Školská akcia

Pasovanie za čitateľa

Picture-Taker-9vVMk0
V závere školského roka 2021/2022 prebehol druhý ročník podujatia, ktoré pripravujú žiaci deviateho ročníka pre prvákov – Pasovanie za čitateľa. V tomto školskom roku bolo pasovaných 12 prváčikov. Podujatím ich sprevádzali vlk, čert aj princezná, ktorých deviataci hravo zahrali. Prváci za pomoci „škriatkov“ zvládli tri úlohy a každý z nich ukázal, že sa v priebehu 1. ročníka naučili čítať, za čo dostali pamätný diplom a sladkú odmenu.

Fotogaléria

Vieš sa starať o zvieratá?

Picture-Taker-9AapG5
17. júna 2022 nás do školy prišli pozrieť študentky z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. A neprišli samé. Spolu s nimi pricestovali rôzne zvieratá – korytnačka, zajac, morča, pes, mačka, degu či exotické papagáje. Pre žiakov 1. až 5. ročníka si pripravili zaujímavú prednášku spojenú s ukážkami prác so zvieratami a starostlivosti o ne. Deťom sa veľmi páčili juhoafrické hlodavce, šplhúni degu, ktorí sú výbornými spoločníkmi a rýchlo sa vedia naučiť veselé kúsky. Prednáška hravou formou upevnila a rozšírila osvojené poznatky a vedomosti žiakov.

Fotogaléria

Trendsetter – prevencia šikanovania

Picture-Taker-tjMhfh
Výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ, ktorý sa uskutočnil 10. júna 2022, bol zameraný na prevenciu šikanovania a spoznanie negatívneho vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí. Zaujímavo, zábavne i vážne, slovom i piesňou bolo poukázané na zvyšujúce sa nebezpečenstvo sociálnych sietí, ktoré negatívne ovplyvňujú mladú generáciu. Cieľom výchovného koncertu bolo rozvíjať kritické myslenie a zaujatie správneho postoja voči negatívnym vplyvom šikanovania.

Hravo – zdravo

Picture-Taker-0ScosT
Čo sa deje s tvojim srdiečkom keď si kýchneš? Prečo je polievka dôležitým jedlom každého dňa? Akú ťažkú hlavu musí držať krk, keď ju stále skláňaš nad mobil a čo na to tvoje telo? Prečo chcú oči pred spaním knihu namiesto mobilu? Ktorí bacilokazi ti radi skáču do bruška? Máš kámošov vitamínkov? Poznáš super liek na lenivé telo? A veľa ďalších zaujímavých otázok a hlavne odpovedí zaznelo na výchovno – vzdelávacom koncerte pre žiakov prvého stupňa, ktorý sa uskutočnil 10. júna 2022.  Deti sa dozvedeli, ako sa správne stravovať, prečo sú dôležité vitamíny, ako sa chrániť pred chorobami, aký je pohyb dôležitý pre každého z nás. Zaspievali si a zacvičili spolu s moderátormi koncertu.  Žiť zdravo sa dá predsa hravo.

Danka a Janka

Picture-Taker-9Khy9q
V pondelok 16. mája 2022 rozveselili našich mladších žiakov divadelníci zo Spišskej Novej Vsi. Zahrali im divadelné predstavenie o dvojičkách, ktoré sú navlas rovnaké a volajú sa Danka a Janka. Rozprávka bola plná veselých pesničiek, ktoré si naše deti spolu s Jankou a Dankou zaspievali. Zapôsobila na nich aj rozprávková bytosť Gevenducha a Budík. Deťom sa divadielko veľmi páčilo, aktívne spolupracovali, spievali, tancovali a  tlieskali.

Ušiak Čiky a Škrečok temnôt

Picture-Taker-KgSiNP
Žiaci prvého až štvrtého ročníka sa vybrali 13. mája 2022 za dobrodružstvom do kina. Spolu s ušiakom Čikym, korytnačkou Abe a odborníčkou na bojové umenie Meg, prežili napínavý príbeh o hľadaní vzácneho pokladu s množstvom humorných situácií. Okrem pokladu však objavili ešte niečo dôležitejšie - silu a hodnotu skutočného priateľstva. Keďže hlavná postava, ušiak Čiky, sa narodil  z polovice ako kuriatko a z polovice ako zajac, za čo sa hanbil, celým dejom sa niesla myšlienka prijatia svojej odlišnosti a pochopenie skutočnosti, že aj keď sme v niečom iní ako ostatní, sme rovnako dôležití a naši blízki a priatelia nás majú radi bez ohľadu na inakosť. Deti si odniesli z návštevy kina veselé zážitky a odchádzali s úsmevom na tvári.

Deň matiek

Picture-Taker-vN9u9D
Po dvojročnej prestávke sme opäť spoločne oslávili Deň matiek, ktorý sa konal 8. mája 2022 v Kultúrnom dome v  Kolároviciach. Mamičkám, babičkám, starým mamám bolo venované kultúrne pásmo, ktoré im pripravili deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy. Najkrajším darčekom bol úsmev detí a spontánnosť pri recitovaní básničky, tancovaní, speve či hraní na hudobnom nástroji.

Deň Zeme – 22. apríl 2022

Picture-Taker-1UFbUj
Pri príležitosti Dňa Zeme žiaci našej školy svojou aktívnou prácou prispeli ku skrášleniu okolia školy i obce. Pracovné náradie im vôbec nebolo cudzie, práve naopak, viacerí chlapci a dievčatá preukázali svoje zručnosti, ktoré nadobudli pri úprave a čistení okolia svojich príbytkov. Teší nás, že žiaci zveľaďujú svoje triedy i chodby školy. Nesmieme však k ochrane prírody pristupovať jednorazovo, ale snažme sa neznečisťovať, neničiť interiér, okolie školy, oddychové zóny, vodné toky,... trieďme odpad a zodpovedne chráňme prírodu tak, aby každý deň bol Dňom Zeme.

Návšteva filmového predstavenia

Picture-Taker-X6f9ft
Nedávno sme vás informovali o návšteve divadelného predstavenia v Žiline. Do kultúrneho života patrí nielen divadelná klasika, ale aj dobré filmy a rozprávky, a tak sme 6. 4. 2022 so žiakmi piatich tried v ročníkoch päť až osem navštívili kino v OC MAX v Žiline a so záujmom si pozreli Oscarom ocenenú rozprávku ENCANTO Čarovný svet. Príbeh o rodine, o tom, že každý z nás má svoju úlohu v živote, niektorých dojal, niektorých rozosmial, niektorých pobavil dobrou hudbou. Všetci však odchádzali spokojní a „kukancami“ nasýtení .

Dejiny Európy

Picture-Taker-SPBHOi
Odkiaľ sme prišli? Čo je Európa? Kto je Európan? Prečo sa dejiny opakujú a čo s tým robiť?

Odpovede na tieto otázky sme sa spolu so žiakmi vybrali hľadať do divadla. V piatok 25. 3. 2022 sme preto navštívili Bábkové divadlo v Žiline a pozreli si predstavenie Dejiny Európy. Veríme, že aj pomocou tohto predstavenia žiaci získali nové vedomosti z dejepisu a uvedomili si, že mnohé chyby z histórie by sme nemali opakovať v súčasnosti.

Fotogaléria

Príchod jari

Picture-Taker-swCDm2
Vonku už cítiť jar a teplé slnečné lúče robia naše dni veselšími. Aj naše žiačky – šiestačky privítali jar svojimi dekoráciami.
Čo poviete? Milé, však?

Halloween v ŠKD a lampiónový pochod

Picture-Taker-xskozQ
Začiatok novembra si už tradične spájame s dušičkami a jesennými prázdninami. Ľudia chodia na cintorín, kde čistia hroby svojich blízkych zosnulých a zdobia ich kvetinami. V našich končinách je tento sviatok veľmi pokojný a prežívame ho skôr v kruhu rodiny. V posledných rokoch sa však ku nám dostáva sviatok, ktorý pre nás nie je typický – Halloween. Strašidelné masky, výzdoba, vyrezávané tekvice, sviečky, lampióny, halloween-párty, sladkosti. Deti si to užívali naplno. Veď všetko, čo je trošku tajomné, je také veľmi príťažlivé….

Fotogaléria

Darček pre starých rodičov

Picture-Taker-LJGdFY
Október je už tradične mesiacom úcty k starším. V ŠKD sme pre starých rodičov zhotovili s deťmi zaujímavé darčeky. Veľmi sa zo svojich výtvorov tešili, a tiež aj na to, ako  obdarujú svojich starých rodičov.

Fotogaléria

Šarkaniáda a plody jesene

Picture-Taker-si2gIZ
V našej ZŠ sa deti z ŠKD podieľali na príprave výstavky z plodov jesene. Svoje tvorivé zručnosti predstavili pri vytváraní jesenných panáčikov, hmyzu, v zdobení tekvíc z prírodného materiálu a plodov jesene. Po takejto tvorivej práci sa detičky do sýtosti vyšantili s lietajúcimi šarkanmi.

Fotogaléria

Pasovanie za čitateľa

Picture-Taker-Kdj8AH
V čase deväťročnej školskej dochádzky do základnej školy patria medzi dva najzapamätateľnejšie roky určite prvý a deviaty ročník. V tom prvom sa naučíme čítať, písať a počítať, v tom poslednom si vyberáme budúce povolanie, čelíme monitorovým a prijímacím skúškam, lúčime sa s priateľmi a začínam ďalšiu životnú etapu.

Práve žiaci týchto dvoch ročníkov sa stretli pri „pasovačke za čitateľa“. Deviataci pripravili pre prvákov zaujímavé aktivity súvisiace s čítaním, knihami, príbehmi a knižnicou. Prváci sa tak 16. 6. 2021 v našej škole stretli s vlkom, čertom a princeznou, ktorí ich previedli súťažami, „trpaslíci“ im pomohli plniť úlohy a prváci ukázali všetkým, že si titul „čitateľa“ oprávnene zaslúžia, lebo všetci poznajú knihy a ani v čítaní sa nedajú zahanbiť. Každý z nich si priniesol svoju obľúbenú knihu a veru na hodinách čítania nezaháľali . Slávnostne potom boli „pasovaní“ za čitateľov. Domov si odniesli zaslúžený diplom aj sladké odmeny.

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí čítanie zatraktívniť a motivovať deti k tomu, aby s radosťou objavovali svet príbehov.

Fotogaléria

Workshop - ochrana prírody

Picture-Taker-seQU7n
Žilinská univerzita v Žiline v rámci projektu Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny, ITMS kód projektu: 310011N714 zrealizovala 16. júna 2021 pre žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ environmentálny workshop: ,,Ochrana prírody a krajiny-územná a druhová ochrana prírody, stráž prírody.“ Žiaci sa počas stretnutia zamýšľali nad významom prírody pre človeka, správaní sa v krajine a jej ochrane. Vyjadrovali svoje názory na ochranu prírody. Formou prezentácie sa dozvedeli zaujímavosti o slovenských národných parkoch, ich faune a flóre. Riešili zábavné úlohy v pracovných zošitoch, vyrábali ekologickú tašku a originálne tričko. Pri plnení úloh využívali poznatky hlavne z prírodovedy, vlastivedy a biológie. Pracovali s veľkým nadšením a  elánom.

