Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 27.1.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 27.1.2020