Školská jedáleň

Oznam vedúcej školskej jedálne

Picture-Taker-GsmEfW
Vážení rodičia,

vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že doplatok za 1 obed pre žiaka 1. - 4. roč. je 0,01€, pre žiaka 5. - 9. roč. predstavuje 0,10€ za 1 obed. Z dôvodu úspory Vašich finančných prostriedkov preplatok zo školského roka 2019/2020 bude použitý na úhradu obedov do vyčerpania finančných prostriedkov v školskom roku 2020/2021.

V prípade neodobratia alebo neodhlásenia sa z obeda budeme účtovať obed v plnej výške:
1,21€ (1.- 4. roč.)
1,30€ (5. - 9. roč.).

Oznam ŠJ

Vážení rodičia,

vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že doplatok za jeden obed pre žiaka II. stupňa (5. – 9. roč.) predstavuje 0,10 €. Doplatok bude účtovaný od 01. 02. – do 30. 06. 2020. Z dôvodu úspory Vašich finančných prostriedkov (mesačný poplatok za poštovú poukážku, ...) Vás žiadame o úhradu jednorázového poplatku 9,50 € do 28. 02. 2020 poštovou poukážkou alebo prostredníctvom Internet bankingu.

Oznam ŠJ

Picture-Taker-RoEb8L
Vážení rodičia,
vedúca školskej jedálne Vám oznamuje, že od 1. januára 2020 sa menia stravné jednotky, ktoré sa v prípade odobratia obeda neuhrádzajú v plnej výške:
1.- 4. roč.: 1,21€
5. - 9. roč.: 1,30€
Dospelý: 1,41€

V súvislosti s uvedenou zmenou sa menia doplatky za obedy, ktoré je potrebné mesačne uhradiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet bankingu:
1.- 4. roč.: 0,01€ za 1 obed
5. - 9. roč.: 0,10€ za 1 obed

V prípade neodobratia alebo neodhlásenia sa z obeda budeme účtovať obed v plnej výške:
1,21€ (1.- 4. roč.)
1,30€ (5. - 9. roč.).