Fotogaléria

Deň detí 2021

Picture-Taker-t72Iin
Sviatok detí naša škola oslávila výletmi do prírody. V dôsledku premenlivého počasia sme pochod a športové súťaže uskutočnili už 27. mája. Žiaci 1. až 4. roč. ZŠ išli po triedach na cvičisko hasičov z Kolárovíc, nad poľnohospodárskym družstvom, smerom na Potoky. Počasie nám prialo, všetky deti sa dostatočne vyhrali – futbal, vybíjanú, bedminton. Žiaci 5. až 9. roč. prešli turistickú trasu na Tri studničky. V peknom prostredí lesov sa tiež vyšportovali podľa záujmov. Po návrate do školy ich čakal guláš od rodičovského združenia, zákusok a sladká odmena od obecného úradu. V utorok 1. júna všetky deti dostali balíček od rodičovského združenia. Deti v školskom klube mali súťaže na ihrisku pri ZŠ.

Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení rodičia a milí žiaci,

otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 8 hod. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Úvodné pokyny a informácie späté s priebehom vyučovania v čase od 2. 9. do 14. 9. budú žiakom poskytnuté v kmeňových triedach, preto je potrebné, aby si žiaci priniesli prezuvky a písacie potreby. Počas výučby, činnosti ŠKD, CVČ a projektovej mimoškolskej činnosti budeme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia, rešpektovať rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Manuál pre základné školy a školské zariadenia MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17073.pdf, ktorý podlieha pravidelnej aktualizácií.

Novoprijatí žiaci 1. ročníka sú srdečne vítaní v sprievode 1 rodiča s rúškom.

Zároveň žiadame rodičov o vyplnenie Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 – príloha č.1.

Pri každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predloží rodič triednej učiteľke/triednemu učiteľovi Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – príloha č.2.

Do 14.09.2020 budeme vykonávať ranný filter – meranie telesnej teploty. Žiaci 1. stupňa ZŠ majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci budú povinne nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.

Za pochopenie Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Snehulienka

Picture-Taker-gwN2dN
Dňa 16. 2. 2020 do našej školy zavítali traja herci, ktorí nám predviedli vlastné spracovanie rozprávky o Snehulienke. Ich vystúpenie bolo obohatené o vtipné ale aj moderné prvky zo súčasnosti. Všetkým sa kultúrne vystúpenie veľmi páčilo a umelcov sme odmenili búrlivým potleskom.

Fotogaléria

Návšteva divadla v Nitre

Picture-Taker-55CQbT
24. 1. 2020 žiaci v rámci projektu rozvoja čitateľskej gramotnosti navštívili divadelné predstavenie Čarodejník z krajiny OZ v Starom divadle K. Spišáka v Nitre. Mali tak možnosť spoznať aj inú formu literárneho príbehu, ozvláštnenú divadelnými prostriedkami a skvelými hereckými výkonmi. Zároveň spoznávali divadelné prostredie a jeho zákonitosti, rekvizity, členenie divadelnej hry, rozdiel medzi dramatickým a písomným spracovaním príbehu. Po predstavení sa zoznámili s hercom Matejom Šiškom, ktorý žiakov previedol zákutiami Nitry a fundovane odpovedal na ich zvedavé otázky.

Fotogaléria

Školský ples

Picture-Taker-9lSIL1
Vyvrcholením spoločenských aktivít školy bol školský ples, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2020. Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, personálu školskej kuchyne, žiakom a rodičom, ktorí sa aktívne zapojili do príprav a samotného priebehu plesu. Jubilejný 20. ročník splnil všetky očakávania, hudobná skupina Aretic roztancovala nejeden tanečný pár, večerné menu bolo kulinárskym zážitkom, spev Elišky Drobčiarovej očarujúci, tanec dievčat zo 7. ročníka zmyselný, ...

Touto cestou zároveň veľmi pekne ďakujeme všetkým sponzorom za skvelé tombolové ceny (50), ktoré potešili mnohých prítomných.

Fotogaléria

Karneval

Picture-Taker-GaqeHY
Po vianočných prázdninách nastali prípravy na školský karneval, ktorý sa uskutočnil 16. januára 2020 v telocvični základnej školy. Atmosféra bola pravá karnevalová, sprevádzaná výbornou hudbou a množstvom masiek z „domácej dielne“, za čo patrí obrovské ďakujeme všetkým kreatívnym rodičom.

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-CwmFRS
Dňa 20. decembra 2019 sa skončilo školské vyučovanie pred vianočnými prázdninami. V tento deň sme sa v pokojnej atmosfére začali tešiť na prichádzajúce Vianoce. Žiaci zo všetkých tried pripravili pásmo vianočných piesní, tancov, básničiek, ktoré naznačovali príchod Vianoc. Každý svojím vystúpením preukázal svoje spevácke, tanečné či herecké nadanie, ktoré bolo odmenené obrovským potleskom.

Fotogaléria

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?

Picture-Taker-aRGhvx
Dňa 6. decembra nás opäť po roku navštívil sv. Mikuláš, ktorý potešil najmä tých najmenších. Rozžiarené očká, milé úsmevy privítali Mikuláša spoločne s anjelmi a čertmi. Žiaci s dávkou odvahy potešili sv. Mikuláša peknými básničkami, pesničkami a milým slovom. Najkrajšou odmenou bol mikulášsky balíček pre všetkých žiakov školy.

Bábkové divadlo Žilina

Picture-Taker-MytfWW
V utorok, 5. novembra 2019 sa žiaci ročníkov 1. - 4. zúčastnili predstavenia v Bábkovom divadle Žilina s názvom Zázračná baterka. Baterka oživovala veci a pridávala im ľudské vlastnosti, aby zabavila deti v ich samote. Deti vystúpenie veľmi bavilo, aktívne sa zapájali do deja a bolo to pre nich poučné. Predstavenie ich stálo len jedno euro, takže sa zúčastnili všetci žiaci. Cestovné autobusmi im hradilo rodičovské združenie.

Slovensko spieva!

Picture-Taker-X6IElK
... bol názov výchovného koncertu, ktorý obohatil naše vyučovanie 11. októbra 2019. Do našej školy opäť zavítali naši obľúbení speváci, Jaro Gažo a Radko Pažej z OZ Škola života. Na ich hudobné vystúpenie sme sa veľmi tešili. Vypočuli sme si niekoľko ľudových piesní z  hlavných folklórnych regiónov Slovenska. Prostredníctvom známych piesní sme sa preniesli na Myjavu, Detvu, Horehronie, navštívili sme Oravu, Terchovú i východné Slovensko. So skvelými spevákmi sme si poriadne, od srdca zaspievali !!! Veď koho by už neoslovila Lipová lyžka...., Sokoly..., Na tej Detve...
Aj sme si na konci povedali... Načo pôjdem domov.... keď nám je tu s pesničkami tak výborne! Atmosféra bola vynikajúca! Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!

Ďakujeme...a prajeme všetko dobré a veľa tvorivých nápadov


Fotogaléria

Beseda s ochranármi NP Malá Fatra

17. septembra 2019 našu školu navštívili ochranári z NP Malá Fatra. Ich návšteva bola spojená s besedou o ochrane prírody, význame lesa a živočíchov. Besedy sa zúčastnili všetky triedy, avšak s rôznymi témami. Pre žiakov prvého stupňa pripravili ochranári tému Zvieratká v lese, pre ročníky 5.- 6. Vtáctvo NP Malá Fatra a pre ročníky 7.-9. Veľké šelmy lesov NP Malá Fatra. Beseda bola doplnená ukážkami, či už názornými alebo obrazovými, videami z fotopascí a taktiež riešeniami úloh, do ktorých sa žiaci aktívne zapájali. Ochranári tiež priblížili žiakom nutnosť ochrany životného prostredia a potrebu separácie odpadu.

„Ak pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť!“

Ukončenie školského roka 2018/2019

Picture-Taker-ga3bdP
Vážení rodičia a milí žiaci,

prostredníctvom našej webovej stránky sme Vám priblížili aktivity a podujatia, ktoré sme uskutočnili v priebehu školského roka 2018/2019. Veríme, že školský rok ešte úspešne ukončíme návštevou kina v Žiline, športovými aktivitami a samozrejme aj dňom, kedy sa zatvoria „brány školy“ na dva mesiace vytúžených prázdnin. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční 28. júna 2019 na nádvorí školy, kde budú žiakom odovzdané knižné odmeny, diplomy a vecné ceny za ich príkladnú reprezentáciu školy a dosiahnuté študijné výsledky. Objektívnym meradlom nadobudnutých vedomostí a rozvoja čitateľských zručností sú Testovania žiakov 5. a  9. roč. zo slovenského jazyka a matematiky. Aj v tomto smere sme dosiahli vynikajúce výsledky, ktoré sú „zrkadlom“ našej práce so žiakmi. Každý žiak je pre našu školu prínosom, tvorí súčasť našej školskej komunity, a preto veríme, že aj „zlé známky“, ktoré sa objavia na vysvedčení, nebudú prerušením krásneho vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ale sa stanú motiváciou k systematickej a pravidelnej príprave na vyučovanie v nasledujúcom školskom roku. Zároveň ďakujeme všetkým kolegom a pracovníkom školy za úspešne zvládnutý školský rok 2018/2019.


Deň otcov

Picture-Taker-x6nyQa
Tak ako každý rok aj tento rok si pripomíname tretiu júnovú nedeľu - Deň otcov. Aj žiaci v ŠKD spolu s p. vychovávateľkami vytvorili nádhernú nástenku, ktorou chcú vyjadriť poďakovanie všetkým otcom za príkladnú starostlivosť, lásku a oporu pri objavovaní krás života.

Academy de Luxe

T
Picture-Taker-2CKvgg
anečné vystúpenie, ktoré sa konalo 6. júna 2019 v telocvični základnej školy, pripomínalo pochmúrnou choreografiou skôr jesenné sychravé dni, ako prichádzajúce slnečné letné obdobie. Aj napriek tomu sme si mohli pozrieť originálne tanečné vystúpenie účastníkov Academy de Luxe zo Žiliny, ktorí nám prostredníctvom hudby a tanca priblížili „zámorský“ život mladých ľudí.

