Súťaž mladých záchranárov CO

Picture-Taker-2QRztc
Svoje získané teoretické vedomosti, schopnosti a praktické zručnosti z poskytovania prvej pomoci, pobytu a pohybu v prírode, streľby zo vzduchovky, civilnej ochrany, hasenia malých požiarov, preukázali súťažné družstvá z okresu Bytča a Žilina v okresnom kole súťaže Mladý záchranár civilnej ochrany, 26. apríla 2018. Naši súťažiaci Eliška Krajčíová, Barbara Dižová, Karol Kalabus a Vlado Kaštan spoločne prekonávali „nástrahy súťaže“ a úspešne zdolávali úlohy na jednotlivých stanovištiach. Záverečný úsmev na tvári, pocit spokojnosti a radosť z umiestnenia - 2. miesto, pomohli súťažiacim zabudnúť na maličké neúspechy, sklamania, ktoré sa vyskytli v priebehu súťaže.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutému výsledku!

Fotogaléria