Súťaž

Okresné kolo v bedmintone žiakov

Picture-Taker-UsTUJJ
Bedminton je raketový šport vyžadujúci nielen dobrú kondíciu, ale aj výborný postreh. Patrí medzi olympijské športy. Aj na našej škole má svoje miesto nielen na hodinách telesnej výchovy.  Medzi žiakmi je obľúbený, a preto sa zapojili do okresného kola, ktoré sa už tradične konalo v Bytči 27. 5. 2022. Za našu školu súťažili siedmačky Karolína Mahdoňová a Riana Kaštanová. Skončili na krásnom treťom mieste. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

ENGLISHSTAR

Picture-Taker-vuxJyl
Opäť sme sa zapojili do jazykovej sútaže ENGLISHSTAR!
Žiaci 5.- 8. ročníka sa úspešne popasovali so zaujímavými testami, ukázali, že sú dobrí :) a urobili nám radosť. 
Najlepšie hodnotenie, viac ako 90%, získali:

  • Roman Polko z 5.A,
  • Lea Dižová, Daniela Bátrnová, Nicol Gáliková, Dominika Mičacíková zo 6.A,
  • Alex Lőrincz zo 7.B,
  • Patrik Cánik z 8.A triedy.

Ďalší súťažiaci získali tiež pekné hodnotenie.

Všetkým ďakujeme, blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

Moje ľudské práva

Picture-Taker-u9qjaL
Žiaci našej školy sa zapojili i tento rok do súťaže „Moje ľudské práva“, ktoré organizuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva v Bratislave.  Výtvarné práce našich žiakov taktiež prispeli k vysokej umeleckej i ľudskoprávnej  úrovni a zároveň im umožnili pochopiť ľudské práva, ktorými podporili hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj. 

Okresné kolo vo florbale

Picture-Taker-mzc9XV
Kolektívne športy patria medzi obľúbené aktivity žiakov a reprezentáciou školy prispievajú k pekným športovým zážitkom a výkonom. Svoje športové nadšenie predviedli chlapci aj v okresnom kole vo florbale, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2022 v Predmieri. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z bytčianskeho okresu, pričom žiaci odohrali 4 zápasy s 1 prehrou a získali veľmi pekné 3. miesto. Najkrajšou odmenou bol potlesk, získaná medaila a diplom.

Školu reprezentovali: K. Gerčič, A. Nichta, R. Tuma, M. Skukálek, A. Skukálek, M. Hrbek, D. Stepič, F. Mohylák a M. Možješ.

Gratulujeme!

Slávik Slovenska 2022

Picture-Taker-rUsZv7
Dňa 11. mája 2022 sa v Bytči konala súťaž -  Slávik Slovenska 2022.
Našu školu reprezentovali v II. kategórii Emil Benko – žiak z 5. A triedy  a v III. kategórii Lenka Drobčiarová – žiačka zo 7. A triedy.  Obaja zaspievali slovenské ľudové piesne a piesne z nášho regiónu. Aj keď nestáli na stupni víťazov, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok.

Krajské kolo celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Martine

Picture-Taker-s65bwe
Aj naša škola mala zastúpenie v krajskom kole HK v Martine, ktoré usporiadalo Turčianske kultúrne stredisko a Literárne múzeum SNK v Martine. V tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaži v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy detí, mládeže aj dospelých nás reprezentoval v I. vekovej kategórii náš najmladší nádejný recitátor II. A triedy Timotej Komada.

Určite to bola pre neho veľká skúsenosť a možnosť vzájomnej prezentácie a konfrontácie s ostatnými súťažiacimi. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať a robiť nám všetkým každoročne radosť.

Do budúcna mu prajeme veľa úspechov!

Pytagoriáda – okresné kolo

Picture-Taker-XhZLqm
Minulý týždeň sa v dňoch 29. a 30. 3. konalo okresné kolo Pytagoriády elektronickou formou aj na našej škole. Úspešných riešiteľov školského kola sme mali 10: Dušan Benko (3A), Michal Drličiak (3A), Lea Dzúriková (3A), Kristína Mesiačková (3A), Šimon Skukálek (3A), Laura Žabčíková (3A), Samuel Kremeň (4A), Daniela Bátrnová (6A), Nicol Gáliková (6A), Alex Lőrincz (7B), ktorí postúpili do okresného kola, kde bola konkurencia naozaj vysoká. Tešíme sa, že aj napriek náročnej dobe sa tejto známej matematickej súťaže zúčastnili. Aj keď sa naši žiaci na výsledkovej listine úspešných riešiteľov neumiestnili, sme radi, že si našli čas a mohli tak reprezentovať našu školu a mohli získať cenné skúsenosti do budúcna. Vyslovujeme im veľkú vďaku, ako aj pani učiteľkách a pánovi učiteľovi, ktorí ich s trpezlivosťou vedú k  objavovaniu matematiky.

Šaliansky Maťko

Picture-Taker-eaK2nu
Po úspechoch v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín sa môžeme pochváliť aj úspešnou účasťou na súťaži v prednese povestí. Okresné kolo Šalianskeho Maťka sa konalo 7.4. 2022 v priestoroch CVČ v Bytči a naša škola mala hneď 2 želiezka v ohni. V prvej kategórii nás reprezentoval Timotej Komada z II.A, ktorému gratulujeme k získaniu 2. miesta. V druhej kategórii nás reprezentoval Martin Drličiak z V.A, ktorý dostal pochvalný list. Obom súťažiacim ďakujeme a tešíme sa na ďalšie recitačné príležitosti.

Fotogaléria

Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-uW704S
Štyria žiaci na stupňoch víťazov! V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa uskutočnila 18. 3. 2022 v CVČ v Bytči, nás reprezentanti z našej školy zastupovali viac ako úspešne. S veľkou radosťou oznamujeme, že 1. miesto v 1. kategórii, za recitáciu poézie získal Timotej Komada, žiak z II.A triedy. Ďalej bude našu školu reprezentovať v krajskom kole. Držíme mu palce, prajeme pevné nervy a úspech.

V 2. kategórii získal za recitáciu prózy krásne 2. miesto Tomáš Votava, žiak V.A triedy.

Z rovnakej triedy je aj ďalší úspešný recitátor, Martin Drličiak, ktorý sa umiestnil na výbornom 3. mieste za recitáciu poézie. Naša škola mala ohnivko aj v 3. kategórii, kde sa na skvelom 3. mieste umiestnila s recitáciou prózy žiačka VIII.A triedy – Alexandra Lutišanová.