Fotogaléria

Na návšteve u hasičov

Picture-Taker-8QOKGv
Dňa 31. mája 2019 žiaci našej školy navštívili priestory Hasičskej stanice v Bytči. Prezreli si operačné stredisko - ohlasovňu požiarov, hasičskú techniku, či simulačnú stenu. Z krátkej prednášky sa dozvedeli ako hasiči postupujú pri likvidácií požiaru, pri záchrane ľudských životov a mali možnosť si aj vyskúšať hasičské obleky. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým hasičom za prednášku a čas, ktorý nám venovali.

Fotogaléria

Lovci duchov

Picture-Taker-f5zntT
15. mája 2019 žiaci prvého stupňa vycestovali za divadelným predstavením Lovci duchov do Žiliny. V predstavení vystupovali celkom obyčajní chlapci Vilko Dušička a jeho kamarát Ďurko. Svoj voľný čas trávili pozeraním filmov a hraním sa na akčných hrdinov. Zmena nastala, keď sa v lese pri mestečku objavila mátoha Svetlonos. Počas nočného stráženia mestečka Vilko zistil, že pod rúškom noci mizne drevo z lesov, a že Svetlonos nie je zďaleka tá najhoršia mátoha, ktorá na ľudí z mestečka v okolitých lesoch číha. Samotný pocit strachu a spontánne výkriky v hľadisku však vyvolal strašidelný Kaščej... A na záver otázka na zamyslenie - máme sa báť strašidiel a démonov alebo nečestných ľudí, ktorí žijú medzi nami?

Deň matiek

Picture-Taker-xSL39R
Naši šikovní škôlkari a žiaci základnej školy pripravili 12. mája v Kultúrnom dome v Kolároviciach ďakovný program pre naše mamy, staré mamy a babičky za ich každodennú lásku, starostlivosť a trpezlivosť. Najkrajší darček v podobe pesničiek, básničiek či tanca bol súčasťou sprievodného programu pri príležitosti Dňa matiek, ktorý slávime každoročne druhú májovú nedeľu. Poďakovanie patrí všetkým učiteľkám, ktoré sa podieľali pri príprave programu a Romanke Puchoňovej a Julke Šimákovej za skvelý moderátorský výkon.

Vítanie jari

Picture-Taker-5JZ9YW
Jarné prebúdzanie prírody je späté s pestrofarebnosťou a rozmanitosťou okolitej prírody a oslavou života. Detský smiech, tanec a spev zazneli 6. apríla 2019 v kongresovej sále Konzervatória Žilina, kde sa na prehliadke detských folklórnych súborov prestavilo 150 detí z 5 súborov. Našu obec a školu úspešne reprezentovali deti z DFS Kolárik, ktorý svojou choreografiou a umeleckým prevedením zaujali nielen odbornú porotu, ale aj prítomných divákov a nadšencov ľudových zvykov a tradícií. Za prevedenú regionálnu spleť slova, hudby a tanca získali diplom a „Strieborné pásmo".
Blahoželáme!

„Živá voda“

Picture-Taker-jYI9I5
Dňa 22. apríla si pripomíname Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme oslovili umeleckú agentúru Amos, aby nám jej členovia teoreticky, jednoduchou a zrozumiteľnou formou priblížili nenahraditeľnosť vody v prírode a pre človeka. Environmentálny výchovno-vzdelávací program bol zameraný na kolobeh vody v prírode, zásoby pitnej vody, šetrenie vodou, znečisťovanie prírody, separáciu odpadu, atď. Zároveň bol obohatený aj o populárne skladby slovenských a svetových spevákov (Adam Ďurica, Desmod, Peter Cmorík, IMT Smile,...), ktorí svojimi pesničkami zareagovali na narastajúce environmentálne problémy súčasného sveta. Je potrebné, aby sme zmenili svoje zaužívané spôsoby a konečne pochopili, že príroda nám raz všetko vráti, ak si ju nezačneme vážiť a skutočne ochraňovať.

Fotogaléria

Tajomstvá nočného lesa

Picture-Taker-L912So
Dňa 21. februára naša škola prijala pozvanie a žiaci 4. A  a  4. B triedy sa v Sobášnom paláci v Bytči zúčastnili interaktívneho vzdelávania o živote zvierat pod názvom „TAJOMSTVÁ NOČNÉHO LESA“. Pútavé rozprávanie skúseného zoológa, ktoré bolo doplnené o ukážky preparátov a zvukov, prezentáciu videí, priblížilo deťom nočný život lesných zvierat. Domov sme sa vracali s hlbokými zážitkami, ale aj novými vedomosťami o živote a prejavoch divokých zvierat nášho regiónu.

Fotogaléria

Svätý Valentín na škole

Picture-Taker-NQwoMQ
„Láska je ten najvzácnejší a najkrajší cit, ktorého je človek schopný a ktorý má mnoho podôb.“ Týmto heslom sa niesla naša valentínska pošta. Žiaci mali možnosť napísať valentínsky pozdrav svojim spolužiakom, kamarátom, pani učiteľkám, pánom učiteľom, .... . Valentínkou mohli odovzdať svoje sympatie, uznanie, poďakovanie a v deň sv. Valentína 14. februára ich naše „valentínske doručovateľky“ odovzdali do tých správnych rúk.

Fotogaléria

DNI PROFESIÍ 2019

Opäť po roku sme prijali pozvanie zúčastniť sa Dní profesií 2019. Podujatie, na ktorom sa
budúcim stredoškolákom predstavilo viac ako dvadsať stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, a tiež zástupcovia zamestnávateľov v našom regióne, sa uskutočnilo v Dome kultúry v Bytči 6. 2. 2019.
Naši ôsmaci a deviataci ocenili možnosť doplniť si informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov, či o ponuke duálneho vzdelávania, keď sa im venovali zástupcovia firiem (Kinex, Kaufland a ďalšie) a stredných škôl z Bytče, Žiliny, Považskej Bystrice, ako aj z Krásna nad Kysucou.

Svet masiek

Picture-Taker-QwCOvw
Tohtoročný školský karneval, ktorý sa uskutočnil 17. januára 2019 sa niesol v znamení pestrofarebných masiek, dobrej nálady a zábavy všetkých vekových kategórií. Karnevalové masky rozžiarili celú telocvičňu, ich prezentácia v úvode vyrážala mnohým prítomným dych a porotcom dala poriadne zabrať. Vybrať najkrajšiu masku vôbec nebolo jednoduché, nakoľko všetky masky boli krásne, jedinečné a neopakovateľné. Veríme, že dobré nápady nevymiznú, karnevalová fantázia nás o rok pohltí, detské očká rozžiari a „Lady Karneval“ všetkých prekvapí.

Fotogaléria

Vzdialená a predsa tak blízko!

Picture-Taker-Y4HIna
Afrika, kontinent priepastných rozdielov v prírodných, sociálnych a ekonomických podmienkach jednotlivých oblastí. Rozlohou tretí najväčší a počtom obyvateľov druhý najľudnatejší svetadiel. To, ako vnímajú Afriku deti, nám priblížili žiaci 6. ročníka svojimi projektmi. Pri ich tvorbe využili fantáziu, kreativitu a v neposlednom rade „šikovné ručičky“. Ako sa im to podarilo, posúďte sami. Konečný 3D výsledok naozaj poteší.

Fotogaléria

Vianočný čas

Picture-Taker-7xI3z5
Veru, nezabudli sme na tradičné koledy, pesničky, humorné scénky, ktoré nám pripravili žiaci školy pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov. Veľký deň nastal 21. decembra, kedy sa telocvičňa ocitla v nádhernom „vianočnom šate“ a rozžiarené detské očká netrpezlivo čakali na začiatok predstavenia. Tí mladší zaujali hravosťou a dokonalosťou v speváckom, tanečnom, ale aj recitačnom prejave a tí starší vážnosťou a štipkou humoru. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našej nezabudnuteľnej vianočnej besiedky, patrí poďakovanie za skvelý výkon.

Fotogaléria

LUSKÁČIK

Picture-Taker-UWL4qU
Predvianočný čas si 50 žiaci našej školy spríjemnili klasickým baletom Čajkovského - Luskáčik. Baletné predstavenie sme navštívili 20. 12. 2018. Štátne divadlo v Košiciach nás očarilo nielen krásou svojej architektúry, ale aj neuveriteľnými výkonmi baletných majstrov. Vianočný príbeh Luskáčika v nás prebudil tú pravú vianočnú atmosféru a cesta vlakom bola dobrodružstvom prežívaným s kamarátmi, keď sa za oknami mihala biela krajina Tatier.

Fotogaléria

Muzikálový mix

Picture-Taker-hzYsPK
Dňa 20. decembra 2018 bolo na pôde našej školy opäť veselo, pretože všetky vekové kategórie žiakov sa zapojili do spevu muzikálových pesničiek v podaní nám už známej dvojice Jara Gaža a Rada Pažeja z Občianskeho združenia Škola života. V muzikálovom pásme odzneli skladby z najznámejších slovenských, českých a zahraničných muzikálov - Neberte nám princeznú, Na skle maľované, Pomáda, Dracula, Cigáni idú do neba, Mamma mia a mnohé ďalšie, ktoré boli a zostanú ako najúspešnejšie hity skupín ABBA, QUEEN, Bee-Gees. Spev bol oveľa jednoduchší, nakoľko celým koncertom sprevádzaná videoprojekcia bola doplnená o texty skladieb. Od celosvetových muzikálov sme sa „dospievali“ až k známym vianočným pesničkám, ktoré symbolizovali začiatok Vianoc.

Fotogaléria

Vôňa Vianoc

Picture-Taker-8RTwq5
Po predchádzajúcich úspešných akciách zameraných na zdravý životný štýl – ovocné poháre a mliečne kokteily rôznych chutí (čokoládové, banánové a jahodové), dievčatá ôsmeho ročníka v priebehu týždňa upiekli, ozdobili a ponúkli na predaj žiakom našej školy 156 chrumkavých vianočných medovníčkov. Pri tejto činnosti si otestovali svoje manažérske schopnosti a základy finančnej gramotnosti. Získané finančné prostriedky (183 €) budú použité na dobročinné účely.

Fotogaléria

Advent a Mikuláš

Picture-Taker-WAcMeW
S prvou adventnou nedeľou a prvou rozsvietenou sviečkou na adventnom venci sme si všetci viac uvedomili, že sa blíži jedno z najkrajších období roka – Vianoce. Zo školských chodieb a tried vymizli šarkany, tekvičky, jesenné lístie a rozžiarili sa prvým plamienkom adventnej sviece i žiarou vianočného stromčeka s ukrytými darčekmi. A kým sa deti dočkajú naozajstného snehu, čarujú zatiaľ v školskom klube z papiera vločky, nezbedných snehuliakov, anjelov i čertíkov. A aby neostalo iba pri papierových, tí naozajstní čerti a čertíci, anjeli i Mikuláš nezabudli ani tento rok prísť odmeniť všetky dobré deti z našej školy. Niekoho postrašili, niekoho potešili, ale predovšetkým priniesli dobrú náladu a veľa smiechu.

