Moje ľudské práva

Picture-Taker-nWWwsO
Znalosť základných ľudských práv a slobôd by mala byť jednou z priorít každého človeka. Nikola Kováčiková z 5.A, Karina Fernézová, Albert Skukálek, Richard Tuma zo 6.A, Simona Hrabovská a Zuzana Škorubová z 9.A výtvarne vyjadrili svoj postoj k základným ľudským právam a prihlásili sa do 7. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva so sídlom v Bratislave. Za účasť a umeleckú hodnotu žiackych prác bol našej škole udelený Ďakovný list.