Gratulujeme všetkým umiestneným žiakom a za peknú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-0dtLJd
14. marca 2022 sa po dvoch dlhých rokoch poznačených pandemickými opatreniami konečne uskutočnilo prezenčné školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov a zastúpené boli všetky kategórie v oblasti poézie aj prózy. Niektorí mladší žiaci zažili takúto súťaž s recitáciou pred publikom po prvýkrát, starší si obnovili skúsenosti spred dvoch rokov. Pre všetkých súťažiacich znamená postaviť sa pred ostatných a recitovať, nielen skúšku pamäti a umeleckého prednesu, ale aj skúšku odvahy a sebaprekonania. O to väčšmi nás teší, že to všetci súťažiaci zvládli. O tom svedčí aj umiestnenie súťažiacich:

1. kategória/poézia – 1. miesto: Timotej Komada, II.A
                                  2. miesto: Simonka Hulínová, IV.A
                                  3. miesto: Michal Drličiak, III.A

1. kategória/próza –  1. miesto: Bianka Skukálková, II.A
                                  2. miesto: Branko Dvorák, IV.A
                                  3. miesto: Lea Dzúriková, III.A
2. kategória/poézia – 1. miesto: Martin Drličiak, V.A
                                  2. miesto: Nicol Gáliková, VI.A
                                  3. miesto: Lívia Miková, V.A

2. kategória/próza –  1. miesto: Tomáš Votava, V.A
                                  2. miesto: Dominika Mičacíková, VI.A

3. kategória/poézia – 1. miesto:  Alex Lőrincz, VII.B
                                  2. miesto: Filip Hujík, IX.A
                                  3. miesto: Lenka Drobčiarová, Elizabeth Slípková, VII.A

3. kategória/próza – 1. miesto:  Alexandra Lutišanová, VIII.A
                                 2. miesto: Alexandra Bachoríková, VII.A
 
Šiesti žiaci budú reprezentovať našu školu na okresnom kole HK v Bytči.
Držíme im palce :-)

Pytagoriáda

Picture-Taker-x5WvgM
V dňoch 8. a 9. 12. 2021 sa uskutočnila aj na našej škole Pytagoriáda, matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. O túto súťaž prejavilo záujem 32 žiakov našej školy.
8. 12. 2021 absolvovali žiaci súťaž v kategórii podľa ročníkov: P3, P4, P5, táto súťaž je dvojkolová (školské a okresné kolo).
9.12.2021 súťažili vyššie ročníky v kategóriách P6, P7 a P8, táto súťaž je trojkolová ( školské, okresné a celoštátne kolo). Účastníkmi okresného kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolo súťaže, pričom úspešný je ten riešiteľ, ktorý dosiahol minimálne 10 bodov za správne vyriešené príklady.

Úspešní riešitelia školského kola v jednotlivých kategóriách sú:

P3 – Dušan Benko, Michal Drličiak, Lea Dzúriková,
Kristína Mesiačková, Šimon Skukálek, Laura Žabčíková,
P4 – Samuel Kremeň,
P6 – Daniela Bátrnová, Nicol Gáliková,
P7 – Alex Lőrincz.

Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za ich prejavený záujem, úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom, okresnom kole súťaže, o ktorom budú včas informovaní.

Všetkovedko

Picture-Taker-PytBZw
30. novembra 2021 prebehla v našej základnej škole vedomostná súťaž Všetkovedko pre žiakov prvého stupňa. Do súťaže sa tento rok zapojilo 21 žiakov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Druháci riešili 24 otázok, tretiaci a štvrtáci odpovedali na 30 otázok, napríklad z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, informatickej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a dopravnej výchovy.
Veľmi nás teší, že naši žiaci nestratili chuť súťažiť a porovnávať svoje vedomosti s deťmi z celého Slovenska. Za svoje úsilie a prejavené vedomosti budú odmenení diplomom a podľa úspešnosti aj vecnou odmenou. Výsledky budú zverejnené na www.vsetkovedko.sk 20. decembra 2021.

Vedomostná súťaž iBobor

Picture-Taker-VLurWd
Dňa 12.11.2021 sa konala medzinárodná informatická súťaž pod názvom iBobor. Ide o súťaž, ktorá chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Táto súťaž sa v minulom školskom roku konala v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT). Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili 5 žiaci, z toho 4 boli úspešní riešitelia:

1. Branko Dvorák - 4.A
2. Martin Drličiak - 5.A
3. Jakub Hlavoň - 5.A
4. Roman Polko - 5.A.

Žiakom boli odovzdané diplomy a sladká odmena.
Srdečne im blahoželáme!

Fotogaléria

Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena

Picture-Taker-phIYWj
Žiačky našej školy Dominika Mičacíková z 5.A, Nikola Kováčiková zo 7.A a Natália Chobotová z 8.A sa úspešne zúčastnili výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“, za ktorú dostali ďakovný list. Ich práce boli Slovenským národným strediskom pre ľudské práva v Bratislave vyzdvihnuté a prispeli k vysokej umeleckej a ľudskoprávnej úrovni súťaže.

Dievčatám k významnému úspechu gratulujeme!

Moje ľudské práva

Picture-Taker-cuc8Zp
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva usporiadalo 9. ročník súťaže Moje ľudské práva, ktorej sa zapojili aj naši žiaci s výtvarnými prácami na tému „Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena“. Svoje práce poslali žiačky z 5.A triedy – Dominika Mičacíková, zo 7.A triedy Nikola Kováčiková a z 8.A triedy Natália Chobotová. Dievčatám držíme palce

Cesty za poznaním minulosti

Picture-Taker-mcmgZK
Múzeum SNP v Banskej Bystrici vyhlásilo 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže, ktorá sa koná pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Naša žiačka Vanesa Slípková zo 6.A triedy si vybrala výtvarnú tému „Zviera je živý tvor, nie hračka. Má svoje práva“. Všetci jej držíme palce.

Okresné kolo vo volejbale dievčat

Picture-Taker-LExsO3
Mimoškolská činnosť žiakov sa podpísala k peknému úspechu, ktorý sme dosiahli 5. marca 2020 v Bytči. Dievčatá z volejbalového krúžku svojou vytrvalosťou a športovým nasadením obhájili minuloročné, veľmi pekné 1. miesto na majstrovstvách okresu Bytča vo volejbale žiačok základných škôl.

Školu reprezentovali: B. Hrabovská, A. Hrtánková, B. Hrobáriková, R. Puchoňová, M. Šebeňová, P. Dižová a S. Sliacká.

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Školské kolo HK

Picture-Taker-ud5yIR
Dobré meno recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín opäť potvrdili aj naši žiaci v školskom kole, ktoré sa uskutočnilo 4. marca. Súťažnej prehliadky umeleckého slova sa zúčastnilo 22 žiakov a súťažili v troch kategóriách v žánroch poézie aj prózy. Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Martinko Drličiak z III. A, v próze zvíťazila Vivien Chupková z II. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Alex Lőrincz z V.B , v próze Alexandra Lutišanová zo VI. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazila Adelka Hrtánková z IX.. ročníka, v próze Barborka Hrobáriková z IX. ročníka.