Fotogaléria

Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky

Picture-Taker-Ze82Kw
Dňa 30. 11. 2018 sa na pôde našej školy uskutočnila strelecká súťaž pre žiakov základných škôl z okresu Bytča. Pravidelným tréningom v rámci záujmovej činnosti pod vedením p. riaditeľa školy sa chlapci a dievčatá zodpovedne pripravovali na okresné kolo. V deň „D“ všetci súťažiaci – Mário Králik, Ivan Puchoň, Matej Možješ, Jakub Žídek, Samuel Žídek, Vlado Kaštan „vystrieľali“ nádherné 1. miesto.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

Červené stužky

Picture-Taker-LSICfA
Blíži sa 1. december - Deň boja proti AIDS.
Dňa 28.11.2018 sme sa zúčastnili stretnutia Červené stužky, ktoré sa konalo v Žiline pri príležitosti vyvrcholenia 12. ročníka kampane Boja proti AIDS. Kampaň organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline a je odborne podporovaná Kanceláriou WHO na Slovensku, Ministerstvom zdravotníctva SR i MŠVVaŠ SR. Všetci zúčastnení si vypočuli odborné prednášky na témy HIV/AIDS (odborná lekárka z Lekárskej fakulty v Martine) či Obchodovanie s ľuďmi ( odborníčky zo Slovenskej katolíckej charity). Kampaň možno podporiť nosením červených stužiek, ako symbolu vyjadrenia solidarity v boji proti AIDS.

Deň pásikavých tričiek

Ľudia sú rôzni v tom, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, aká je ich viera či kultúra. Aj keď sme každý iný, mali by sme mať všetci rovnaké práva. 16. november sa preto stal Medzinárodným dňom tolerancie. V našej škole sme v tento deň zorganizovali Deň pásikavých tričiek. Tí, ktorí mali rovnaký postoj k tolerancii voči vierovyznaniu, rasám a nesúhlasia s rasizmom a xenofóbiu, si obliekli pásikavé tričko.
Ľudí okolo nás predsa musíme posudzovať podľa toho, ako sa správajú, čo dokázali urobiť pre ostatných a nie podľa toho ku ktorým náboženstvám či kultúrnym tradíciám sa hlásia.

Fotogaléria

Vzájomná výmena skúseností

Picture-Taker-YHavDD
Dňa 14. 11. 2018 žiaci 6. ročníka prijali pozvanie Základnej školy v Kotešovej na prezentáciu environmentálneho projektu pod názvom "Aj malé zvieratká dokážu veľké veci". Celý projekt sa niesol v duchu aktivít zameraných na lúčny ekosystém. Do projektu bola zapojená celá škola. Žiaci vysadili na školskom pozemku záhony kvetov, do ktorých neskôr vypustili motýle - Bábôčku bodliakovú. Všetci sledovali celý zázrak premeny húsenice na kuklu a nakoniec na dospelého motýľa. Realizácia projektu bola pre žiakov ZŠ Kotešová ale aj pre nás veľmi podnetná a poučná. Naši žiaci odchádzali nielen s novými vedomosťami, ale aj s malými darčekmi.

Lampiónový sprievod

Picture-Taker-4hJKTZ
Žiaci navštevujúci školský klub detí počas aktívnej popoludňajšej práci vytvorili nádherné lampióny. Naplno sa prejavila ich kreativita, zmysel pre trpezlivosť a manuálna zručnosť. Začiatky boli ťažké, ale konečný výsledok ich potešil, vytvorené lampióny si vzájomne prezentovali a spoločne sa tešili na deň „D“, kedy s rozsvietenými lampiónmi oslavovali príchod jesenných sviatkov.

Fotogaléria

HALLOWEEN – keltská tradícia

Picture-Taker-SLpAWt
Už po druhýkrát sa na našej škole uskutočnila 26. 10. 2018 „Halloweenska párty“, ktorá je súčasťou osláv jesene. Žiaci 9. ročníka sa premenili na rôznorodé strašidlá sveta, ktoré nezastaviteľne putovali z triedy do triedy a takýmto spôsobom prezentovali prichádzajúci Halloween, ktorý symbolizuje určitú spojitosť medzi živými a mŕtvymi. Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých najviac vnímame „duchovno“, spomíname na našich zosnulých, ktorí už nie sú medzi nami a pri návšteve cintorína im zapaľujeme sviečku – symbol večného svetla.

Fotogaléria

Šarkaniáda

Picture-Taker-NI3sqH
Pestrofarebná jesenná príroda a vietor zlákali našich najmenších na veselé „nebeské divadlo“. Deti si vytvorili v školskom klube detí vlastné šarkany a na čerstvom vzduchu ich vypúšťali na oblohu. Veru, bolo to napínavé divadlo!

Fotogaléria

Darček pre našich starých rodičov

Picture-Taker-HF3WFD
Pri príležitosti sviatku „Október – mesiac úcty k starším“ Obecný úrad Kolárovice v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach zorganizoval 22. 10. 2018, spoločné posedenie pre našich „starkých“. Darček v podobe básničiek, pesničiek, tanca, ktorý pripravili naši predškoláci spolu so žiakmi zo ZŠ bol najkrajším vyjadrením lásky a úcty našim najbližším, ktorých už krášlia vrásky a pokrývajú šediny jesene života.

Ovocný deň

Picture-Taker-IiMY2k
Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16. 10.), dievčatá 8. ročníka pripravili 17. 10. 2018 pre žiakov celej školy ovocné poháre. Prvotné nadšenie, donáška ovocia z regiónu, samotná príprava – za prísneho dodržania hygienických pravidiel, kalkulácia ceny, predaj, čistý zisk, recyklácia plastových pohárov a lyžičiek, radosť, smiech a zábava pri práci sa niesli v duchu rozvoja zdravého životného štýlu, environmentálnej výchovy a finančnej gramotnosti. S blížiacim obdobím Vianoc majú dievčatá rôzne nápady a návrhy, ktoré by chceli zrealizovať. Dúfajme, že sa im to podarí a získané finančné prostriedky budú použité na prospešné účely.

Cirkus Jacko

Picture-Taker-4G0YI4
Hudba, tanec, artistické čísla, kúzelná mágia, obrovské bubliny a radosť sa niesli 10. 10. 2018 telocvičnou ZŠ s MŠ v Kolároviciach pri predstavení „Medveď a  Máša“. Detský smiech predškolákov a žiakov ZŠ z Petrovíc spolu s našimi žiakmi bol neodolateľný a nákazlivý. Aspoň na chvíľu sme mohli spoločne zrelaxovať, zabudnúť na školské povinnosti a objavovať tajomstvá spoločných stretnutí, radostných chvíľ, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu. Nielen vedomosťami je človek živý, ale každým zážitkom, prežitým v školskom prostredí sa formuje osobnosť žiaka, osobnosť, ktorá má byť tolerantná aj voči iným kultúram, zvykom a tradíciám.

Fotogaléria

Deň matiek a Deň otcov

Picture-Taker-C0XiFH
Rodina - spoločenstvo, ktoré od nepamäti prežilo všetky nástrahy života a v budúcnosti zostane najdôležitejším pilierom života na Zemi, miestom, kde cítime vrúcne dlane našich mamičiek a múdrosť otcov. Všetky deti si v tieto dni na celom svete uctievajú svojich rodičov. Naši žiači spolu s deťmi z MŠ pripravili 13. mája 2018 v KD v Kolároviciach pre naše mamy, staré mamy, veľké ĎAKUJEME v podobe pesničiek, básničiek a tancov. Samozrejme, nezabúdame ani na Deň otcov - 17. júna, otcov, ktorí nás dennodenne povzbudzujú, ukazujú nám cestu, podávajú pomocnú ruku pri objavovaní krás života. Aj Vám otcovia, starí otcovia, dedovia patrí veľké ĎAKUJEME!

Fotogaléria

Práva dieťaťa, prevencia kyberšikany

Picture-Taker-duRr47
Dňa 13. júna 2018 sme v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva zorganizovali pre žiakov 8. a 9. roč. odbornú prednášku zameranú na práva dieťaťa a prevenciu kyberšikanovania. Lektor strediska, Mgr. Michal Horváth pútavým a zaujímavým spôsobom oboznámil žiakov s právami dieťaťa a zameral sa hlavne na kyberšikanovanie ako na novodobú formu agresie a jeho prevenciu. Autentickými príbehmi zo života a krátkou videoprojekciou zaujal každého žiaka, pričom dôrazne poukázal na nebezpečenstvo vyplývajúce z používania sociálnych sietí a internetu.

Fotogaléria

Ochrana života a zdravia

Picture-Taker-aus6AS
Súčasťou Školského vzdelávacieho programu je aj prierezová téma „Ochrana života a zdravia“, ktorá sa zameriava na riešenie mimoriadnych situácií – civilnú ochranu, zdravotnú prípravu, pohyb a pobyt v prírode. Život a zdravie patria medzi najcennejšie hodnoty človeka. V ohrození života, dokáže len veľmi málo ľudí poskytnúť prvú pomoc. Základné zručnosti v poskytovaní pomoci by mal ovládať každý žiak, preto sme sa rozhodli, že uskutočníme kurz prvej pomoci pre všetkých žiakov školy. Vo štvrtok 24. 05. 2018 nás navštívili štyria pracovníci SČK zo Žiliny. Ich prítomnosť bola „osviežujúcim“ prínosom vedomostí a zručností z oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci v edukačnom procese. Žiaci boli oboznámení so život ohrozujúcimi stavmi – zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, bezvedomie, veľké vonkajšie krvácanie a šok. Každý žiak si vyskúšal resuscitáciu - oživovanie. Príjemným spestrením boli aj audiovizuálne záznamy z poskytovania prvej pomoci.

Fotogaléria

Tuláčik a Klára

Picture-Taker-YgEWj9
Pútavý príbeh o priateľstve medzi malým psíkom a dievčatkom zaujal žiakov primárneho vzdelávania 22. 05. 2018 v Bábkovom divadle v Žiline. Žiaci pozorne počúvali a sledovali celý dej divadelného spracovania rozprávky o domove, ľudskej múdrosti... Klára prostredníctvom lásky k Tuláčikovi - najvernejšiemu priateľovi človeka, vyjadrila lásku k mame.

Stavanie mája

Picture-Taker-OuiiCH
Zachovanie zvykov a tradícií našich predkov patrí medzi priority našej školy. Každoročne organizujeme na vstupnom nádvorí školy stavanie nášho „májového stromu“. Žiaci 2. roč. aj tento rok „priložili ruky k dielu“ a 30. apríla pod vedením p. uč. Klimovej, nádherne vyzdobili máj, ktorý symbolizuje pestrosť a krásu prebúdzajúcej sa okolitej prírody.

