Pytagoriáda

Picture-Taker-x5WvgM
V dňoch 8. a 9. 12. 2021 sa uskutočnila aj na našej škole Pytagoriáda, matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. O túto súťaž prejavilo záujem 32 žiakov našej školy.
8. 12. 2021 absolvovali žiaci súťaž v kategórii podľa ročníkov: P3, P4, P5, táto súťaž je dvojkolová (školské a okresné kolo).
9.12.2021 súťažili vyššie ročníky v kategóriách P6, P7 a P8, táto súťaž je trojkolová ( školské, okresné a celoštátne kolo). Účastníkmi okresného kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolo súťaže, pričom úspešný je ten riešiteľ, ktorý dosiahol minimálne 10 bodov za správne vyriešené príklady.

Úspešní riešitelia školského kola v jednotlivých kategóriách sú:

P3 – Dušan Benko, Michal Drličiak, Lea Dzúriková,
Kristína Mesiačková, Šimon Skukálek, Laura Žabčíková,
P4 – Samuel Kremeň,
P6 – Daniela Bátrnová, Nicol Gáliková,
P7 – Alex Lőrincz.

Všetkým zúčastneným riešiteľom ďakujeme za ich prejavený záujem, úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom, okresnom kole súťaže, o ktorom budú včas informovaní.