Fotogaléria

Šaliansky Maťko

Picture-Taker-NvTZwz
Povesť prebúdza v žiakovi záujem o dávnu minulosť národa a rodnej krajiny a čo je dôležité, vychováva a usmerňuje jeho etické správanie. To, že je o tento žáner záujem a súťaž sa stáva známou a vyhľadávanou, svedčí už 27. ročník súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Okresné kolo tejto súťaže sa konalo v piatok 10. januára 2020 v CVČ v Bytči a našu školu reprezentovali žiaci Martin Drličiak, Alex Lőrincz a Alexandra Lutišanová. Všetci traja nám urobili veľkú radosť, pretože Martinko Drličiak bol prvý v I. kategórii a bude nás ďalej reprezentovať na regionálnom kole, Alex Lőrincz bol druhý v II. kategórii a Alexandra Lutišanová skončila na peknom druhom mieste v III. kategórii.
Všetkým srdečne gratulujeme.

Vedomostné a súťaže

Picture-Taker-nbqsZi
Najdôležitejším faktorom edukačného procesu je príprava žiakov na život tak, aby dokázali svoje nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti uplatniť v rôznych sférach spoločenského, kultúrneho a športového života. Prínosom pre ich osobnostný a profesijný rozvoj sú rôzne súťaže a olympiády, ktoré im poskytujú spätnú väzbu o ich pripravenosti na spĺňanie náročných kritérií v pokračovaní v ďalšom štúdiu. V skratke uvádzame vedomostné súťaže, ktoré sa uskutočnili na našej škole od septembra do decembra 2019:

1. Testovanie 5
2. Komparo - žiaci 8. roč. si overili svoje vedomosti a z predmetov SJL, MAT, BIO a GEO a žiaci 9. roč. zo SJL a MAT,
3. Expert Geniality Show zahŕňala témy: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? a Góly, body, sekundy, z ktorých si žiaci mohli vybrať dve témy.
3. Všetkovedko
5. Pytagoriáda
6. Ypsilon – slovina je hra


Súťaž v športovej streľbe

Picture-Taker-8yEg20
Dňa 22.11.2019 sa konalo na našej škole okresné kolo v streľbe zo vzduchovky. Súťaže sa zúčastnili športové družstvá z okolitých škôl. Konkurencia bola pomerne vysoká, no aj napriek tomu sme získali cenné kovy. V kategórií mladších žiakov 2. miesto získal Ivan Puchoň a v kategórií starších žiakov 1. miesto získal Marián Králik. Úspešní boli nielen jednotlivci, ale aj družstvá, ktoré svojou „presnou muškou“ obsadili 1. a 2. miesto.

Blahoželáme!

Súťaž vo vybíjanej

Picture-Taker-kgEfeT
Dňa 15.11.2019 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v minivybíjanej koedukovaných družstiev žiakov 1. stupňa základnej školy. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Ul. mieru v Bytči. Na okresnom kole sa stretlo šesť družstiev, z ktorých ako víťazi skončili naši žiaci. Po obhájení minuloročného prvenstva v okresnom kole pokračovali v „hľadaní športového šťastia“ v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 26.11.2019 v Dolnom Kubíne. Po vzájomných zápasoch a športovom nasadení obsadili žiaci veľmi pekné 3. miesto.

Školu reprezentovali: P. Hrobáriková, D. Mičacíková, T. Hrabovská, N. Gáliková, K. Gendiarová, K. Jančiová, S. Valiček, J. Skukálek, A. Hruštinec, P. Koniar, T. Votava, V. Chupková.

Gratulujeme!

Fotogaléria

Krajské kolo súťaže mladých záchranárov CO

Picture-Taker-i7AOFw
28. mája 2019 reprezentovali našu školu víťazi okresného kola Barbora Hrabovská, Sabina Risová, Karol Kalabus a Vladimír Možješ v krajskom kole súťaže Mladých záchranárov CO, ktoré sa konalo v Oravskej Porube v kempe Tília Gäceľ. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach – zdravotná príprava, ochrana pred požiarmi, dopravná výchova, civilná ochrana, beh a streľba. Súťaže sa zúčastnili najlepšie družstvá zo žilinského kraja a tak sme hrdí, že aj žiaci našej školy boli jej súčasťou.

Fotogaléria

Okresné kolo v malom futbale

Picture-Taker-g4Wzq1
Dňa 23. mája 2019 sa konalo Okresné kolo mladších žiakov vo futbale. Pre nepriaznivé počasie sa futbal odohral prevažne v hale Základnej školy v Predmieri. Turnaja sa zúčastnilo 9 základných škôl, žiaci boli rozdelení do troch skupín. Po vzájomných zápasoch so ZŠ Mierová a Kotešová si vybojovali postup do finále, kde obsadili veľmi pekné 2. miesto. Futbalovej „striebornej” zostave v zložení Danko Meliš, Daniel Dižo, Samko Žídek, Peter Cigánik, Samko Lukniš, Mário Kočišík a Vladko Kaštan srdečne blahoželáme!

Moje ľudské práva

Picture-Taker-nWWwsO
Znalosť základných ľudských práv a slobôd by mala byť jednou z priorít každého človeka. Nikola Kováčiková z 5.A, Karina Fernézová, Albert Skukálek, Richard Tuma zo 6.A, Simona Hrabovská a Zuzana Škorubová z 9.A výtvarne vyjadrili svoj postoj k základným ľudským právam a prihlásili sa do 7. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. Za účasť a umeleckú hodnotu žiackych prác bol našej škole udelený Ďakovný list.

Mladí zdravotníci

Picture-Taker-a7PDw4
Opäť „šťastena pri nás stála“ a my sme obstáli v širokej konkurencii. Veľmi nás teší úspech našich mladších žiakov, ktorý dosiahli 10. mája v zdravotníckej súťaži. Po preukázaní nadobudnutých teoretických vedomostiach a praktických zručnostiach z poskytovania predlekárskej prvej pomoci získali 1. miesto. Dúfame, že budú naďalej postupovať po „záchranárskej pyramíde„ a svoje získané skúsenosti budú vedieť aplikovať aj v bežnom živote.

Školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

Gratulujeme!

Fotogaléria

English star - Let yourself shine

V piatok 10. mája 2019 sme sa opäť zapojili do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISHSTAR. 37 žiakov druhého stupňa sa rozhodlo otestovať a porovnať svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi. Vypracovali zaujímavý písomný test z angličtiny a už teraz netrpezlivo očakávajú výsledky súťaže, aby sa právom mohli nazvať „HVIEZDAMI V ANGLIČTINE“ .

Všetkým zúčastneným držíme palce.

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-yKEMY9
O tom, že vybíjaná patrí medzi obľúbené športové aktivity našich žiakov niet pochýb, pretože dievčatá opäť získali 30. apríla na majstrovstvách okresu v Predmieri najcennejšie umiestnenie – 1. miesto. Športové nadšenie a úspechy, ktoré žiaci dosiahli v poslednom období svedčia o tom, že našich žiakov viac baví aktívne športovanie ako „pasívne vysedávanie“ pred televíziou,...

