Vyučovanie

Svet na dlani

Picture-Taker-qlD2po
Práce žiakov nás i v druhom polroku zaviedli do rôznych kútov sveta. Navštívili sme vďaka nim koloseum v Ríme, predstavili sme si život umelca Leonarda da Vinci, ocitli sme sa v obydliach Slovanov, spoznali korunovačné insígnie, prešli trasu Paríž - Dakar a navštívili Moskvu.  

Fotogaléria

Cvičenie v prírode – didaktické hry

Picture-Taker-0YO5PY
Keďže na 18. mája 2022 bolo naplánované celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka zo slovenského jazyka a matematiky T5 - 2022, rozhodli sme sa, že žiaci 1. stupňa absolvujú v tento deň didaktické hry v prírode. Počasie nám všetkým prialo, žiaci sa oboznámili s pravidlami bezpečného presunu po miestnej komunikácii, prekonávaním prírodných prekážok, správaním v prírode. Počas celej doby pobytu v prírode aktívne absolvovali všetky pripravené športové a didaktické aktivity.

Spoločne proti drogám a šikanovaniu

Picture-Taker-o0tNEq
Šikanovanie a  drogová závislosť sa chtiac-nechtiac dotýka nás všetkých a stáva sa čoraz pálčivejším problémom predovšetkým mladej generácie. Mladí ľudia by mali vedieť čo sú drogy, ako vzniká závislosť a aké sú príznaky. Tiež by mali vedieť spoznať šikanovanie, vedieť, čo robiť v prípade, že sa stanú obeťami šikanovania. V našej škole sa snažíme v rámci primárnej prevencie o týchto problémoch so žiakmi hovoriť.
Žiaci 2. stupňa našej školy sa aktívnou formou zapojili do boja proti šikanovaniu a drogovej závislosti a počas hodín výtvarnej výchovy vytvorili práce s touto tematikou. Najlepšie práce sme prezentovali  formou malej výstavy.
Všetkým žiakom ďakujeme za ich zaujímavé a originálne práce.

Fotogaléria

Ochrana prírody

Picture-Taker-MXGp2y
Téma ochrany životného prostredia je absolútne aktuálna a dôležitá. O potrebe pomoci prírode a planéte sme diskutovali aj na hodinách angličtiny. Naše dievčatá  - ôsmačky pripomenuli dôležitosť tejto témy aj ostatným žiakom v škole, keď pripravili plagáty, ktoré upútali pozornosť ostatných žiakov i vyučujúcich.
Takže...."LET' S  SAVE THE PLANET TOGETHER" 🙂

Fotogaléria

Veľkonočné tvorenie

Picture-Taker-bwOMO3
Keďže už čoskoro budeme sláviť veľkonočné sviatky, tretiaci sa s chuťou pustili do zdobenia vajíčok. Šikovné ruky, kreativita, fantázia i humor im pri tom nechýbali. A čo z toho vzniklo? To vám prezradí fotogaléria.

Marec - mesiac knihy

Picture-Taker-FGQEe8
Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou.
Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. V ŠKD sme si prečítali rôzne knihy a vytvorili sme krásne práce. 

Fotogaléria

História a súčasnosť

Picture-Taker-Dr8AhB
Práce našich žiakov z druhého stupňa nás zaviedli do histórie, no i súčasnosti ľudstva. Svojimi projektmi nám pripomenuli život starých Egypťanov, Slovanov, Indiánov i život a nástrahy, ktoré čakali na ľudí v období prvej svetovej vojny. Ukázali nám nebezpečenstvo sopiek, poukázali na zaujímavosti Afriky i európskych krajín.

Fotogaléria

Vianočné pozdravy

Picture-Taker-AI0jrD
Už sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka. I keď je všade okolo nás chaos, skúsme sa zastaviť a začať prežívať tieto krásne adventné dni naplno. Naši deviataci sa o to snažia tiež, svojimi vianočnými pozdravmi potešili všetkých zamestnancov školy. Radosť a vianočnú pohodu si spoločne užili i malým posedením v príjemnej rozprávkovej atmosfére.

