Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 28.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 28.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 28.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 28.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 21.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 21.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 21.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 21.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 14.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 14.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 14.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 14.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.9.2020

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 7.9.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 7.9.2020