Krajské kolo celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Martine

Picture-Taker-s65bwe
Aj naša škola mala zastúpenie v krajskom kole HK v Martine, ktoré usporiadalo Turčianske kultúrne stredisko a Literárne múzeum SNK v Martine. V tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaži v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy detí, mládeže aj dospelých nás reprezentoval v I. vekovej kategórii náš najmladší nádejný recitátor II. A triedy Timotej Komada.

Určite to bola pre neho veľká skúsenosť a možnosť vzájomnej prezentácie a konfrontácie s ostatnými súťažiacimi. Veríme, že svoj talent bude naďalej rozvíjať a robiť nám všetkým každoročne radosť.

Do budúcna mu prajeme veľa úspechov!