Školu reprezentovali: Tamara Bugalová, Nikola Kováčiková, Anita Škorubová, Veronika Gálišová, Patrícia Dižová, Karina Fernézová, Laura Slípková, Simona Sliacká, Veronika Uhláriková, Michaela Krivošová, Martina Šebeňová, Romanka Puchoňová.

Dievčatám blahoželáme a želáme veľa šťastia v postupovom kole.

Fotogaléria

Okresná súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-iM8Pt3
Jednou z obrovských výziev pre 21. storočie je rozvoj vzájomnej spolupráce. Dôležité je, aby žiaci pociťovali zodpovednosť, napr. za prípravu na vyučovanie, súťaž, svoje správanie voči sebe a okoliu. Takáto čiastočná príprava žiakov pre život vyvrcholila 25. apríla 2019 v okresnom kole súťaže „Mladý záchranár civilnej ochrany“, kde súťažiaci preukázali výborné praktické zručnosti, schopnosti a teoretické vedomosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, hasenia malých požiarov a civilnej ochrany. Odmenou za ich spoločnú tímovú prácu a vzájomné učenie sa, je umiestnenie na stupni víťazov. Sabinka Risová, Barborka Hrabovská, Karol Kalabus a Vladko Možješ získali najvyššiu métu súťaže - 1. miesto a zaručený postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28. mája 2019 v Dolnom Kubíne.
Gratulujeme a prajeme im veľa šťastia v postupovom kole!

Fotogaléria

Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Picture-Taker-NLUSHJ
19. 3. 2019 sa uskutočnilo  okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Aj ZŠ
Kolárovice v ňom mala svoje silné zastúpenie - Vivien Chupkovú, Alexa Lőrincza, Mateja
Možješa, Alexandru Lutišanovú, Mária Kočišíka a Karola Kalabusa. V troch kategóriách,
v prednese poézie aj prózy sa stretli s tými najlepšími z celého okresu a domov si odniesli
hneď dve ocenenia: 1.miesto v prednese poézie, v 1.kagórii získal Alex  Lőrincz a 3.miesto
v prednese prózy v 1.kategórii získala Vievienka Chupková.

Gratulujeme!

Fotogaléria

Okresné kolo vo volejbale chlapcov

Picture-Taker-JOugj5
Dňa 15. marca sme pokračovali v športových úspechoch, ktoré naša škola zaznamenala v poslednom období. Pravidelné tréningy a úsilie, ktoré chlapci na súťaži preukázali, pretavili na najcennejší stupienok víťazov – 1. miesto. Z víťazstva sa tešili nielen chlapci, ale aj dievčatá, ktoré sa stali motiváciou pre ostatných žiakov školy, aby sa aktívne zapájali do voľnočasových aktivít.

Školu reprezentovali: P. Cigánik, K. Kalabus, V. Kaštan, M. Kočišík, S. Lukniš, V. Možješ a J. Žídek.

Víťazom blahoželáme!

Fotogaléria

Okresné kolo vo volejbale

Picture-Taker-IVtIqB
Aktívne využívanie voľného času sa podpísalo k peknému úspechu, ktorý sme dosiahli 1. marca 2019 v Bytči. Dievčatá z volejbalového krúžku svojou vytrvalosťou a športovým nasadením obhájili minuloročné, veľmi pekné 1. miesto na majstrovstvách okresu Bytča vo volejbale žiačok základných škôl.

Školu reprezentovali: K. Marczinková, B. Hrabovská, V. Dadlíková, A. Hrtánková, L. Kytková, P. Dižová a L. Slípková.

Dievčatám za skvelý výkon srdečne gratulujeme!

Fotogaléria

Školské kolo HK

Picture-Taker-9kYXdP
Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín mala v tomto kalendárnom roku príchuť oslavy, lebo si pripomíname 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. A ako inak si uctiť barda slovenskej literatúry, ak nie umeleckým slovom. Školské kolo súťaže prebehlo 27. februára a zúčastnili sa ho 25 najlepší recitátori zo všetkých ročníkov (okrem prváčikov). Súťažili v troch kategóriách v žánri poézie aj prózy.
Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Alex Lörincz zo 4. A, v próze bodovala Vivien Chupková z 2. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Matej Možješ z 5. ročníka, v próze Alexandra Lutišanová tiež z 5. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazil Mário Kočišík z 9. ročníka, v próze Karol Kalabus z 9. ročníka. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pretože budú našu školu reprezentovať aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční 19. 3. 2019 v Bytči. Ďakujeme všetkým účastníkom a želáme im, aby sa „krásne slovo“ stalo neoddeliteľnou súčasťou ich života.

Fotogaléria

Šaliansky Maťko – okresné kolo

Picture-Taker-FLmz50
Šaliansky Maťko, súťaž v prednese slovenských povestí, je po Hviezdoslavovom Kubíne azda druhou najznámejšou prehliadkou recitačných talentov. Tohtoroční víťazi školského kola nás potešili úspešnou reprezentáciou v OK súťaže, ktorá sa konala 11. 1. 2019. Srdečne blahoželáme Alexovi Lőrinczovi (II. kateg., 4.A) k 2. miestu a Romanke Puchoňovej (III. kateg., 7.A) k 4. miestu. Milovníkom umeleckého slova ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a gratulujeme.

Vybíjaná – vianočný darček

Picture-Taker-Q3Icr8
Obrovský úspech a radosť zažili naši žiaci na Školských majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej najmladších žiakov. Svoje víťazstvá si postupne „vychutnávali“ v Bytči na okresnom a regionálnom kole, v Dolnom Kubíne na krajskom kole, kde získali najcennejší kov – zlato. Po úspešných kolách postúpili medzi 8 najlepších družstiev Slovenska, ktoré si medzi sebou zasúťažili 11. a 12. decembra 2018 v Trnave. Po vzájomných zápasoch sa žiaci 3. a 4. roč. umiestnili na veľmi peknom 3. mieste, ktoré má pre našu školu nesmierny význam, posolstvo,... Veríme, že čas, ktorý spolu aktívne zdieľame v školskej i mimoškolskej činnosti, má zmysel a po určitom čase a námahe prinesie aj vytúžené „ovocie“. Kľúčovým článkom vo vzdelávaní naďalej zostáva učiteľ, ktorý žiakov motivuje k lepším výsledkom a výkonom. Poďakovanie preto patrí našej kolegyni, p. uč. Vlaste Skukálkovej, ktorá spoločne s deťmi „uplietla nádhernú niť víťazstiev“.

Vivat to champions!

Vanessa Miková – najlepšia žiačka turnaja,
Riana Kaštanová, Milan Lukniš, Šimon Šmehyl, Dávid Židek, Matúš Dadlík, Dominika Dižová, Nicol Gáliková, Klára Gendiarová, Paulína Hrobáriková, Dominika Mičacíková, Jakub Skukálek.

