Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 23.11.2020

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 23.11.2020