Vzdelávanie „Kurz prírodovednej gramotnosti“

Picture-Taker-9mozlG
V rámci projektu „Učíme sa pre život“ sa všetci vyučujúci koncom mája 2021 vzdelávali na školeniach zameraných na prehĺbenie vedomostí a zručností v prírodovednej gramotnosti. Zdokonalili sme sa pri tvorbe testov, typov testových úloh, špecifikácii úloh, riešení príkladov zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, vo vyhodnocovaní úloh a testov, prezentácii učiva s použitím interaktívnej techniky. Nové získané kompetencie učitelia prenesú do vyučovacích hodín na jednotlivých predmetoch.