Fotogaléria

Školské kolo Pytagoriády

Matematika nie je žiadna veda, pokiaľ sa precvičuje, rozvíja, rozširuje obzor poznania a rozvíja kritické myslenie. Svoje matematické schopnosti a zručnosti si mohli žiaci 3. až 8. roč. otestovať v školskom kole Pytagoriády, ktoré sa uskutočnilo 12. a 13. 12. 2018.

Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola:
1. Lenka Drobčiarová – IV. A
2. Alex Lőrincz – IV. A 
3. Sofia Risová – IV. B
4. Matej Možješ – V. A 
5. Ivan Puchoň – VI. A
6. Mário Králik – VII. A
7. Romana Puchoňová – VII. A
8. Adela Hrtánková – VIII. A
9. Barbora Hrobáriková – VIII. A

Máme svoje STARs!!!

Picture-Taker-2VxgpA
Dňa 21. mája 2018 sa 25 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku s názvom ENGLISHSTAR. Každý ročník druhého stupňa školy mal v súťaži zastúpenie svojej kategórie. Výsledky ukázali, že máme žiakov, ktorým môžeme prideliť titul „ENGLISHSTAR“. Žiaci nás veľmi potešili, sú proste HVIEZDY!!!

Najlepší boli:
98% - Sabína Risová (8.A)
97% - Marko Skukálek (6.A)
91% - Šimon Hulín (8.A)
90% - Samuel Žídek (8.A) a Tomáš Dunaj (6.A)
86% - Karin Bugalová (9.A)
80% - Patrik Hrtánek (5.A)

Ostatní súťažiaci s výsledkami v rozmedzí od 40 do 79%:

Kristián Randa, Filip Sedlák, Romana Puchoňová, Mária Marczinková, Eliška Krajčíová, Klára Ciesaríková, Stanislav Kaštan, Mário Králik, Monika Kytková, Barbora Šichmanová, Daniel Meliš, Filip Cifra, Barbara Dižová, Marek Raždík a Roman Paštinský.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy, gratulujeme k super úspechom a prajeme HVIEZDNE PRÁZDNINY.

Krajské kolo CO

Picture-Taker-poYs26
Dňa 22. 05. 2018 sa v priestoroch areálu školy a v obci na jednotlivých stanovištiach uskutočnilo overovanie teoretických vedomostí a praktických zručností z civilnej ochrany, pohybu a pobytu v prírode, poskytovania prvej pomoci a hasenia malých požiarov. 11 najlepších družstiev Žilinského kraja tvorili žiaci z jednotlivých okresov. Tí najlepší postúpili do celoslovenského kola. Súťaž prebehla v súlade s propozíciami a organizačným poriadkom. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto súťaže.

Slávik Slovenska

Picture-Taker-TnQl52
Dňa 16. 05. 2018 sa v Základnej umeleckej škole v Bytči konalo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali Nikolka Sedláková a Monika Kytková. Obidve súťažiace získali v jednotlivých kategóriách 1. miesto. Ich „spevácka príprava“ pod vedením p. uč. Mgr. Skukálkovej naďalej pokračuje, nakoľko nás budú víťazky OK reprezentovať v krajskom kole Slávika Slovenska v Žiline.
Nikolke a Monike gratulujeme, obdivujeme ich „zlato v hrdle“ a želáme im veľa šťastia v speváckom prejave 6. júna 2018.

Fotogaléria

Mladí zdravotníci úspešní!

Picture-Taker-Kymd5r
Dňa 11. 05. 2018 nás reprezentovali mladší žiaci v regionálnej súťaži Mladých zdravotníkov prvej pomoci v Žiline. Žiakov na súťaž pripravovala p. uč. Mgr. Klimová. Zodpovedná teoretická príprava a praktické nacvičovanie prvej pomoci im prinieslo umiestnenie na stupni víťazov. V konkurencii žiakov zo Žiliny, Bytče a Rajca obsadili veľmi pekné 2. miesto.
Našu školu reprezentovali: Sofia Risová, Richard Dzúrik, Alex Lőrincz, Riana Kaštanová a Karolína Randová.

„Mladým záchranárom“ srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-2QRztc
Svoje získané teoretické vedomosti, schopnosti a praktické zručnosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, civilnej ochrany, hasenia malých požiarov, preukázali súťažné družstvá z okresu Bytča a Žilina v okresnom kole súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, 26. apríla 2018. Naši súťažiaci Eliška Krajčíová, Barbara Dižová, Karol Kalabus a Vlado Kaštan spoločne prekonávali „nástrahy súťaže“ a úspešne zdolávali úlohy na jednotlivých stanovištiach. Záverečný úsmev na tvári, pocit spokojnosti a radosť z umiestnenia - 2. miesto, pomohli súťažiacim zabudnúť na maličké neúspechy, sklamania, ktoré sa vyskytli v priebehu súťaže.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutému výsledku!

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu vo vybíjanej

Picture-Taker-zCSUqZ
Dňa 10. apríla 2018 sa v ZŠ J. I. Bajzu Predmier uskutočnili Majstrovstvá okresu vo vybíjanej žiačok. Do turnaja sa zapojilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše dievčatá súťažili v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ E. Lániho v Bytči a ZŠ Kotešová. Nad uvedenými družstvami zvíťazili a vo finále sa stretli s dievčatami zo ZŠ Ul. Mieru v Bytči. Po finálovej remíze rozhodlo skóre, ktoré im prinieslo 2. miesto.
Školu reprezentovali: Vanessa Dadlíková, Barbora Hrabovská, Julka Šimáková, Adelka Hrtánková, Lucia Kytková, Romana Puchoňová, Martina Šebeňová, Vanesa Frolová, Michaela Krivošová a Anabel Záhumenská.

Dievčatám blahoželáme!

Okresné kolo vo volejbale

Picture-Taker-7HSkJr
Dňa 22. marca 2018 sa v telocvični ZŠ na Ul. mieru v Bytči uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok základných škôl. Turnaja sa zúčastnilo 6 základných škôl z okresu Bytča. Naše súťažiace bojovali v skupine A spolu s dievčatami zo ZŠ Ul. mieru v Bytči a ZŠ Veľké Rovné. Ich vysoké športové nasadenie, úspešné podania a technika hry im priniesli úspech v podobe víťazstva nad uvedenými družstvami. Vo finále sa stretli s hráčkami zo skupiny B - dievčatami zo ZŠ Štiavnik, kde bez zaváhania zaslúžene zvíťazili.
Školu reprezentovali: Barbora Šichmanová, Monika Hruštíncová, Majka Škorubová, Eliška Krajčíová, Vanessa Rašíová, Julka Komadová, Barbara Dižová a Monika Kytková.

Všetkým dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a  želáme veľa úspechov a športového šťastia v regionálnom kole vo volejbale.

