Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 24.6.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 24.6.2021