Rozprávková literatúra

Picture-Taker-DnCJDv
Vianočné obdobie je neodmysliteľne spojené s rozprávkami. Práve s nimi sa piataci stretávajú na hodinách literatúry najčastejšie. Tentokrát pracovali v skupinách, dramatizovali, tvorili, prezentovali aj hodnotili. Načreli tak do studnice ľudových rozprávok, aby lepšie spoznali prácu Pavla Dobšinského, spoznali svet čarovných, zvieracích a realistických rozprávok, ale aj hrdinov, ktorí s humorom prekonávajú ťažkosti a zlo. Pripomínajme si zvlášť v tejto dobe covidovej nádej našich predkov, že dobro vždy zvíťazí, lebo práve tá je v rozprávkach ukrytá. 

Fotogaléria

Vianočné tvorenie

Picture-Taker-OJkGE3
Pomaličky sa začalo najkrajšie obdobie v roku – advent. Naša škola sa oblieka do slávnostných šiat, ktoré jej pripravili naši šikovní žiaci na hodinách techniky. Na hodinách vytvorili anjelov, hviezdy, vianočné ozdoby, ktorými potom vyzdobili chodby školy. Deviataci si pripravili pekné vianočné pozdravy, ktorými urobili radosť vyučujúcim. V ŠKD žiaci vytvorili nádherný adventný kalendár so sladkosťami, „mikulášsku zostavu“ a vianočné výzdoby na stromček.

Fotogaléria

Dá sa vidieť vôňa a chuť?

Picture-Taker-hRSh61
Tretiaci nás presvedčili, že áno. Stačí zavrieť oči a preniesť sa na svoje obľúbené miesto. Vôňa horúceho slnka a vody na dovolenke, babkinej kuchyne cez prázdniny, vôňa pukancov v kine, či horúcej pizze a čaju, keď sa premrznutí vrátime do vyhriatých domovov. Chuť sladkej zmrzliny, ovocia, koláčikov od maminky. Všetky obľúbené vône a chute žiaci zachytili vo svojich krásnych výtvarných prácach.

Komparo

Picture-Taker-o7bKol
Naša škola sa 11. novembra 2021 zapojila do celoslovenského testovania Komparo, ktoré bolo zamerané na overenie celkovej úrovne vedomostí žiakov 8. roč. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, geografia a biológia. Otázky v oblasti všeobecné študijné predpoklady testovali také schopnosti a zručnosti, ktoré skúmali u žiakov čítanie s porozumením, logické a analytické myslenie, prácu s dátami a slovnú zásobu. Uvedené testovanie deviatakov v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra je pre školu vstupnou informáciou v príprave na prijímacie skúšky na stredné školy a Testovanie 9 – 2022. Výsledky testov budú zverejnené na www.komparo.sk 9. decembra 2021.

Martin na bielom koni

Picture-Taker-KNZgHg
Sviatok sv. Martina bol jedným z najobľúbenejších sviatkov roka, v domácnostiach bolo veselo. Deti čakali na prvý sneh, gazdinky piekli svätomartinskú hus, martinské rožky a koláče, skrátka posvätenie ako sa patrí... aj my v ŠKD sme sa porozprávali o sv. Martinovi - legendu i pranostiky viažuce sa k tomuto dňu. Rozprávali sme si o tradíciách a zvykoch, ktoré sa robili na sv. Martina. Každé dieťa si vyrobilo svojho Martina na bielom koni. A už iba čakáme, kedy nám zasneží a mohli sme si užívať náš školský dvor. K tomuto dňu sa nám viaže pranostika ,,Na Martina medveď líha.“ Tento deň sa nám spája aj s prvým snehom. V ŠKD sme si našich medvedíkov už uložili na dlhý zimný spánok.

Miesto, kde žijem

Picture-Taker-eJboHw
V rámci poznávania svojho okolia a orientácie v obci sa vybrali tretiaci na vychádzku. Pozorovali trasu, dopravné značky, významné budovy. Určovali rozdiely medzi mestom a obcou, hľadali pozitíva a negatíva života v nich. Počas vychádzky vytvorili jednoduchý plán obce so zakreslením školy, kostola, obecného úradu a pomocou kompasov určovali svetové strany a svoju polohu. Aktivita pokračovala v triede, kde každý žiak nakreslil plán svojho bydliska spolu s trasou cesty do školy.

