na tele, tak i na duši či na rozume. Pre väčšinu je to iba slovo, no v skutočnosti to bol vyhladzovací tábor. Osvienčim sa stal symbolom najhroznejšieho zločinu, kde bolo zmarených 1,1 milióna ľudských životov, prevažne Židov, ale i politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov.
Naši ôsmaci a deviataci navštívili Osvienčim 2.10.2017. Spoločne sme sa zoznámili s nie tak neznámou témou a nie tak nedávnou minulosťou, ktorá však nepatrí k tým skutočnostiam, ktorými sa ľudstvo môže pochváliť.
Naši žiaci sa vďaka vynikajúcej sprievodkyni dozvedeli množstvo informácií o Auschwitz I. – Osvienčim a Auschwitz II. -Birkenau (Brezinka). Spoločne sme si odniesli mnoho dôvodov na zamyslenie a aj naše prispenie k lepšej budúcnosti.

Fotogaléria

Otvorenie školského roka 2017/2018

Milí rodičia a žiaci,
pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2017 o 08.00 hod. na nádvorí základnej školy.
Po zahájení šk. roka sa žiaci presunú do tried, preto je potrebné, aby si priniesli prezúvky a písacie potreby.

Goodbye London! Au revoir Paris!

Picture-Taker-peZWGp
Lúčime sa s tebou, školský rok 2016/17, bol si pre našich žiakov viac než úspešným, pretože sme mohli vďaka našim skvelým pedagógom absolvovať nielen teoretickú, ale aj praktickú prípravu pri skúmaní tajomstiev, ktoré nám ponúka naša planéta Zem. K objavovaniu prírodných a kultúrnych krás sme začali blízkym okolím (hrad Hričov, Banská Štiavnica, Vysoké Tatry, Pieniny), ktoré nás motivovali k spoznávaniu aj „ďalekého sveta“. V spolupráci s CK Evas Tour a ZŠ v Predmieri sme zorganizovali od 15. do 21. mája 2017 poznávací zájazd do dvoch európskych metropol - Londýna a Paríža. Čítať ďalej

Sférické kino

Dňa 15. júna si naši žiaci z 1.stupňa oživili svoje vyučovanie tým, že vo sférickom kine, priamo v škole, preskúmali svet, ktorý nás obklopuje, vesmír, ktorý je pre bežného človeka nedosiahnuteľný. Zaujímavé filmy mali možnosť vidieť tak, ako im to žiadne klasické kino neumožní. Ide o 3D, 360-stupňovú filmovú projekciu v nafukovacej kupole. Deti sa cítia ako priami účastníci deja. Všetkým deťom sa projekcie veľmi páčili.

Turistický výlet na hrad Hričov

Picture-Taker-DRWT6F
Jedna z úloh pre piatakov na konci  školského roka bola – poznať región, v ktorom žijeme. A tak sme sa vybrali 13.6. 2017 na blízky, a predsa mnohým neznámy hrad Hričov. Cestou nás sprevádzali informačné tabule náučného chodníka, dych nám bral kopec, ale najmä krása prírody Súľovskej vrchoviny, ktorou sme prechádzali. Hrad nás privítal slnečnou vyhliadkou a spiatočnú cestu nám spestrili aj tri jaskyne. Na záver ešte chladivá zmrzlina...:)

Fotogaléria

Školská exkurzia Pieniny

Picture-Taker-pLgPly
Splavovanie rieky patrí medzi najzaujímavejšie atrakcie pre malých aj veľkých. Žiaci piateho až ôsmeho ročníka by o tom vedeli veľa rozprávať, pretože 7. 6. 2017 úspešne splavili na pltiach rieku Dunajec, ktorá tvorí časť severnej hranice medzi Slovenskom a Poľskom. Okrem toho navštívili poľské kúpeľné mestečko Szcziawnica, v horúcom dni sa ochladili v múroch kamaldulského Červeného kláštora, kde si pripomenuli stredovekú históriu a život mníchov, medzi inými aj významného mnícha, ktorý do dejín vošiel ako lietajúci Cyprián. Domov sa vracali plní zážitkov a dojmov z krásneho prostredia Pieninského národného parku.

