Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ v Kolároviciach

V prílohe je uverejnený Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ v Kolároviciach