Fotogaléria

Kuchárske umenie

Picture-Taker-4wBTKt
Už niekoľko rokov realizujeme na našej škole v rámci zdravého životného štýlu praktickú prípravu jedál. Dievčatá z  8. ročníka po absolvovaní zásad zdravej životosprávy, kultúry stolovania a spracovania jedál sa aktívne zapájajú do vlastnej prípravy kulinárskych špecialít - receptov „starých mám,“ ale aj modernejších prevedení. Zakaždým sa tešia z pestrej palety rôznych druhov jedál, napr. zo zeleninového šalátu, chutne uvarenej polievky, halušiek, duseného mäsa na šampiňónoch, .... ale aj upečeného koláča. Najkrajšou odmenou pre dievčatá, ktoré priniesli recept a spolu s ostatnými spolužiačkami pripravili obedové menu, sú „čisté taniere.“

Po stopách ľudových tradícií

Picture-Taker-fJju5Z
„Morena, morena! Kde si prebývala?“ pýtali sa deti 1. stupňa ZŠ pri vynášaní Moreny 23. marca 2018. Natešené detské pohľady, „čakajúca Morena“, piesne, upálenie a utopenie Moreny zanechávajú v deťoch nezabudnuteľné zážitky späté s touto tradíciou. Podľa poverových predstáv sme vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti magicky privolali jar.

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-L4tqP4
Folklorista, hudobník, zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z Očovej, dňa 1. 3. 2018 zábavnou formou predstavil našim žiakom rôzne hudobné nástroje – fujaru, gajdy, píšťalu, heligónku, drumbľu a iné. Svoje umelecké schopnosti dokázal premietnuť aj do „rúry od vysávača“, na ktorej zahral originálnu pesničku. Hra na jednotlivých hudobných nástrojoch, tanec, spev a dobrá nálada sa niesli celým výchovným koncertom.

Fotogaléria

Zoologická prednáška

Picture-Taker-Mx5vF8
Pracovníci Považského múzea v Žiline zorganizovali pre žiakov základných škôl v Sobášnom paláci v Bytči odbornú prednášku s názvom Jarné prebúdzanie a zvieracie mláďatá. Prebúdzajúca príroda a krásy zrodenia nového života mláďat v živočíšnej ríši zaujali aj našich žiakov 1. stupňa, ktorí 15. 02. 2018 túto prednášku s nadšením absolvovali. Žiaci získali nové informácie zo života jednotlivých druhov vtákov a cicavcov (krivonos smrekový, výr skalný, sova obyčajná, kuvičok vrabčí, orol skalný, myšiak lesný, medveď hnedý, vlk dravý, líška obyčajná, lasica obyčajná a kuna lesná). Prednáška bola pútavá, spojená s audiovizuálnou prezentáciou a prehliadkou exponátov zvierat v životnej veľkosti.

Fotogaléria

Dni profesie

Picture-Taker-fkUX5o
Dňa 6. februára 2018 sme sa so žiakmi deviateho ročníka zúčastnili prezentácie stredných škôl v Bytči s názvom DNI PROFESIE.
Každoročná prezentácia bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných odborných školách a na prezentáciu zamestnávateľov a regionálneho trhu práce.
Žiaci a učitelia stredných škôl informovali žiakov základných škôl, ich zákonných zástupcov a výchovných poradcov o možnostiach štúdia, záujmovej činnosti a o  uplatnení absolventov na trhu práce. Naši žiaci si mohli pozrieť informačné materiály a letáky, videá prezentácií škôl, fotogalériu, praktické ukážky práce s drevom, kovom, strojmi. Žiaci sa zapojili i do praktických úloh, za ktoré môžu získať body navyše k prijímacím skúškam, mohli si nechať zmerať tlak, či tuk v tele, alebo sa nechať nalíčiť, či učesať.
Veríme, že mnohí žiaci našli odpovede na svoje otázky a získané informácie im pomôžu lepšie sa zorientovať a rozhodnúť sa.

Fotogaléria

Lyžiarsky kurz 2018

Picture-Taker-6AD29o
Finančný príspevok MŠVVaŠ SR umožnil žiakom siedmeho ročníka koncom januára 2018 po prvýkrát spoločne, skupinovo, absolvovať lyžiarsky kurz. Žiaci si najskôr váhavými pohľadmi premeriavali lyžiarsky svah SKI MAKOV, poniektorí hneď v prvý deň nabrali odvahu a nebojácne zdolali 288 m prevýšenie, odvážni aj tzv. „ šusom!“. Veru, lyžovačka bola perfektná, snehové podmienky vyhovujúce, škola lyžovania s našimi inštruktormi zábavná a veľmi motivujúca v technickom zdokonaľovaní sa na lyžiach. Už teraz sa tešíme na jarné prázdniny a jarnú lyžovačku! Dúfame, že nás aj slniečko svojimi lúčmi poteší!

Fotogaléria

Karneval, karneval,...

Picture-Taker-9tBuei
... podľa plánu práce školy sa uskutočnil 18. januára 2018 v telocvični ZŠ. Bol oslavou života a radosti detí všetkých vekových kategórií, ktoré si pripravili nádherné masky a užívali si plným dúškom „bláznivú maškarnú atmosféru“, ktorá bola spojená s prezentáciou a vyhodnotením najkrajších masiek. Vyhral však každý, kto si pripravil masku a zúčastnil sa školského karnevalu. Poďakovanie patrí všetkým návštevníkom – rodičom, starým rodičom, absolventom školy,... ktorí svojou prítomnosťou potešili svoje ratolesti, spolužiakov a priateľov školy.

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-PC30Ck
Máme tu Vianoce, krásny čas,... aj táto pesnička zaznela na vianočnej besiedke, ktorú nám zaspievali žiaci 1. roč. a vytvorili nám príjemnú vianočnú atmosféru. Program na vianočnú besiedku si pripravili žiaci každej triedy a predviedli nám svoje spevácke, hudobné a tanečné schopnosti a zručnosti prostredníctvom vianočných zvykov a tradícií. Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie Folklórneho súboru Kolárik pod vedením manželov Schmutzovcov. Na záver sme si všetci spoločne zaspievali čarovnú a magickú pesničku: „Tichá noc, svätá noc.

Fotogaléria

Vianočný koncert

Picture-Taker-hwthYp
Dňa 19. 12. 2017 zavítali na pôdu našej školy Jaro Gažo a Rado Pažej z Občianskeho združenia Škola života. Vytvorili nám pravú sviatočnú atmosféru najkrajšími vianočnými pesničkami, ktoré boli doplnené obrazovou videoprojekciou. V telocvični na chvíľu zavládla vianočná nálada, žiaci sa aktívne zapájali do spevu a tí odvážnejší – Vaneska Kurucárová, Riana Kaštanová, Vaneska Miková, Eliška Bachoríková, Majka Kurucárová a Richard Tuma krásne pred prítomnými spolužiakmi a učiteľmi zaspievali vianočné pesničky a koledy. Všetci účinkujúci boli odmenení obrovským potleskom.

Fotogaléria

Vianočné medovníčky

Picture-Taker-linI2r
Vánoce, Vánoce přicházejí,... takto nám pri príprave vianočných medovníkov znela veľmi obľúbená vianočná pesnička. Veru, práca nám išla od ruky, pretože šikovné dievčatá z 8. a 9. roč. dokázali za dva dni upiecť a vyzdobiť 170 ks voňajúcich medovníkov. Naša vianočná misia vyvrcholila veľmi príjemnou atmosférou pri vianočnom stromčeku, kde nádherní anjeli ponúkali na predaj medovníkového kapra, hviezdu, stromček, či zvonček. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili myšlienku Vianoc – darovať radosť, potešiť, pohladiť, prispieť,... a hlavne veriť v dobro, lásku a nádej.

Fotogaléria

Návšteva kina

Picture-Taker-1UsO9I
Pozeranie filmov na tablete je dobré, pozeranie filmov v počítači je lepšie, ale pozeranie filmov v kine je najlepšie.:) Dobrá spoločnosť, veľké plátno, skvelý zvuk...a ak sa k tomu pridá ešte aj dobrý príbeh, tak je o zážitok postarané. Potvrdili si to aj žiaci druhého stupňa, keď 19. 12. 2017 navštívili kino v Bytči a ponorili sa do príbehu Kuba a jeho zázračného meča.

Z rozprávky do rozprávky

Dňa 12. 12. 2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia Z rozprávky do rozprávky v Bábkovom divadle v Žiline. Prepojením IKT technológií a klasických rozprávok vzniklo pozoruhodné predstavenie. Ústrednou postavou bolo dievčatko Žofka, ktoré hľadalo Jasietku. Pri putovaní rozprávkami jej robil sprievodcu chlapec Pipapendi. Ich cesta bola veselá, ale aj napínavá. Úsmev na tvárach vyčarili najmä rozhovory Žofky so zábudlivým starkým.

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene

Picture-Taker-AzMvQa
Žiaci VI. A sa v predvianočnom čase (8. 12.) vybrali do jedného z najkrajších miest v srdci Slovenska – do Zvolena. Objavili v ňom repliku pancierového vlaku z druhej svetovej vojny – vlak Hurban, zohriali si skrehnuté ruky a potešili oko v divadle JGT na predstavení Polepetko, prekvapil ich aj Mikuláš so sladkou výslužkou len pre nich a konečne dôkladne „obehli“ vianočné trhy a prevetrali peňaženky. O tom, že už samotná cesta vlakom bola radostná sa hádam ani netreba zmieňovať.... :-)

Fotogaléria

Mikuláš v škole

Picture-Taker-Xrmf6Q
Po roku našu školu opäť navštívil Mikuláš. Neprišiel sám, ale v sprievode anjelov a čertov. Všetky deti dostali balíčky so sladkosťami, ale aj „pohladkanie“ od čertov a anjelské srdiečko na líčko.

Fotogaléria

Divadlo Clipperton

Picture-Taker-PNKyQ9
Smiech a dobrá nálada, zavládli 30. novembra 2017 v našej telocvični pri predstavení rozprávky Zbojník Rumcajs, divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Vtipným dejom obohateným o veselé pesničky zaujali herci nielen tých najmenších, ale aj žiakov 2. stupňa. Žiaci mali možnosť spoznať nebojácneho obuvníka, neskôr zbojníka, ktorí svojím humorom a spravodlivosťou prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so „švárnou dievčinou" Mankou. Interaktívne predstavenie plné zábavy a ponaučenia prispelo k osobnostnému rozvoju žiakov.

Fotogaléria

Hodina deťom

Picture-Taker-dwQXet
Áno, vopred ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí 10. novembra 2017 (v piatok) svojím dobrovoľným finančným príspevkom prispejú na podporu preventívnych, intervenčných projektov (napr. projekt „Pomôcť posunúť sa ďalej"), projektov zameraných na školské prostredie, na budovanie bezpečného prostredia a mnohé ďalšie projekty, ktoré sa zameriavajú na pomoc deťom a mladým ľuďom po celom Slovensku pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska. Zbierku budú realizovať žiaci 9. roč. Eliška Krajčíová a Marek Raždík. Žltá pokladnička s usmiatym maskotom Hugom nech Vám pripomenie príbehy pomoci, projekty, ktoré si môžete prečítať na www.hodinadetom.sk.

