Štatút žiackej školskej rady

V prílohe je uverejnený Štatút žiackej školskej rady