Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 28.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 28.6.2021