Dodatok č.2 ku Školskému poriadku

V vprílohe je uvrejnený Dodatok č.2 ku Školskému poriadku