Dodatok č.2 ku Školskému poriadku

V vprílohe je uvrejnený Dodatok č.2 ku Školskému poriadku

Dodatok č.1 ku Školskému poriadku

V prílohe je uverejnený Dodatok č.1 ku Školskému poriadku

Školský poriadok

V prílohe je uverejnený Školský poriadok