Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 27.4.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu integrácie vzdelávacích oblastí zo dňa 27.4.2021