Deviataci v akcii...

Picture-Taker-1KGpoK
...... v piatok, 27. 10. 2017, temnota zasiahla našu triedu, my – žiaci, sme sa premenili na strašidlá, v tme sme pocítili strach, zapaľovali čajové sviece, počúvali hudbu, jedli výbornú bábovku, „uzemnili pani učiteľku" a vyrazili sme po triedach, kde sme sa spoločne zabávali a pripomenuli si Halloween. Vieme, čo oslavujeme? Nie, nevieme. Všetci si myslíme, že Halloween má americký pôvod, no nie je to pravda, pretože do USA ho priniesli írski prisťahovalci, ktorí si zachovali keltské tradície. Každoročne, 31. 10. nastáva po celom svete „halloweenske duchovno". My však nezabúdame na svoje kresťanské tradície a každoročne slávime 1. novembra Sviatok všetkých svätých a pamiatkou zosnulých si  pripomíname našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami.

Fotogaléria

Pečieme na Halloween

Picture-Taker-SEKQjX
Ku každému sviatku patrí dobré jedlo, a tak si žiačky VI.A a VII.A vyskúšali pečenie so strašidelnou tematikou. Spoločne upiekli a ochutnali pavúčie koláčiky, syrové múmie a pavúčiky z párkov. O tom, že im pečenie šlo, svedčí aj skutočnosť, že po koláčikoch zostali len omrvinky a aj chlapci si pochvaľovali kuchárske umenie spolužiačok.

Fotogaléria

Beseda o zdravej výžive

Picture-Taker-1NpmWk
Stravujem sa skutočne zdravo? Rozumiem zloženiu zdravej stravy? Pijem dosť čistej vody? Takéto a podobné otázky si položili žiaci našej školy počas prednášky spojenej s besedou venovanou otázkam zdravého stravovania dňa 20. 10. 2017. Takýmito a ďalšími zvedavými otázkami zahrnuli MUDr. Máriu Tomkovú, ktorá prednášku a besedu viedla s veľkým úspechom. A ako ste na tom vy? Stravujete sa zdravo? Kedy ste naposledy jedli ovocie a zeleninu? Kamarátite sa s bielym pečivom?

Fotogaléria

Exkurzia - Osvienčim

Picture-Taker-I0VoQW
Koncentračný tábor Auschwitz – OSVIENČIM - obyčajné slovo. Slovo, ktoré u mnohých ľudí zanechalo tie najväčšie následky ako na tele, tak i na duši či na rozume. Pre väčšinu je to iba slovo, no v skutočnosti to bol vyhladzovací tábor. Osvienčim sa stal symbolom najhroznejšieho zločinu, kde bolo zmarených 1,1 milióna ľudských životov, prevažne Židov, ale i politických väzňov, vojnových zajatcov a Rómov.
Naši ôsmaci a deviataci navštívili Osvienčim 2.10.2017. Spoločne sme sa zoznámili s nie tak neznámou témou a nie tak nedávnou minulosťou, ktorá však nepatrí k tým skutočnostiam, ktorými sa ľudstvo môže pochváliť.
Naši žiaci sa vďaka vynikajúcej sprievodkyni dozvedeli množstvo informácií o Auschwitz I. – Osvienčim a Auschwitz II. -Birkenau (Brezinka). Spoločne sme si odniesli mnoho dôvodov na zamyslenie a aj naše prispenie k lepšej budúcnosti.

Fotogaléria

Sférické kino

Dňa 15. júna si naši žiaci z 1.stupňa oživili svoje vyučovanie tým, že vo sférickom kine, priamo v škole, preskúmali svet, ktorý nás obklopuje, vesmír, ktorý je pre bežného človeka nedosiahnuteľný. Zaujímavé filmy mali možnosť vidieť tak, ako im to žiadne klasické kino neumožní. Ide o 3D, 360-stupňovú filmovú projekciu v nafukovacej kupole. Deti sa cítia ako priami účastníci deja. Všetkým deťom sa projekcie veľmi páčili.

Stavanie mája 2017

Picture-Taker-bHiMyc
„Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
...takto nôtili deti pri stavaní mája pod vedením p. učiteľky Klimovej. Akcia sa uskutočnila na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra.

Fotogaléria

Vynášanie Moreny 2017


Picture-Taker-OEG1i5
Touto ľudovou tradíciou si každý rok pripomíname a zachovávame obyčaje našich predkov. V sprievode žiakov a učiteľov sme ju vyniesli a skončila upálená a utopená v riečke Kolárovičke.

Fotogaléria

PUSS in BOOTS

Picture-Taker-RZfJFa
Dňa 8.3.2017 sa naši mladší angličtinári pobavili i niečo nové naučili vďaka návšteve anglicko-slovenského divadelného predstavenia Puss In Boots ( Kocúr v čižmách), ktoré pre nás v Dome kultúry v Bytči odohrali skvelí herci z Divadelného centra v Martine. Predstavenie bolo milé, zábavné i náučné. Žiaci mohli sledovať milú rozprávku s pesničkami, a to v anglickom i slovenskom jazyku. Hra sa všetkým veľmi páčila. Žiaci a pani učiteľky, ktoré sa predstavenia zúčastnili, si odniesli príjemný zážitok a dobrú náladu. Divadelnému centru veľmi pekne ďakujeme .

Fotogaléria

Vianočná besiedka

Picture-Taker-UAS16C
Vianoce sú časom pokoja, lásky, radosti a vzájomného porozumenia. Tento posvätný čas nám priblížili naši žiaci pod vedením triednych učiteľov vo svojom krásnom vianočnom programe. V telocvični zavládla príjemná atmosféra.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na tomto programe a výzdobe telocvične podieľali.

Fotogaléria

Vystúpenie ASTRONYX

Picture-Taker-Istvv2
V stredu - 20. 12. 2016 sa v našej škole učilo opäť netradičným spôsobom prostredníctvom multimediálnej prezentácie vzdelávacej agentúry ASTRONYX, ktorú realizoval Mgr. Karol Petrík. Okrem dynamických ukážok a pútavého rozprávania si žiaci pozreli aj niekoľko pokusov z fyziky a zapojili sa do súťažných disciplín.

Fotogaléria

Pozvánka na ples

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 20.1.2017(piatok), o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.

Vstupné: 17 Eur – v cene je večera, víno, káva, dezert
Do tanca hrá skupina: RELAX

Vstupenky si možno rezervovať na t.č.: 0910 977575

Detský karneval: 19.1.(štvrtok) 2017 o 14.00 hod.

Na Svätého Mikuláša, v našej triede neskúša sa.....

Picture-Taker-r831N9
...takto a podobne boli už od rána popísané tabule a všetky triedy netrpezlivo očakávali
príchod Mikuláša. Ten sa napokon objavil spolu aj s anjelmi a čertíkmi. A tak bolo o zábavu postarané. Čertíci si samozrejme nenechali ujsť príležitosť a začali všetkých načierno maľovať, neobišli ani pani učiteľky. Mikuláš však situáciu rýchlo upokojil a spolu s anjelmi nadelil deťom sladkosti, pretože naše deti sú všetky dobré.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, dovidenia o rok!

Fotogaléria

Vzácna návšteva

Dňa 18.11.2016 sme mali v škole vzácnu návštevu. Našu školu v rámci vizitácie farnosti navštívil žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Stretnutie sa konalo v srdečnej a priateľskej atmosfére. Po stretnutí s vyučujúcimi navštívil aj žiakov v triedach a neobišiel ani našich najmenších škôlkárov, ktorí pre neho pripravili pekný program.
Otec biskup, ďakujeme za návštevu a prajeme Vám veľa Božích milostí pri výkone duchovného povolania.

Mesiac úcty k starším

Obecný úrad v Kolároviciach v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach  zorganizoval dňa 10.10. 2016 spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré bolo venované starším občanom v obci.
Nasledovalo už tradičné vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ, ktorí si pre nich pripravili pekný program.
Veríme, že sme potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného posedenia, ktoré bolo vyjadrením našej úprimnej úcty, vďaky a lásky Vám, naši  rodičia, starí rodičia, prarodičia.

Ďakujeme.

Cirkus z Ukrajiny

Picture-Taker-vd52bS
Dňa 4.10.2016 opäť k nám zavítal cirkus z Ukrajiny. Všetci sme obdivovali zručnosť a obratnosť mladých artistov. Ich vystúpenie bolo sprevádzané neustálym potleskom. Veľký úspech zožali aj čísla, v ktorých asistovali aj naši žiaci.

Ďakujeme za pekný zážitok.

Fotogaléria

Koncoročný výlet 2016

Picture-Taker-70rbHq
Dňa 24.6. 2016 sa vybrali žiaci 7.A triedy spolu s triednym učiteľom a riaditeľom školy na turistický výlet do Súľovských skál. Mali čo obdivovať. Náučné chodníky im ponúkali možnosť zoznámiť sa s prírodnými a historickými zaujímavosťami tejto prekrásnej prírody.
Zdravo unavení a očarení malebným krajom sa v popoludňajších hodinách vrátili domov.

Fotogaléria

Športový deň 2016

Picture-Taker-fjcetm
Dňa 22.6.20016 sa konali v našej ZŠ športové súťaže a hry, ktorých sa zúčastnili žiaci 3.a 4. ročníka ZŠ Kolárovice a ZŠ Petrovice. Žiaci súťažili proti sebe v rôznych disciplínach. Hlavnou disciplínou pre chlapcov bol futbal, kde naši žiaci zvíťazili nad žiakmi z Petrovíc. Pre dievčatá bola hlavnou disciplínou vybíjaná, v ktorej boli úspešnejšie žiačky z Kolárovíc. Po futbale a vybíjanej si žiaci zasúťažili v rôznych disciplínach akými boli napríklad: Nosiči ryže, Súťaž na kolobežkách, Klokan, Florbalový kráľ, Stavitelia pyramíd, Chytanie rybičiek. Všetci zúčastnení boli odmenení medailami a sladkou odmenou.

Fotogaléria

Výchovno-vzdelávací program

Picture-Taker-SwXGJr
Dňa 20.6.2016 opäť našu školu navštívil Mgr. Karol Petrík z firmy Astronyx z Hlohovca. Žiakom I. stupňa sa predstavil vystúpením „Vesmírniček“ a  starším žiakom sa veľmi pútavou formou prihovoril na tému ako sa zdravo stravovať a žiť. Vystúpenie sa žiakom páčilo a na záver bolo odmenené veľkým potleskom.