Fotogaléria

Exkurzia do Banskej Štiavnice

Picture-Taker-Xkd6p3
„Sú len dve fajty ľudí – tí, ktorí v Štiavnici doposiaľ neboli a takí, ktorí sa do nej zaľúbili.“ To sú slová básnika Andreja Sládkoviča, ktorý mesto Banská Štiavnica miloval a ktorého ľúbostný príbeh s Marínou pripomína aj lavička pre zamilovaných, ktorú sme v tomto meste objavili. Sprevádzaní sprievodkyňou sme si pri prehliadke mesta uvedomili, že je pravdivé tvrdenie, ktoré hovorí, že v Štiavnici sú len dva smery – hore a dolu. Spoznali sme niektoré zo siedmich divov Štiavnice. Naše unavené nohy si odpočinuli pri prehliadke banského múzea a opätovne sme sa „spotili“ pri ryžovaní zlatinky. Už ako osvedčení zlatokopovia sme sa smelo pustili do bane a skúsili si banícke oblečenie, sfáranie do bane, aj pobyt v úzkych priestoroch stredovekej šachty. Viac slov hádam ani netreba, pozrite si radšej fotografie .

Spoločné stretnutie detí

Picture-Taker-3HYVL2
Dňa 1.6.2017 nás navštívili žiaci 3. a 4.ročníka zo ZŠ Petrovice. Spoločne s našimi žiakmi si zasúťažili v rôznych disciplínach, za ktoré boli odmenení krásnymi medailami a sladkosťami.
Dúfame, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“ - 2017

Picture-Taker-i4J2HO
Dňa 12.5.2017 v regionálnom kole v Žiline si opäť otestovali svoje znalosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci naši „Mladí zdravotníci I. a II. stupňa“.
Družstvo dievčat II.stupňa v náročnej konkurencii obsadilo pekné 2. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-WExqDP
Vo štvrtok - 4. mája 2017 sa v areáli našej školy uskutočnilo okresné kolo „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“, ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Bytči. Cieľom súťaže mladých záchranárov je v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia pripraviť žiakov na možné riziká a následky v prípade živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Mládežníci si tak prakticky precvičili získané vedomosti s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov a upevnili si i návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí.
Čítať ďalej

Stavanie mája 2017

Picture-Taker-bHiMyc
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
...takto nôtili deti pri stavaní mája pod vedením p. učiteľky Klimovej. Akcia sa uskutočnila na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra.

Fotogaléria

Zápis do 1. ročníka (2017)

Picture-Taker-MmDldN
Zápis do 1. ročníka sa uskutočnil dňa 7.apríla 2017. Budúci prváčikovia preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa doteraz naučili v materskej škole i doma. Pekne riešili zadané úlohy, pričom ich prišli povzbudiť aj terajší prváci svojím milým programom pod vedením p. učiteľky Gottliebovej. Za svoju usilovnosť dostali malé darčeky, ktoré pre nich pripravilo vedenie školy, p. učiteľky 1. stupňa a školský klub detí.

Touto cestou ďakujeme pani učiteľkám, vychovávateľkám aj rodičom za ochotu a spoluprácu.

Fotogaléria

Vynášanie Moreny 2017


Picture-Taker-OEG1i5
Touto ľudovou tradíciou si každý rok pripomíname a zachovávame obyčaje našich predkov. V sprievode žiakov a učiteľov sme ju vyniesli a skončila upálená a utopená v riečke Kolárovičke.

