Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 16.11.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 16.11.2020