Fotogaléria

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-8n8Nc8
Prednedávnom sme Vás informovali o najlepších recitátoroch na našej škole. Dnes nám dovoľte podať správu o pokračovaní ich príbehu... 19. marca 2018 sa v CVČ Bytča uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína a našu školu reprezentovali Alex Lörincz, Nicolka Gáliková, Filip Sedlák, Romanka Puchoňová a Karol Kalabus. Súperili s tými najlepšími z okolitých škôl a obstáli. Alex Lörincz si svojím prednesom vybojoval 1. miesto vo svojej kategórii a bude ďalej reprezentovať Kolárovice v súťaži Vajanského Martin. Aj ostatní sa popasovali s náročnou konkurenciou a obstáli so cťou. Získali cenné skúsenosti, spoznali nových kamarátov a strávili príjemné dopoludnie s umeleckým slovom zavŕšené už tradične sladkou bodkou v cukrárni.

Alexovi želáme veľa šťastia v umeleckom prednese poézie v regionálnej súťaži Vajanského Martin.

Fotogaléria

Matematický klokan

Dňa 19. 03. 2018 si otestovali svoje matematické schopnosti prihlásení žiaci z jednotlivých ročníkov v najväčšej medzinárodnej súťaži Matematický klokan, ktorá má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Celkovo sa do súťaže zapojilo 40 žiakov, z toho 8 prváčikov. Na vyhodnotenie súťaže a porovnanie výsledkov s rovesníkmi z celého sveta budú musieť riešitelia počkať do 9. apríla 2018.

Výsledky budú pod kódmi zverejnené na web stránke: www.matematickyklokan.sk

Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 13. a 14. 3. 2018 sa uskutočnilo v CVČ Bytča okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jedným z cieľov súťaže je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Našu školu v jednotlivých kategóriách P4, P5, P6, P7 a P8 reprezentovali 7 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal žiak 5. roč. Ivan Puchoň, ktorý splnil náročné kritéria súťaže – čas a správnosť vyriešených príkladov.

Ivanovi srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Picture-Taker-O6LBS7
„ Ó, mojej matky reč je krásota...“ týmito slovami obdiv k rodnému jazyku vyjadril P. O. Hviezdoslav. Krásu nášho jazyka nám predviedlo aj 26 žiakov našej školy, ktorí sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese prózy a poézie. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 7. marca 2018. Žiaci boli za svoje výkony odmenení sladkou odmenou, tí najlepší aj peknou knihou a diplomom a víťazi v každej kategórii nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže v Bytči.
Výsledková listina:
Kategória I.

Próza/ poézia
1. Alex Lőrincz / Nicole Gáliková
2. Alexandra Lutišanová / Sofia Risová
3. Adela Dvoráková/ Vanessa Miková

Kategória II.

Próza/ Poézia
1. Romana Puchoňová/ Filip Sedlák
2. Patrik Hrtánek/ Kristián Randa
3. - / Martina Šebeňová

Kategória III.

Próza / poézia
1. - / Barbora Šichmanová
2. Barbora Hrobáriková/ Monika Hruštincová
3. - / Adela Hrtánková

Fotogaléria

Okresné kolo vo florbale

Picture-Taker-eIu8Yb
Dňa 1. 3. 2018 sa uskutočnili na ZŠ v Predmieri majstrovstvá okresu Bytča vo florbale žiakov ZŠ 2018. Do súťaže sa zapojilo 7 družstiev žiakov z jednotlivých škôl. Po úvodných zápasoch a následnom plnom športovom nasadení naši chlapci obsadili veľmi pekné druhé miesto.
Školu reprezentovali títo žiaci: Karol Kalabus, Samuel Lukniš, Vlado Kaštan, Mário Kočišík, Juraj Kubáň, Jozef Raždík, Matúš Raždík, Roman Paštinský a Filip Cifra.

Fotogaléria

Okresné kolo Šalianskeho Maťka

Picture-Taker-Wqwwx0
„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa.
A tá Šaľa Šalianskeho Maťka i Jozefa Cígera Hronského mala...“
Po Hviezdoslavovom Kubíne je Šaliansky Maťko azda druhou najprestížnejšou recitačnou súťažou. Tento rok sme opäť vdýchli život nielen starým povestiam a odkryli skvosty našich starých otcov, materí. Úspešnou i radostnou bola účasť našich reprezentujúcich žiakov v OK súťaže Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 12. 1. 2018 v Bytči. Alex Lőrincz, Alexandra Lutišanová a Romanka Puchoňová krásnym a precíteným prednesom slovenskej povesti chytili za srdce nielen odbornú porotu, ale aj ostatných súťažiacich. Napokon, posúďte sami: Alex Lörincz – 1. miesto v 1. kategórii (2. - 3. ročník), Alexandra Lutišanová  - 2. miesto v 2. kategórii (4. – 5. ročník), Romanka Puchoňová – 3. miesto  v 3. kategórii (6. - 7. ročník). Našim recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme nielen im, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali do tejto súťaže!

Fotogaléria

Krajské kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-KSPLS9
Po opätovnom víťazstve v okresnom kole, žiaci 3. a 4. roč. pod vedením p. uč. Vlasty Skukálkovej, dňa 5. decembra 2017 v Dolnom Kubíne, reprezentovali našu školu v krajskom kole vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Pomocnú ruku pri organizovaní akcie nám poskytol aj zriaďovateľ - Obecný úrad v Kolároviciach, poskytnutím minibusu na prepravu súťažiacich. Poďakovanie patrí teda všetkým, ktorí sa podieľali na príprave nášho „výletu za bronzovou medailou.”

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Picture-Taker-rcJwX3
Záujmová činnosť na škole patrí medzi obľúbené aktivity žiakov v popoludňajších hodinách. Medzi športové aktivity patrí aj strelecký krúžok, pod vedením p. riaditeľa, Mgr. Stanislava Klimu. „Nastrieľané hodiny" boli zároveň súčasťou prípravy na majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky, ktoré sa konali 1. decembra 2017. Na pôde našej školy sme privítali 7 súťažných škôl. Konkurencia bola obrovská, no zvíťaziť mohli len tí najlepší. Popredné miesta získali žiaci našej školy ako jednotlivci, ale aj ako družstvá:
1. miesto: Vladko Kaštan - žiak VIII. A (kategória starších žiakov a žiačok)
1. miesto: Jakub Žídek - žiak VII. A (kategória mladších žiakov a žiačok)

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Fotogaléria

Raiffeisen Run aRound

Picture-Taker-WzrM4Y
V zmysle hesla „V zdravom tele zdravý duch" reprezentovali našu školu vo vytrvalostnom behu 19. 10. 2017 v Bytči Samuel Lukniš, Eliška Krajčíová a Roman Paštinský. Všetci zúčastnení prejavili obrovské odhodlanie a bojovnosť pri prekonávaní vlastných bežeckých schopností. Na stupienok víťazov „dobehol" Samko Lukniš z 8. ročníka a odniesol si víťazný pohár, medailu a diplom za 1. miesto v okresnom okruhovom behu Raiffeisen Run aRound.

