Trendsetter – prevencia šikanovania

Picture-Taker-tjMhfh
Výchovný koncert pre žiakov druhého stupňa ZŠ, ktorý sa uskutočnil 10. júna 2022, bol zameraný na prevenciu šikanovania a spoznanie negatívneho vplyvu sociálnych sietí na mladých ľudí. Zaujímavo, zábavne i vážne, slovom i piesňou bolo poukázané na zvyšujúce sa nebezpečenstvo sociálnych sietí, ktoré negatívne ovplyvňujú mladú generáciu. Cieľom výchovného koncertu bolo rozvíjať kritické myslenie a zaujatie správneho postoja voči negatívnym vplyvom šikanovania.