Vieš sa starať o zvieratá?

Picture-Taker-9AapG5
17. júna 2022 nás do školy prišli pozrieť študentky z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. A neprišli samé. Spolu s nimi pricestovali rôzne zvieratá – korytnačka, zajac, morča, pes, mačka, degu či exotické papagáje. Pre žiakov 1. až 5. ročníka si pripravili zaujímavú prednášku spojenú s ukážkami prác so zvieratami a starostlivosti o ne. Deťom sa veľmi páčili juhoafrické hlodavce, šplhúni degu, ktorí sú výbornými spoločníkmi a rýchlo sa vedia naučiť veselé kúsky. Prednáška hravou formou upevnila a rozšírila osvojené poznatky a vedomosti žiakov.

Fotogaléria