Dodatok č.1 ku Školskému poriadku

V prílohe je uverejnený Dodatok č.1 ku Školskému poriadku