Plán koordinátora pre inkluzívne vzdelávanie

V prílohe je uverejnený Plán koordinátora pre inkluzívne vzdelávanie