Slávik Slovenska

Dňa 9. mája 2016 sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa 17 účinkujúcich v speve ľudovej piesne, jedna so sprievodom hudobného nástroja, v troch kategóriách. Aj naše speváčky boli úspešné.
V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Klárka Ciesaríková.
V 3. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Monika Kytková.
Obidvom srdečne gratulujeme.