Záver školského roka

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Picture-Taker-jevFSx
30. júna 2022 sa poslednýkrát otvorili brány školy pre našich žiakov, ktorí si prišli prevziať vysvedčenia, odzrkadľujúce ich celoročnú snahu. Zatiaľ, čo sa prváčikovia tešili zo svojho prvého vysvedčenia, deviataci si to svoje, ako žiaci základnej školy prevzali naposledy. Nielen to, ale aj krásne priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky, občasné sklamania,... Jedno však platí pre všetkých rovnako, začínajú sa dlho očakávané letné prázdniny a zaslúžený oddych.

Všetkým zamestnancom prajeme príjemnú dovolenku, žiakom školy dni plné smiechu, zábavy a radosti z voľných dní.

Vám rodičia,  ďakujeme za prejavenú dôveru, vzájomnú spoluprácu a komunikáciu, ktorú ste prejavili počas celého školského roka, či prostredníctvom EduPage alebo osobnými stretnutiami.