Plán práce koordinátora primárnej prevencie v školskom roku 2019/2020

V prílohe je uverejnený Plán práce koordinátora primárnej prevencie v školskom roku 2019/2020