Školské kolo Pytagoriády

Picture-Taker-SAoY6L
Dňa 13. 12. a 14. 12. 2017 žiaci 3. až 8. roč. mali možnosť otestovať svoje nadobudnuté vedomosti z matematiky v školskom kole Pytagoriády. Zadanie úloh bolo náročné, zamerané na rozvoj logického myslenia. Po úspešnom absolvovaní školského kola do okresného kola postupujú:
1. Patrik Cánik a Filip Mohylák (4. A)
2. Ivan Puchoň a Patrícia Dižová (5. A)
3. Romana Puchoňová (6. A)
4. Basrbora Hrobáriková (7. A)
5. Karol Kalabus (8.A)