Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 12.4.2021

V prílohe je uverejnená Správa o činnosti pedagogického klubu primárneho vzdelávania a ŠKD zo dňa 12.4.2021