Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2019/2020

V prílohe je uverejnený Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2019/2020