Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-XztQkx
Dňa 22. 2. 2017 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov zo všetkých ročníkov. Všetci si pripravili zaujímavé a krásne ukážky umeleckého slova a so cťou reprezentovali svoje triedy. Víťazom gratulujeme a držíme im palce, aby úspešne reprezentovali našu školu aj v okresnom kole.
 
Výsledky:
 
1. Kategória:
1.miesto/poézia – Alex Lȍrincz (II.A)
1.miesto/ próza – Alexandra Lutišanová (III.A)
2.miesto/poézia – Vanessa Miková (II.B)
2.miesto/ próza – Richard Dzúrik (II.B)
3.miesto/poézia – Sofia Risová (II.B)
3.miesto/próza – Patrícia Dižová (IV.A)

2. Kategória:
1.miesto/poézia – Romana Puchoňová (V.A)
1.miesto/ próza – Karol Kalabus (VII.A)
2.miesto/poézia – Vlado Možješ (VII.A)
2.miesto/ próza – Karolína Fanová (V.A)
3.miesto/poézia – Adela Hrtánková (VI.A)
3.miesto/próza – Júlia Šimáková (VI.A)

3. Kategória:
1.miesto/poézia – Dominik Šimák (IX.A)
1.miesto/ próza – Natália Gáliková (IX.A)
2.miesto/poézia – Mária Marczinková (VIII.A)
2.miesto/ próza – Eliška Krajčíová (VIII.A)

Fotogaléria