Samkovi srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Spoločné stretnutie detí

Picture-Taker-3HYVL2
Dňa 1.6.2017 nás navštívili žiaci 3. a 4.ročníka zo ZŠ Petrovice. Spoločne s našimi žiakmi si zasúťažili v rôznych disciplínach, za ktoré boli odmenení krásnymi medailami a sladkosťami.
Dúfame, že sa im u nás páčilo a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“ - 2017

Picture-Taker-i4J2HO
Dňa 12.5.2017 v regionálnom kole v Žiline si opäť otestovali svoje znalosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci naši „Mladí zdravotníci I. a II. stupňa“.
Družstvo dievčat II.stupňa v náročnej konkurencii obsadilo pekné 2. miesto. Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-WExqDP
Vo štvrtok - 4. mája 2017 sa v areáli našej školy uskutočnilo okresné kolo „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“, ktorú zorganizoval Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Bytči. Cieľom súťaže mladých záchranárov je v nadväznosti na učivo Ochrana života a zdravia pripraviť žiakov na možné riziká a následky v prípade živelných pohrôm, havárií alebo teroristických útokov. Mládežníci si tak prakticky precvičili získané vedomosti s dôrazom na civilnú ochranu, pohyb a pobyt v prírode, poskytovanie prvej pomoci a hasenie malých požiarov a upevnili si i návyky v poskytovaní pomoci iným v prípade mimoriadnych udalostí.
Čítať ďalej

Výsledky súťaže o najlepšieho čitateľa

I. kategória
1.miesto: Tomáš Dunaj
2.miesto: Karolínka Fanová
3.miesto: Filip Sedlák
4.miesto: Patrik Hrtánek

II. kategória
1.miesto: Karol Kalabus
2.miesto: Barbora Hrabovská
3.miesto: Sabína Rísová
4.miesto: Adela Hrtánková

III. kategória
1.miesto: Natália Kočišíková
2.miesto: Lea Tomková
3.miesto: Mária Marczinková
4.miesto: Eliška Krajčíová

Detailnejšie informácie

Fotogaléria

Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-XztQkx
Dňa 22. 2. 2017 prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov zo všetkých ročníkov. Všetci si pripravili zaujímavé a krásne ukážky umeleckého slova a so cťou reprezentovali svoje triedy. Víťazom gratulujeme a držíme im palce, aby úspešne reprezentovali našu školu aj v okresnom kole.
 
Výsledky:
Čítať ďalej

Mein Lieblingsfach ist Deutsch

Picture-Taker-F07pun
„Môj obľúbený predmet je nemčina,“ prezentuje na vyučovacích hodinách NEJ žiak 9. ročníka Roman Bukovan. Svoje jazykové schopnosti začal rozvíjať od 3. ročníka v ZŠ s MŠ v Petroviciach. Pravidelná príprava na vyučovacie hodiny a vnútorná motivácia neustále sa zdokonaľovať v ústnom a písomnom prejave bola Romanovou devízou postupu do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 19. 02. 2017 v CVČ v Bytči. Po absolvovaní počúvania s porozumením, čítania s porozumením, testu a voľného rozprávania obsadil a zároveň aj obhájil minuloročné, veľmi pekné 2. miesto. Veríme, že svoje nadanie bude naďalej rozvíjať a tešiť sa z dosiahnutých úspechov.

Srdečne blahoželáme!

Strelecká súťaž

Picture-Taker-0PwBdM
Dňa 24.11.2016 sa už tradične uskutočnila na našej škole okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Naši žiaci boli opäť veľmi úspešní. Družstvo mladších aj starších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste. Víťazom za jednotlivcov mladších žiakov sa stal Samuel Žídek zo 7. ročníka, 2. miesto obsadil Kristián Randa z 5.ročníka, v súťaži jednotlivcov starších žiačok sa umiestnila na 1. mieste Eliška Krajčíová, žiačka 8.ročníka a Štefan Kaštan zo 7. ročníka obsadil 2.miesto v kategórii starších žiakov.
Za ich úspechom nepochybne stojí riaditeľ školy - Mgr. Stanislav Klimo, vedúci streleckého krúžku..

Srdečne všetkým blahoželáme!

Fotogaléria

Okresné kolo vo vybíjanej

Picture-Taker-fG0mrl
Dňa 9.11.2016 sa žiaci 3. a 4.roč. zúčastnili okresného kola vo vybíjanej. Doniesli tú najcennejšiu trofej a pripravujú sa na krajské kolo, ktoré bude v Žiline.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“

Picture-Taker-e8KHv1
Dňa 24.5.2016 sme sa opäť zúčastnili regionálneho kola súťaže „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“ v Žiline.
Svoje vedomosti a zručnosti si súťažiace družstvá preverili v testoch a v simulovaných situáciách na jednotlivých stanovištiach. Obidve naše družstvá obsadili 2. miesto a tak dokázali, že patria už tradične medzi najlepších záchranárov v regióne.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Slávik Slovenska

Dňa 9. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 17 účinkujúcich v speve ľudovej piesne, jedna so sprievodom hudobného nástroja, v troch kategóriách. Aj naše speváčky boli úspešné.
V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Klárka Ciesaríková.
V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Monika Kytková.
Obidvom srdečne gratulujeme.

Hviezdoslavov Kubín

Picture-Taker-rippTW
Medzi tradičné a zavedené súťaže patrí v školskom prostredí nepochybne Hviezdoslavov Kubín. V tejto recitačnej súťaži sa môže prezentovať každý, kto má chuť, talent a dobrú pamäť. Tento rok si 16. 3. zmeralo sily 22 žiakov a veru bolo čo počúvať. Všetci, ktorí sa zúčastnili boli odmenení sladkou drobnosťou a výhercovia si odniesli aj knižnú pozornosť. Medzi výhercami 1. kategórie nájdete hneď mená dvoch víťazov z 2. A, v poézii zvíťazil Matejko Možješ, v próze Alexandra Lutišanová. V druhej kategórii si prvé miesta rozdelili žiaci 6. A, v poézii Vlado Možješ, v próze Karol Kalabus. V tretej kategórii si víťazstvo odniesla Nikola Caránková s básňou „A keby zas..“ z 9. A a z prvenstva v prednese prozaického žánru sa tešil Dominik Šimák z 8. A. Títo šiesti žiaci postúpili aj do okresného kola, ktoré sa uskutoční 23. 3. 2016. Držíme im palce.

Fotogaléria

Strelecká súťaž

Picture-Taker-qcw0iu
Dňa 27.11.2015 sa uskutočnila v telocvični našej školy okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Naši žiaci boli opäť úspešní. Družstvo starších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste. Víťazom za jednotlivcov starších žiakov sa stal - Štefan Kaštan., za jednotlivcov mladších žiakov bol na 1. mieste- Samuel Žídek, ako 2. skončil Vladimír Kaštan, všetci traja z našej školy.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Mladý zdravotník I. a II. stupňa - 2015

Picture-Taker-dg3S2I
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Žiline usporiadal 20. mája 2015 súťaž družstiev „Mladých zdravotníkov". Tejto súťaže sa zúčastnili ako každý rok aj žiaci našej školy z prvého a druhého stupňa. Opäť svojimi vedomosťami, zručnosťami a pohotovosťou dokázali, že patria medzi najlepších. Obidve družstvá obsadili 2. miesto.