Fotogaléria

Výsledky súťaže o najlepšieho čitateľa

I. kategória
1.miesto: Tomáš Dunaj
2.miesto: Karolínka Fanová
3.miesto: Filip Sedlák
4.miesto: Patrik Hrtánek

II. kategória
1.miesto: Karol Kalabus
2.miesto: Barbora Hrabovská
3.miesto: Sabína Rísová
4.miesto: Adela Hrtánková

III. kategória
1.miesto: Natália Kočišíková
2.miesto: Lea Tomková
3.miesto: Mária Marczinková
4.miesto: Eliška Krajčíová

Detailnejšie informácie

Fotogaléria

PUSS in BOOTS

Picture-Taker-RZfJFa
Dňa 8.3.2017 sa naši mladší angličtinári pobavili i niečo nové naučili vďaka návšteve anglicko-slovenského divadelného predstavenia Puss In Boots ( Kocúr v čižmách), ktoré pre nás v Dome kultúry v Bytči odohrali skvelí herci z Divadelného centra v Martine. Predstavenie bolo milé, zábavné i náučné. Žiaci mohli sledovať milú rozprávku s pesničkami, a to v anglickom i slovenskom jazyku. Hra sa všetkým veľmi páčila. Žiaci a pani učiteľky, ktoré sa predstavenia zúčastnili, si odniesli príjemný zážitok a dobrú náladu. Divadelnému centru veľmi pekne ďakujeme .

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-XztQkx
Dňa 22. 2. 2017 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov zo všetkých ročníkov. Všetci si pripravili zaujímavé a krásne ukážky umeleckého slova a so cťou reprezentovali svoje triedy. Víťazom gratulujeme a držíme im palce, aby úspešne reprezentovali našu školu aj v okresnom kole.
 
Výsledky:
Čítať ďalej

Mein Lieblingsfach ist Deutsch

Picture-Taker-F07pun
„Môj obľúbený predmet je nemčina,“ prezentuje na vyučovacích hodinách NEJ žiak 9. ročníka Roman Bukovan. Svoje jazykové schopnosti začal rozvíjať od 3. ročníka v ZŠ s MŠ v Petroviciach. Pravidelná príprava na vyučovacie hodiny a vnútorná motivácia neustále sa zdokonaľovať v ústnom a písomnom prejave bola Romanovou devízou postupu do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 19. 02. 2017 v CVČ v Bytči. Po absolvovaní počúvania s porozumením, čítania s porozumením, testu a voľného rozprávania obsadil a zároveň aj obhájil minuloročné, veľmi pekné 2. miesto. Veríme, že svoje nadanie bude naďalej rozvíjať a tešiť sa z dosiahnutých úspechov.

Srdečne blahoželáme!

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!


Zákon Vám umožňuje darovať 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

● skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
● skvalitnenie vybavenia školy

Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

Formuláre sú k dispozícii na riaditeľstve ZŠ Kolárovice. Môžete o ne požiadať aj prostredníctvom Vašich detí.

Zároveň ďakujeme všetkým darcom, ktorí darovali 2% dane z príjmu za rok

Školský karneval

Picture-Taker-BQCEJT
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani na našej základnej škole. Uskutočnil sa 19. januára (piatok). Karneval organizuje naša škola pravidelne už každý rok a žiaci sa doň radi zapájajú. Vždy si pripravia masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v pekne vyzdobenej telocvični a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. A nemali to veru vôbec jednoduché. Tie najkrajšie boli odmenené sladkými odmenami. Okrem toho dostali všetci žiaci balíčky so sladkosťami a ovocím od RZ. Po vyhodnotení masiek nasledovala diskotéka, ktorú viedol Paľko Hrobárik.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme. A že sme sa skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-UAS16C
Vianoce sú časom pokoja, lásky, radosti a vzájomného porozumenia. Tento posvätný čas nám priblížili naši žiaci pod vedením triednych učiteľov vo svojom krásnom vianočnom programe. V telocvični zavládla príjemná atmosféra.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto programe a výzdobe telocvične podieľali.

Fotogaléria

Vystúpenie ASTRONYX

Picture-Taker-Istvv2
V stredu - 20. 12. 2016 sa v našej škole učilo opäť netradičným spôsobom prostredníctvom multimediálnej prezentácie vzdelávacej agentúry ASTRONYX, ktorú realizoval Mgr. Karol Petrík. Okrem dynamických ukážok a pútavého rozprávania si žiaci pozreli aj niekoľko pokusov z fyziky a zapojili sa do súťažných disciplín.

Fotogaléria

Pozvánka na ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2017(piatok), o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.

Vstupné: 17 Eur – v cene je večera, víno, káva, dezert
Do tanca hrá skupina: RELAX

Vstupenky si možno rezervovať na t.č.: 0910 977575

Detský karneval: 19.1.(štvrtok) 2017 o 14.00 hod.