Škola oslavovala 60.výročie svojho vzniku

Picture-Taker-awEfY5
15. novembra 2013 sa škola odela do slávnostného šatu. Telocvičňa základnej školy sa zaplnila. Začala sa slávnostná akadémia, na ktorej sa okrem bývalých aj terajších zamestnancov, rodičov a priateľov školy zúčastnili aj významní hostia.

Po úvodnom privítaní riaditeľom školy Mgr. Stanislavom Klimom, akadémia pokračovala kultúrnym programom, v ktorom sa snúbila minulosť s prítomnosťou, spomienky s dynamikou a rytmom súčasného života.

Po odznení príhovorov si z rúk riaditeľa školy prevzali pamätné listy súčasní aj bývalí zamestnanci školy. Nasledoval slávnostný obed a po ňom si starší i terajší zamestnanci i pozvaní hostia vymieňali zážitky, spomínalo sa na staré časy, načrtávala sa budúcnosť.

60 dobrých rokov je za nami a my všetci zo srdca škole želáme ešte veľa, veľa dobrých a úspešných rokov a najmä veľa dobrých žiakov.

FOTOGALÉRIA