Fotogaléria

Encyklopédia zvierat

Picture-Taker-KAH8HG
Špeciálnu encyklopédiu zvierat vytvorili šikovní tretiaci. Každý z nich prispel zaujímavým textom o obľúbenom zvieratku, doplneným fotografiou či vlastnou ilustráciou. Nájdete tu informácie o žralokoch, žirafách, koňoch, pandách, psovi, vlkovi, líške, rysovi, gepardovi a mnohých ďalších. Dokonca sa môžete dotknúť srsti z mamuta.

Fotogaléria

Technika u nás v škole

Picture-Taker-GS2Yj8
V septembri 2021 sme začali počas hodín techniky využívať priestory našej novej polytechnickej učebne. Keďže predmet technika je založený predovšetkým na praktickej činnosti, počas vyučovacích hodina sa zameriavame na vybudovanie zručností a návykov pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote.
Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Žiaci sa učia plánovať, organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad bezpečnosti a hygieny pri práci.
Počas hodín techniky si zatiaľ vyskúšali prácu s drevom, so stavebnicami Merkúr a tiež si vyskúšali zapájať jednoduché elektrické obvody. Tvorivá činnosť sa našim žiakom páči a vždy sa tešia na novú hodinu.

Fotogaléria

História okolo nás

Picture-Taker-Wq4qtE
Naši žiaci i počas dištančnej výučby tvorili. Priblížili nám históriu starovekého Egypta a Ríma – Alex Lőrincz zo 6.B, život našich predkov Slovanov – Oliver Mohylák zo 6.B a Nikola Kováčiková zo 7.A, obdobie druhej svetovej vojny a umenie Andyho Warhola žiačky 9.A Anabel Záhumenská a Romana Puchoňová. Žiaci 5. ročníka na hodinách dejepisu písali povesti, z ktorých sme vytvorili „knihu“. A obdobie Studenej vojny nám formou videa priblížil Marko Skukálek z 9.A triedy https://youtu.be/jXvOJJlmwSY

Fotogaléria

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

Picture-Taker-t6Ppga
V zmysle § 58 písm. p) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a na základe Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 564 zo 14. októbra 2015, sme uskutočnili 19. 10. 2018 testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka. Rovnaké testy (telesná výška a telesná hmotnosť, hĺbka predklonu, sed-ľah, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4x10m, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka, viacstupňový vytrvalostný beh člnkový beh na 20 metrov) absolvujú žiaci opäť v 3. ročníku. Cieľom celoplošného testovania žiakov prvých a tretích ročníkov je odporučiť deťom (ich rodičom) druhy športov, na ktoré majú deti predpoklady a môžu sa im venovať aj na výkonnostnej úrovni, resp. ich budú viac baviť vzhľadom na ich danosti. Každé otestované dieťa dostane osvedčenie, ktoré bude obsahovať zoznam odporúčaných športov. Prepojenie na veľký informačný systém o športe pomôže sprostredkovať informáciu o dostupných športových kluboch v regióne, na ktoré sa môžu rodičia obrátiť a zapísať dieťa na daný šport.

Typy prírodných krajín – práce našich piatakov

Picture-Taker-wjaX1k
Žiaci piateho ročníka nám svojimi prácami priblížili rôznorodosť našej planéty Zem. Využitím medzipredmetových vzťahov nám predstavili polárnu krajinu, savanu, púšte a polopúšte, dažďový prales a ich typických obyvateľov. Žiaci pri tvorbe projektov využili znalosti z predmetu geografia, výtvarná výchova, technika a slovenský jazyk. Počas hodín kooperatívneho vyučovania vytvorili časopis, informačné letáky a plagáty.

Fotogaléria

Postav dom, zasaď strom...

Picture-Taker-mRahKf
Ako sa stavia dom si vyskúšali naši chlapci zo šiesteho a siedmeho ročníka. Zapáčilo sa im to natoľko, že postavili celú dedinku. Stromy sme síce nesadili, zasadili sme len kvety, ale zato do kvetináčov, ktoré vlastnoručne zhotovili šikovní chlapci z ôsmeho ročníka.

Fotogaléria