Súťaž pozostávala z testovej časti, kardiopulmonárnej resuscitácie a simulovanej situácie, kde bolo treba ošetrovať zlomeniny, krvácavé stavy, popáleniny, poranenia hrudníka - pneumothorax, vyvrtnutia, poranenia chrbtice a iné . Táto súťaž ponúkla našim žiakom mnoho cenných skúseností, ktoré budú schopní v prípade núdze využiť.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Tím - I. stupeň

Vedenie: Mgr. Dana Klimová

Júlia Šimáková - kapitán družstva
Karolína Fanová
Anabel Záhumenská
Martina Šebeňová
Barbora Hrabovská

Tím - II. stupeň

Vedenie: Mgr. Elena Tvrdá

Lea Tomková - kapitán družstva
Natália Gáliková
Paula Šebeňová
Barbara Dižová
Eliška Krajčíová

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

Picture-Taker-SMnL1i
Prvé slnečné dni privítala naša škola básňou. 9. marca 2015 sa totiž uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. O tom, že deti majú aj dnes blízko k umeleckému slovu nás presvedčil počet účastníkov, pretože zastúpená bola každá trieda (hádam okrem šiesteho ročníka). Vzácne boli vyrovnané kategórie poézie a prózy. Medzi víťazov sa zapísali v 1. kategórii - Romanka Puchoňová (III.A, poézia), Tomáško Dunaj (III. A, próza), v 2. kategórii Vlado Možješ (V.A, poézia), Julka Šimáková (IV. A, próza), v 3. kategórii Silvia Hulínová (VIII.A, poézia), Zuzana Michalíková (IX. A, próza). Gratulujeme aj všetkým žiakom umiestneným na druhom a treťom mieste.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Súťaž v cudzích jazykoch

Na začiatku marca sme na našej škole zorganizovali súťaž, v ktorej si zmerali sily najlepší angličtinári a nemčinári.

Žiaci 2. stupňa sa zapojili do školskej súťaže "Miniolympiáda v anglickom a nemeckom jazyku". Výsledky ukázali, že naši jednotkári sú skutočne naše "jednotky". Výborne si poradili aj s náročnejšími úlohami a potešili nás svojimi výsledkami. Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme!!!

Anglický jazyk

1. kat.:
1. Barbarka Dižová, Majka Marczinková, 6.roč.
2. Karol Kalabus, 5.roč.
3. Vlado Možješ, 5.roč.

2. kat.:
1. Roman Bukovan, 7.roč.
2. Dominik Šimák, 7.roč.
3. Natália Kočišíková, 7.roč.

3. kat.:
1. Zuzka Michalíková, 9.roč.
2. Marko Dzurík, Samo Škoruba, 9.roč.
3. Betka Hornáková, 9.roč.

Nemecký jazyk

1. kat.:
1. Roman Bukovan, 7.roč.
2. Maroš Mohylák, 7.roč.
3. Natália Gáliková, 7.roč., Majka Marczinková, 6.roč.

2. kat.:
1. Zuzka Michalíková, 9.roč.
2. Kristína Krivošová, 9.roč.
3. Silvia Hulínová, 8.roč.

Čítať ďalej

Súťaž „Mladý zdravotník I. a II. stupňa“

Picture-Taker-1rLwiw
Dňa 23.6.2014 si opäť otestovali svoje znalosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci naši „Mladí zdravotníci I. a II. stupňa" v regionálnom kole v Žiline. Obidve družstvá obsadili pekné 3. miesto. Gratulujeme.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Ochrana človeka a prírody

Picture-Taker-9AbGV8
V dňoch 9.- 30. mája 2014 naši žiaci absolvovali dvojdňový kurz zameraný na ochranu života a zdravia a účelových cvičení, ktorý sa realizuje ako prierezová tematika prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu.

Prvý deň sa uskutočnilo teoretické a praktické vyučovanie s týmto obsahom:

● riešenie mimoriadnych udalostí

● zdravotná príprava

● bezpečné správanie

● dopravná výchova

● pobyt v prírode


Na druhý deň nasledoval turistický pochod, kde si žiaci pod vedením triednych učiteľov získané vedomosti a zručnosti rozšírili a overili v praxi.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Slávik Slovenska

6. mája 2014 sa v priestoroch Základnej umeleckej školy v Bytči uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska.

Súťažiaci vystupovali v krásnych ľudových krojoch a zaspievali 2 ľudové piesne.

Našu školu reprezentovala Monika Krajčíová, žiačka 7.roč., ktorá obsadila pekné 3. miesto.

Gratulujeme! Čítať ďalej

Volejbalová súťaž

Dńa 20. marca 2014 sa dievčatá: Mária Hladenová, Alžbeta Hornáková, Erika Uherková, Miroslava Hrtánková, Soňa Hrtánková, Izabela Kaštanová, Simona Chlebinová, Paulína Komadová, Anna Mária Kytková z našej školy zúčastnili obvodného kola vo volejbale v Bytči a obsadili krásne druhé miesto.

Všetkým srdečne blahoželáme. Čítať ďalej

Hviezdoslavov Kubín 2014 - školské kolo

Picture-Taker-X1yBOD
Recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín poznajú malí, veľkí žiaci a v neposlednej rade aj rodičia, ktorí si ju určite pamätajú ešte zo školských lavíc. Je to súťaž, ktorá má svoju tradíciu a dobré meno. Aj to jej jeden z dôvodov, prečo sa do nej už tradične zapájajú aj žiaci našej školy. V tomto roku školské kolo prebehlo 17. marca a zúčastnili sa ho tí najlepší recitátori zo všetkých ročníkov (okrem prváčikov). Súťažiacich bolo spolu dvadsať a súťažili v troch kategóriách v žánri poézie aj prózy.

Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Karol Kalabus zo 4. ročníka, v próze T. Dunaj z 2. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Dominik Šimák zo 6. ročníka, v próze Natália Gáliková zo 6. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazila Miroslava Hrtánková z 9. ročníka, v próze Zuzana Michalíková z 8. ročníka. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pretože budú našu školu reprezentovať aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2014 v Bytči.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Strelecká súťaž

Dňa 22.11.2013 sa uskutočnila v telocvični našej školy okresná súťaž v streľbe zo vzduchovky. Družstvo našich mladších žiakov sa umiestnilo na 1. mieste, starší žiaci obsadili 3. miesto. Za jednotlivcov sa stal víťazom žiak našej školy - Štefan Kaštan .

Všetkým srdečne blahoželáme! Čítať ďalej