Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 26.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 26.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 19.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 19.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 19.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 19.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 12.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 12.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 12.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 12.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 5.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 5.10.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 5.10.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 5.10.2020