Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 21.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 21.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 21.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 21.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 15.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 15.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 14.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 14.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 14.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 14.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 8.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 8.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 7.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 7.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 1.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 1.6.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 31.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 31.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 24.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 24.5.2021

Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 17.5.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 17.5.2021