Okresné kolo Pytagoriády

Dňa 13. a 14. 3. 2018 sa uskutočnilo v CVČ Bytča okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Jedným z cieľov súťaže je podporovať vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením. Našu školu v jednotlivých kategóriách P4, P5, P6, P7 a P8 reprezentovali 7 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal žiak 5. roč. Ivan Puchoň, ktorý splnil náročné kritéria súťaže – čas a správnosť vyriešených príkladov.

Ivanovi srdečne blahoželáme!