Hviezdoslavov Kubín 2014 - školské kolo

Picture-Taker-X1yBOD
Recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín poznajú malí, veľkí žiaci a v neposlednej rade aj rodičia, ktorí si ju určite pamätajú ešte zo školských lavíc. Je to súťaž, ktorá má svoju tradíciu a dobré meno. Aj to jej jeden z dôvodov, prečo sa do nej už tradične zapájajú aj žiaci našej školy. V tomto roku školské kolo prebehlo 17. marca a zúčastnili sa ho tí najlepší recitátori zo všetkých ročníkov (okrem prváčikov). Súťažiacich bolo spolu dvadsať a súťažili v troch kategóriách v žánri poézie aj prózy.

Všetci zúčastnení dokázali, že umelecké slovo im nie je cudzie, ale vyhrať všetci nemôžu, a tak porota rozhodla nasledovne: v 1. kategórii, v poézii zvíťazil Karol Kalabus zo 4. ročníka, v próze T. Dunaj z 2. ročníka. V 2. kategórii, v poézii zvíťazil Dominik Šimák zo 6. ročníka, v próze Natália Gáliková zo 6. ročníka. V 3. kategórii, v poézii zvíťazila Miroslava Hrtánková z 9. ročníka, v próze Zuzana Michalíková z 8. ročníka. Výhercom gratulujeme a prajeme im veľa šťastia, pretože budú našu školu reprezentovať aj na okresnom kole HK, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2014 v Bytči.

FOTOGALÉRIA