Fotogaléria

Branný kurz, účelové cvičenie

Picture-Taker-wSkXV9
Dňa 26.mája (štvrtok) sa uskutočnil na škole branný kurz. Hodiny boli zamerané na učivo zdravotnej a dopravnej výchovy, riešenie mimoriadnych udalostí, bezpečné správanie a pobytu v prírode a jej ochrany.
Na druhý deň – v piatok sa konalo účelové cvičenie, v ktorom si žiaci preverili zručnosti, vedomosti a telesnú zdatnosť. Zdravo unavení sa na záver posilnili dobrým gulášom a balíčkom sladkostí, ktoré im pripravilo ZRPŠ v spolupráci s vedením školy pri príležitosti nastávajúceho sviatku „Medzinárodného dňa detí“.

Fotogaléria

Exkurzia Súľov – Manínska tiesňava

Picture-Taker-Af1BtG
Dňa 18. 5. 2016 sa žiaci piateho a siedmeho ročníka vybrali spolu s pani učiteľkami spoznávať prírodu blízkeho okolia. Najskôr sme zamierili do obce Súľov, kde sme po náučnom chodníku prešli trasu Gotická brána -  Súľovský hrad – Lúka pod hradom- obec Súľov. Odtiaľ sme sa autobusom presunuli k najužšiemu kaňonu na Slovensku, do Manínskej tiesňavy.

Úzku dolinu Manínskeho potoka zvierajú skalné steny miestami vysoké až 400 m. V podstate sú tu dve menšie tiesňavy oddelené malou kotlinkou. Šírka najužších miest sotva stačí na priechod autobusu.

Tam naša exkurzia končila a unavení, ale spokojní sme sa vrátili domov do Kolárovíc.

Fotogaléria

Výchovný koncert

Picture-Taker-AFN6kZ
Dňa 17.5.2016 k nám zavítala umelecká agentúra PRIMA NOTA zo Žiliny. Hudobno-divadelný program o etike slušného správania a spoločenského vystupovania bol koncipovaný v podobe živého hudobného koncertu s prelínaním hovoreného slova a divadelných scénok. Prostredníctvom zábavnej formy si žiaci pripomenuli zásady slušného správania na verejnosti, či kultúrnych podujatiach. Účinkujúci do svojho programu zapájali aj žiakov, dokonca si na záver aj zatancovali a zaspievali.

Fotogaléria


Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu - 8. mája. V toto  nedeľné popoludnie sa naplnila sála kultúrneho domu v našej obci do posledného miesta.
Obecný úrad v spolupráci so ZŠ sa postará vždy o dôstojný priebeh tohto sviatku.
Vďačnosť našim mamám a starým mamám sme vyjadrili pekným kultúrnym programom detičiek z MŠ, našich žiakov z 1. a 2. stupňa a tiež vystúpil folklórny súbor Kolárik.

Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou a nádejou.

Stavanie mája

Picture-Taker-K5Urz8
„Vstávaj dievča hore, sadíme Ti máje, ak hore nevstaneš mája nedostaneš. Máj, máj, máj zelený, pod oblôčkom sadený...“
Aj tóny tejto krásnej májovej pesničky zazneli z úst našich detí pri stavaní mája. Akcia sa uskutočnila 28. apríla na nádvorí našej školy, kde vládla príjemná atmosféra a panovala dobrá nálada.

Fotogaléria

Vynášanie Moreny 2016

Picture-Taker-Q93CJU
Stalo sa dobrým zvykom, že sa naši žiaci každoročne lúčia so zimným obdobím a zároveň vítajú jar vynášaním Moreny. Ani tento rok tomu nebolo inak. V sprievode žiakov a učiteľov sme ju vyniesli a skončila upálená a utopená v riečke Kolárovičke.
Zaujímavosťou je, že hoci je tradícia vynášania Moreny považovaná za pohanskú, jej načasovanie sa viaže na kresťanský kalendár. Väčšinou sa totiž vykonáva na Smrtnú nedeľu, teda dva týždne pred Veľkou nocou, niekedy aj na Kvetnú nedeľu, čo je o týždeň neskôr.
Touto ľudovou tradíciou si zachovávame a pripomíname obyčaje našich predkov a ich posolstvo odovzdávame mladším generáciám.

Fotogaléria

Divadlo Clipperton

Picture-Taker-pUquik
Dňa 26.2.2016 našu školu už po niekoľkýkrát navštívilo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Tentokrát nám predviedli v komickom podaní rozprávku Polepetko. Predstavenie bolo veľmi milé, všetci sme sa z chuti zasmiali a ako v každej rozprávke aj v tejto zvíťazilo dobro nad zlom.

Fotogaléria

Školský karneval

Picture-Taker-DHkvGQ
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím maškarných karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal  vo štvrtok 21. januára 2016. Žiaci si vždy pripravia masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách predviedli v telocvični a počas toho ich sledovala svojím bystrým okom naša porota. Najkrajšie masky dostali sladkú odmenu. Veselá nálada nás sprevádzala počas celého poobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká našich zamaskovaných žiakov. O hudbu a dobrú náladu sa postaral Paľko Hrobárik, náš bývalý žiak.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného  karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme.

Fotogaléria

Pozvánka

Rada rodičov pri ZŠ v Kolároviciach a riaditeľ školy Vás srdečne pozývajú na školský ples, ktorý sa uskutoční dňa 22.1.2016 o 19.00 hod. v telocvični ZŠ.
Vstupné: 17 Eur – v cene je večera, víno, káva, dezert
Do tanca hrá skupina: ABC Dance
Vstupenky si možno rezervovať na t.č.: 0910 977575

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre dobré detičky...

Picture-Taker-SIqVSZ
V piatok 4. decembra bolo na našej škole veselo. Žiaci už pred prvým zvonením zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami o neučení sa a neskúšaní. Nálada bola výborná, všetci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli predviesť, čo všetko dokážu. Sv. Mikuláš im za to nadelil sladkosti. Výdatnú pomoc pri tejto náročnej činnosti mu zabezpečil anjel a čertíci, ktorí sa až nápadne podobali na našich deviatakov.

Ďakujeme Mikulášovi a jeho spoločníkom, budeme Vás čakať aj o rok!

Fotogaléria

Netradičné vyučovanie

Picture-Taker-1FvcNP
V stredu 2. 12. 2015 sa v našej škole učilo netradičným spôsobom a v netradičnom priestore našej telocvične. Žiaci 1. - 4. ročníka sa zúčastnili na multimediálnom predstavení "Čarodejka príroda" a starší žiaci 5. - 9. ročníka absolvovali interaktívnu prednášku "Virtuálny vesmír". Obe predstavenia realizoval p. Mgr. Karol Petrík zo  spoločnosti pre vedu a vzdelanie Astronyx. Predstavenia boli realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej a výpočtovej techniky. Pútavý obrazový materiál a videomateriál bol premietaný na dve veľkoformátové plátna. Predstavenie bolo doplnené o živé hudobné vystúpenia a v piesňach ukryté odpovede na súťažné otázky, týkajúce sa prednášanej témy.
Záujem našich žiakov o túto oblasť bol obrovský, tešíme sa na jeho ďalšie predstavenie.

Fotogaléria

Kultúrne vystúpenie

Picture-Taker-sJogSy
Dňa 2.11.2015 sa telocvičňa zmenila na koncertnú sieň. Tejto úlohy sa ujala umelecká spoločnosť LETart produkcion, ktorá našim žiakom predstavila antidiskriminačno-motivačný koncert pod názvom „Terra magica fantastica“.
Rockovými piesňami popretkávanými hovoreným slovom boli žiakom predložené  problémy ľahostajnosti človeka k človeku, intolerancie k svojmu okoliu a nezáujmu o budúcnosť modrej planéty.
Žiakom sa výchovný koncert veľmi páčil, čo patrične odmenili aj svojim potleskom.

Fotogaléria

Cvičenie k ochrane človeka a prírody

Dňa 23.10.2015 sa uskutoční cvičenie k „Ochrane človeka a prírody“. Prísť do školy dostatočne teplo a športovo oblečený. Doniesť si so sebou desiatu a nezabudnúť ani na pitný režim.
V prípade nepriaznivého počasia bude vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

Mesiac úcty k starším

Picture-Taker-4131yt
Obecný úrad v Kolároviciach v spolupráci so ZŠ s MŠ v Kolároviciach  zorganizoval spoločné stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré bolo venované starším občanom v obci.
Nasledovalo už tradičné vystúpenie žiakov ZŠ a MŠ, ktorí si pre nich pripravili pekný program.
Veríme, že sme potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto slávnostného posedenia, ktoré bolo vyjadrením našej úprimnej úcty, vďaky a lásky Vám, naši  rodičia, starí rodičia, prarodičia. Ďakujeme.

FOTOGALÉRIA

Plavecký výcvik

V týždni od 28.9. do 2.10 sa žiaci 3. a 4. roč. zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská v Žiline. Pod odborným vedením trénera sa oboznamovali so základnými pohybovými cvičeniami vo vode. Na záver boli žiaci odmenení „Mokrým vysvedčením“.

Drotárska krošňa

Dňa 6.júna 2015 (sobota) sa uskutoční 35. ročník turistického pochodu „Drotárska krošňa". Zraz účastníkov je do 8.00 hod. pred ZŠ Kolárovice.

Trasa pochodu:

Portáš - Veľký Javorník - Melocík

Je to stredne náročná trasa, dlhá asi 30km. Odvoz na Portáš je zabezpečený.
Účastnícky poplatok: dospelí - 2€, deti do 15. rokov - 1€.
Pripravené je občerstvenie a suvenír.
Všetkých priaznivcov turistiky srdečne pozývame. Čítať ďalej

Poznáte Košice?

Picture-Taker-eTHOnN
Ak je vaša odpoveď nie, porozprávajte sa so žiakmi VII., VIII. a lebo IX. ročníka, ktorí boli 27. 5. 2015 na školskej exkurzii v Košiciach a dozvedeli sa o tejto metropole východného Slovenska veľa zaujímavého.

V technickom múzeu si žiaci overili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti vedy, techniky, fyziky, ale aj dejepisu v interaktívnej expozícii Dobrodružstvo vedy( CESA). Umiestnili sa na peknom 6. mieste v súťaži 54 slovenských škôl a na 26.mieste spomedzi 60 európskych škôl.

Nové vedomosti o hviezdach a planétach získali počas návštevy planetária. Mimochodom, vedeli ste, že pôvodne nebolo 12, ale 13 znamení zverokruhu?

Počas prehliadky mesta mohli žiaci obdivovať remeselnú zručnosť majstrov stavbárov, sochárov a maliarov v 14. storočí, ktorí postavili skvost gotickej architektúry na Slovensku - Dóm sv. Alžbety. Mali možnosť zhliadnuť ďalšie pamiatky a zaujímavosti Košíc, o ktorých im fundovane porozprávala pani sprievodkyňa.

