Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.12.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 7.12.2020