Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 31.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 31.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 25.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 25.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 24.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 24.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 18.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 18.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 17.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 17.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 11.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblast zo dňa 11.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 10.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 10.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 10.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 10.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 4.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 4.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 3.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 3.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 3.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 3.5.2021