Pre mnohých boli zaujímavé nielen Košice, ale aj dobrodružná cesta vlakom s nádherným výhľadom na panorámou zasnežených Vysokých Tatier.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Cirkus Jacko 2015

Picture-Taker-uaaWOj
Dňa 13. mája k nám opäť zavítal ukrajinský cirkus Jacko. Predstavili sa v ňom artisti so zaujímavým programom, do ktorého zapájali aj deti. Tie každé číslo odmenili potleskom, čo svedčilo o tom, že vystúpenie sa im veľmi páčilo.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Deň Zeme

22. apríl je svetový „Deň Zeme", počas ktorého sa snažíme každoročne skrášliť okolie našej školy a obce . Vyzbierali sa odpadky , vyčistili a vyzametali chodníky, cesty, ihriská, autobusová zastávka. Prialo nám aj počasie, celý deň svietilo slniečko, ale hlavne nás po práci hrial dobrý pocit, že sme zlepšili a skrášlili okolie v ktorom žijeme. Čítať ďalej

„Trinásta komnata“

Je ďalším pokračovaním úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných koncertov umeleckej spoločnosti LETart zo Žiliny, ktorá u nás hosťovala dňa 17.4.2015.

Svet drog v programe prirovnávajú ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť každý mladý človek. Silná vizuálna projekcia v spojitosti s melodickou hudbou a motivačným slovom v podaní Borisa Lettricha opäť navodili výbornú atmosféru, ktorá donútila každého k zamysleniu sa nad problémami, ktoré ohrozujú predovšetkým mladú generáciu. Čítať ďalej

Vynášanie Moreny 2015

Picture-Taker-pTrfDJ
Už tradične žiaci našej školy dva týždne pred Veľkou nocou vynášajú Morenu a po zapálení ju vhodia do miestnej riečky, aby sme tak podľa starých tradícií vyniesli zimu a choroby z našich príbytkov a privolali očakávanú jar a teplo.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Školský karneval 2015

Picture-Taker-1TD4XR
Fašiangové obdobie je charakteristické množstvom plesov a karnevalov. Aj v našej škole sa stal karneval tradíciou. V tomto roku sa konal vo štvrtok 22. januára 2015 v školskej telocvični.

Sprievod masiek sa začal o 13:30 hodine. Naši žiaci sa zmenili na zvieratá, filmových hrdinov, rozprávkové bytosti, rastliny, ale aj veci dennej potreby. Kvalitu, originalitu i samotný nápad hodnotila porota učiteľov. Tie najlepšie masky z každej triedy boli odmenené sladkosťami.

Po vyhodnotení masiek pokračovala voľná zábava do večerných hodín. Podľa ohlasov sa karneval všetkým veľmi páčil.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Posedenie pri stromčeku

Picture-Taker-lfMtaP
Dňa 18.12.2014 zavládla na škole sviatočná atmosféra. Spoločným posedením žiakov a učiteľov pri stromčeku sme si pripomenuli najkrajšie sviatky v roku - Vianoce. Všetky triedy sa predviedli pekným programom. Sprievodným slovom toto podujatie viedli žiaci 9.ročníka - Zuzka Michalíková a Marko Dzurík.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Divadelné predstavenie

Picture-Taker-dHHT38
Dňa 15. decembra 2014 navštívilo našu školu divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Svojím predstavením „Zlatá rybka" nám nielen spríjemnili dopoludnie ale poukázali aj na ľudské vlastnosti, ktorým sa treba vyhýbať, aby človek nebol nešťastný.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Mikulášska nádielka

Picture-Taker-nDsVV6
V piatok 5.12.2014 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy. Už od rána bolo na učiteľoch i žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada, akoby sa duch Sv. Mikuláša vznášal nad učiteľskými katedrami i žiackymi lavicami.

Žiaci zaplnili tabule mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa. Všetci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli sv. Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu.

Sv. Mikuláš postupne navštívil všetky ročníky a rozdal balíčky so sladkosťami. Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili niektorí žiaci z deviateho ročníka, prevtelení do anjelov a čertov.

Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Poznávacia exkurzia - super zážitok!

Picture-Taker-DiA7Le
Dňa 20. októbra 2014 sme navštívili očarujúci Dream park Ochaby. Naša cesta autobusom za poznaním a zábavou nám pomerne rýchlo ubehla, pričom sme obdivovali krásy jesennej prírody a tešili sa na vstup do Poľskej republiky. Po príchode do parku sme si najskôr vychutnávali "pocit samoty". Vedeli sme, že park bude patriť len nám!

Po chvíľke čakania k nám zavítala usmievavá sprievodkyňa, ktorá svojou ľúbozvučnou polštinou vzbudila u nás obrovský záujem o spoznávanie miniatúrnych pamiatok UNESCO a Siedmich divov sveta - Sochy slobody v New Yorku, Eiffelovej veži v Paríži, Sochy Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro, pyramídy Chichen Itza v Mexiku,......

Naše pohľady však stále smerovali k "prevrátenému modrému domu", kde sme veľmi ťažko odolávali "zemskej priťažlivosti". Po náročnej prehliadke domu a trochu "rozveselení" sme pokračovali v skúmaní pohybujúcich sa dinosaurov, ktorí nás aj priateľsky "pozdravili". V Oceanáriu sme sa ocitli v predhistorickej ére, kde na nás "zaútočli" predkovia morských živočíchov. V Tropikáriu sme si prezreli sladkovodné rybičky žijúce v Amerike, Ázii a v Austrálii.

Najviac zábavy a napätia sme si užili pri sledovaní Toy Story a Frankensteina v 6D prevedení.Po chvíľke oddychu nasledoval náš prechod kukuričným labyrintom, ktorý bol sprevádzaný "pádmi" a hľadaním spiatočnej cesty. Svoju odvahu sme si mohli poniektorí otestovať v lanovom parku, kde vo výške 6 a 8 metrov sme dokázali prekonať svoj strach a nadobudli sme horolezecké schopnosti a zručnosti. Po absolvovaní všetkých atrakcií, príjemne unavení a plní dojmov sme zamierili do Čadce, kde sa nám podarilo minúť ušetrené vreckové. Exkurzia sa nám veľmi páčila, splnila svoj edukačný cieľ a vyčarovala nám krásne úsmevy na tvári.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Európsky deň jazykov

V piatok, 26.9.2014 - na Európsky deň jazykov sme mali na našej škole významnú návštevu. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa tešili na hodinu angličtiny, ktorá sľubovala zážitok a super skúsenosť. Tak aj bolo. Na hodinu neprišla len pani učiteľka, ale priviedla i návštevu. Mladý, usmiaty, "originál Angličan", pán Snowball. Besedoval so žiakmi, hovoril o sebe, o živote v Anglicku i v Južnej Afrike.Všetko pekne v angličtine! Všetci si tak mohli vyskúšať, aké to je - počuť angličtinu v "originálnom podaní" a zapojiť sa do debaty. Skúsenosť to bola naozaj úžasná! Panovi Snowballovi veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie - snáď opäť o rok. Čítať ďalej

Školská exkurzia do Martina

Picture-Taker-G6Ykzp
22. 5. 2014 sa žiaci piateho, siedmeho a ôsmeho ročníka vybrali do kultúrneho a historického centra Turca - do Martina. Cieľov mali hneď niekoľko.

Ako prvé navštívili Múzeum slovenskej dediny, kde okrem drevených domčekov z oblasti Liptova, Oravy a Turca videli repliku drevenej školy z Petrovíc ,a tak mali možnosť vidieť, ako sa učili ešte ich starí rodičia.

Ďalšou zastávkou bol Pamätný dom Jozefa Cígera Hronského. Okrem architektonicky zaujímavej vily navrhnutej samotným spisovateľom, sa žiaci v interaktívnych cvičeniach a videu dozvedeli mnoho informácií o životných osudoch a tvorbe jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov.

Po krátkej návšteve Národného cintorína sa všetci vrhli do kolotoča nákupov v obchodnom centre Tulip a bohatší o darčeky pre rodinu, príp. pre seba sme zamierili ku Kolároviciam. Čítať ďalej

Výchovný koncert

Picture-Taker-3TYUnX
„Križovatky vlastných ciest" je názov výchovného koncertu, ktorý nám predstavili profesionálni hudobníci z umeleckej spoločnosti LETart zo Žiliny dňa 29. mája 2014.

V melodických rockových piesňach, ktoré boli sprevádzané motivačným slovom s vizuálnou projekciou boli vyzdvihnuté pozitívne hodnoty života na najvyšší piedestál. Naopak, šikanovanie, rasizmus, ohováranie, klamstvo či intolerancia boli v programe prezentované ako etické dno.

Mladí umelci takto navodili neopakovateľnú atmosféru, ktorá udržala divákov v dobrej nálade počas celého koncertu a donútila každého k zamysleniu sa nad problémami, ktoré sú žiaľ súčasťou ľudí , ale i detí v školách.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Divadelné predstavenie Popoluška

V piatok 23. mája 2014 do našej školy opäť zavítalo divadlo Clipperton z Banskej Bystrice. Moderne spracované divadelné predstavenie Popoluška sa žiakom veľmi páčilo. Čítať ďalej

Drotárska krošňa

7. júna 2014 sa uskutoční 34. ročník pochodu Drotárska krošňa. Zraz účastníkov je do 8.00 hod. pred ZŠ Kolárovice.

Trasa pochodu:

Papradno - Stratenec - Veľký Javorník - Greguše - Magale - Kolárovice.

Je to stredne náročná trasa, dlhá asi 30km. Odvoz do Papradna je zabezpečený.

Účastnícky poplatok je: deti do 15 r. - 1€, dospelí - 2€.

Pripravené je aj občerstvenie a suvenír.

Všetkých priaznivcov turistiky srdečne pozývame do našich prekrásnych Javorníkov. Čítať ďalej

Oslavy Dňa matiek

Každoročné oslavy ku Dňu matiek sa uskutočnili v nedeľu 11.5.2014 v Kultúrnom dome v Kolároviciach.

Naši žiaci pod vedením triednych učiteliek si uctili všetky mamičky a staré mamičky pekným kultúrnym programom a tak vyjadrili svoju lásku a vďaku za všetko, čo pre nich robia a znamenajú. Čítať ďalej

Karneval 2014

Picture-Taker-aUbOaT
Dňa 23.1.2014 sa uskutočnil žiacky karneval v telocvični školy. Najkrajšie masky sme odmenili sladkou odmenou.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej

Cirkus JACKO

Picture-Taker-LII9R6
Dňa 4.12. 2013 opäť do našej školy zavítal cirkus JACKO. Ukrajinský súbor predviedol žiakom veľmi zaujímavé a pútavé predstavenie so skvelými artistickými kúskami. Celé vystúpenie bolo sprevádzané potleskom, čo svedčilo o tom, že program sa žiakom a učiteľom veľmi páčil.

FOTOGALÉRIA Čítať ďalej