Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 13.1.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 13.1.2020